• Koszyk
 • Szczegóły Zamówienia
 • Zamówienie złożone
Komunikacja
Opis i informacje
Funkcjonowanie strony
Ceny
Products - Quality and Efficiency
Firma kurierska
pl dupont disinfectant virkon s 5 kg - 1, thumbnail

Środek dezynfekujący Virkon S, 5 kg

562,88 zł

W magazynie

European Store cannot dispatch to

Stany Zjednoczone

Virkon S, 5 kg

pl dupont disinfectant virkon s 5 kg - 1

Środek dezynfekujący Virkon S, 5 kg

W magazynie

562,88 zł
- +
562,88 zł

W magazynie

European Store cannot dispatch to

Stany Zjednoczone

 
Może być stosowany przez
Profesjonalistów, Wszystkich, Wyszkolonego personelu

Informacje o produkcie

Disinfectant Dupont Virkon S, 5 kg

Informacje dodatkowe

Producent Dupont
Opakowanie 5 kg
Przeznaczony dla Profesjonalistów, Wszystkich, Wyszkolonego personelu
Formulacja Proszek
Stosowane na Pomieszczenia weterynaryjne, Wodę pitną
Spektrum działania Bakteriobójcze, Grzybobójcze, Wirusobójcze
Substancje aktywne Dipotassium Sulphate, Kwas benzenosulfonowy , Kwas jabłkowy, Kwas sulfamidowy, Pentapotas, Potassium Bisulphate, Potassium salt, Sodium toluenesulfonate

Zwroty wskazujące środki ostrożności

 
P264 Dokładnie umyć … po użyciu
P273 Unikać uwolnienia do środowiska
P280 Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy
P302 + P352 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Umyć dużą ilością wody i mydła, P305+P351+P338
P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem
P332+P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza
P362 Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem
P501 Zawartość/pojemnik usuwać tylko poprzez upoważnione podmioty gospodarcze zgodnie z obowiązującymi przepisami
EUH208 Zawiera <nazwa substancji uczulającej>. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej
H315 Działa drażniąco na skórę, H318
H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Jak oceniasz ten produkt

  1 gwiazdka 2 gwiazdki 3 gwiazdki 4 gwiazdki 5 gwiazdek
Twoja Ocena*: Terrible Lacking Fine Good Excellent
Anuluj
Tematem Twojej opinii jest:
 • Jak produkt pomógł rozwiązać Twój problem
 • Stosunek jakości do ceny
 • Czy poleciłbyś ten produkt innym

Opinie

DODAJ OPINIĘ

Lista Zniżek

 • 2%
  Do zamówień od 900 zł do 1300 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-2%

 • 4%
  Do zamówień od 1300 zł do 2200 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-4%

 • 7%
  Do zamówień powyżej 2200 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-7%

 • Żadna ze zniżek nie obejmuje produktów z kategorii opryskiwacze-zamgławiacze i jednostki specjalne.
 • Zniżki nie łączą się ze sobą.