• Koszyk
 • Szczegóły Zamówienia
 • Zamówienie złożone
Komunikacja
Opis i informacje
Funkcjonowanie strony
Ceny
Produkty - Jakość i Wydajność
Firma kurierska
pl dupont disinfectant virkon s powder 50 g - 0, thumbnail

Środek dezynfekujący Virkon S, proszek, 50 g

14,2 zł

W magazynie

European Store cannot dispatch to

Stany Zjednoczone

Virkon S, proszek, 50 g

pl dupont disinfectant virkon s powder 50 g - 0

Środek dezynfekujący Virkon S, proszek, 50 g

W magazynie

14,2 zł
- +
14,2 zł

W magazynie

European Store cannot dispatch to

Stany Zjednoczone

 
Nie może być stosowany przez
Wszystkich
 
Może być stosowany przez
Profesjonalistów

Informacje o produkcie

Virkon S w proszku to pierwszy środek dezynfekujący używany w weterynarii o szerokim spektrum działania wirusobójczego. Jest uznawany przez wiele instytucji i specjalistów z całego świata za najlepszy dezynfektant do prewencji i kontroli chorób zwierząt. Produkt ten łączy w sobie dużą uniwersalność aplikacji i szeroki zakres efektywnego działania wirusobójczego, grzybobójczego i bakteriobójczego w niskich temperaturach, twardej wodzie, a także na porowatych powierzchniach w kontakcie z materią organiczną.

Virkon S nie wykazuje wysokiej toksyczności w kontakcie ze skórą i po połknięciu.

Zakres użytkowania: weterynaria.

– Generalne odkażanie przestrzeni i sprzętu w gospodarstwach rolnych;

– Odkażanie pojazdów;

– Dezynfekcja wodociągów;

– Oczyszczanie powietrza.

 

Działanie:

Rodzaj działania Gatunki Stężenie roztworu Czas dezynfekcji
Bakteriobójcze Salmonella enteritidis (przy dużej ilości materii organicznej) 1% 5-15 minut
Bakteriobójcze Salmonella enteritidis (przy dużej ilości materii organicznej) 0,5% 30 minut
Bakteriobójcze Salmonella enteritidis  (przy niewielkiej ilości materii organicznej) 0,5% 5 minut
Bakteriobójcze Bordetella bronchiseptica 1:150 5-15 minut
Bakteriobójcze Bordetella bronchiseptica 0,5% 30 minut
Bakteriobójcze Haemophilus pleuropneumoniae 0,5% 5 minut
Bakteriobójcze Chlamydia psittaci 1% 10 minut
Bakteriobójcze Streptococcus suis 1% 10 minut

Bakteriobójcze

Staphylococcus aureus

Enterococcus faecium

Preoteus mirabilis

Pseudomonas aeruginosa

1%

5 minut

Bakteriobójcze

Enterococcus hirae

Escherichia coli

Psudomonas aeruginosa

0,5% 5 minut
Bakteriobójcze

Enterecoccus hirae

Escherichia coli

Pseudomonas aeruginosa

1% 5 minut
Przetrwalnikobójcze

Bacillus cereus

Clostridium perfringens

1% 10 minut
Grzybobójcze Candida albicans 0,5% 10 minut
Grzybobójcze Aspergillus fumigatus 1% 5 minut
Grzybobójcze Tricophyton mentagrophytes 2% 10 minut
Wirusobójcze

Rotawirus bydła

Zaraźliwy wirus zakażenia przewodu pokarmowego

Parwowirus

Wirus paragrypy

Adenowirus kaczek

Zakaźne zapalenie nosa i tchawicy bydła

Wirus wirusowej biegunki bydła i choroby błon śluzowych

Wirus choroby Aujeszkiego

Herpeswirus indyków

Wirusowe zapalenie tętnic koni

1% 10 minut
Wirusobójcze

Adenowirus bydła

Adenowirus psów

Wirus IBD (zakaźnego zakażenia torby Fabrycjusza)

Kaliciwirus koci

Zakaźne zapalenie otrzewnej kotów

Herpeswirus koni

Wirusowe zapalenie nosa i tchawicy kotów

Wirus końskiej grypy typu A

Wirus paragrypy psów

Psi koronawirus

Psi parwowirus

Wirus panleukopenii kotów

1% 10 minut
Wirusobójcze Circowirus świń 0,5% 10 minut
Wirusobójcze Afrykański pomór świń 1:800 30 minut
Wirusobójcze Wirus rzekomej ospy krowiej 1:300 30 minut
Wirusobójcze Wirus Maedi-Visna 1:1400 30 minut
Wirusobójcze Wirus ptasiej białaczki 0,5% 30 minut
Wirusobójcze Wirus wścieklizny 1:600 30 minut
Wirusobójcze Psi parwowirus 2% 30 minut
Wirusobójcze Wirus ptasiej grypy H9N2 1:1000 10 minut
Wirusobójcze Wirus ptasiej grypy H5N1 1:800 10 minut
Wirusobójcze Wirus choroby Newcastle 1:1500 10 minut
Wirusobójcze Pryszczyca 1:1300 30 minut
Wirusobójcze Choroba pęcherzykowa świń  1:200 30 minut
Wirusobójcze Choroby drobiu(w tym ptasia grypa) 1:280 30 minut

 

Jak używać:

Sposób aplikacji Stężenie roztworu/(dozowanie) Czas dezynfekcji
Opryskiwanie ciśnieniowe przestrzeni i sprzętu 1% (300 ml/m²) 10-30 minut
Dezynfekcja przyrządów i sprzętu 1%  
Odkażanie wodociągu 0,5-1% 10 minut
Opryskiwanie odpowiednim urządzeniem w celu oczyszczenia powietrza w miejscach, gdzie nie znajdują się zwierzęta 0,5% (1l/10 m²)  
Zamgławianie powietrza na zimno tam, gdzie nie znajdują się zwierzęta 4% (1l/40m²)  
Oczyszczanie powietrza w obecności zwierząt 0,5% (1l/10 m²)  
Kontynuacja odkażania wodociągów 1:1000  
Zamgławianie na gorąco w miejscach, gdzie nie znajdują się zwierzęta 4% (1l/40 m²)  

Informacje dodatkowe

Producent Dupont
Opakowanie 50 g
Przeznaczony dla Profesjonalistów
Okres przydatności do spożycia (lata) 3
Formulacja Proszek
Stosowane na Pomieszczenia weterynaryjne, Wodę pitną
Spektrum działania Bakteriobójcze, Grzybobójcze, Wirusobójcze, Zarodnikobójcze
Patogeny Candidosis, Ecoli, Flu, MRSA, Salmonella
Substancje aktywne Dipotassium Sulphate, Kwas benzenosulfonowy , Kwas jabłkowy, Kwas sulfamidowy, Pentapotas, Potassium Bisulphate, Potassium salt, Sodium toluenesulfonate
Zawartość substancji aktywnych 50 g/kg

Zwroty wskazujące środki ostrożności

 
P264 Dokładnie umyć … po użyciu
P273 Unikać uwolnienia do środowiska
P280 Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy
P302 + P352 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Umyć dużą ilością wody i mydła, P305+P351+P338
P332+P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza
P362 Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem
P501 Zawartość/pojemnik usuwać tylko poprzez upoważnione podmioty gospodarcze zgodnie z obowiązującymi przepisami
EUH208 Zawiera <nazwa substancji uczulającej>. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej
H315 Działa drażniąco na skórę, H318
H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Jak oceniasz ten produkt

  1 gwiazdka 2 gwiazdki 3 gwiazdki 4 gwiazdki 5 gwiazdek
Twoja Ocena*: Terrible Lacking Fine Good Excellent
Anuluj
Tematem Twojej opinii jest:
 • Jak produkt pomógł rozwiązać Twój problem
 • Stosunek jakości do ceny
 • Czy poleciłbyś ten produkt innym

Opinie

DODAJ OPINIĘ

Lista Zniżek

 • 2%
  Do zamówień od 1700 zł do 2500 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-2%

 • 4%
  Do zamówień od 2500 zł do 5000 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-4%

 • 5%
  Do zamówień powyżej 5000 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-5%

 • Żadna ze zniżek nie obejmuje produktów z kategorii opryskiwacze-zamgławiacze i jednostki specjalne.
 • Zniżki nie łączą się ze sobą.