• Koszyk
 • Szczegóły Zamówienia
 • Zamówienie złożone
Komunikacja
Opis i informacje
Funkcjonowanie strony
Ceny
Produkty - Jakość i Wydajność
Firma kurierska
pl dow agro herbicide mustang 1 l - 1, thumbnail

Mustang, 1 litr

138,21 zł

W magazynie

European Store cannot dispatch to

Stany Zjednoczone

Mustang, 1 litr

pl dow agro herbicide mustang 1 l - 1

Mustang, 1 litr

W magazynie

138,21 zł
- +
138,21 zł

W magazynie

European Store cannot dispatch to

Stany Zjednoczone

Informacje o produkcie

Mustang, 1 litr to powschodowy herbicyd systemiczny w formie koncentratu do sporządzania zawiesiny, przeznaczony do zwalczania chwastów szerokolistnych w zbożach jarych i kukurydzy. Mustang jest produktem selektywnym opartym na 2 substancjach czynnych: florasulamie 6,25 g / l i kwasie 2,4 D EHE 300 g / l.

Zalety:

- Jest to herbicyd o działaniu systemicznym.
- Produkt jest skuteczny nawet w temperaturze poniżej 10 stopni Celsjusza.
- Nie ma działania resztkowego, więc nie wpływa negatywnie na uprawy powschodowe.

Sposób działania:

- Działa na roczne i wieloletnie chwasty dwuliścienne w uprawach pszenicy i jęczmienia. Preparat jest skuteczny nawet w temperaturze 5-25 stopni Celsjusza, w przeciwieństwie do standardowych produktów, które stają się aktywne dopiero w temperaturze powyżej 8-10 stopni Celsjusza.
- Działa jako herbicyd dolistny, który wnika do liści przez aparaty szparkowe, a następnie jest transportowany do rosnących tkanek. Jest skuteczny przeciwko chwastom obecnym w momencie stosowania, czyli powschodowo.
- Herbicyd nie ma działania rezydualnego, więc nie wpływa negatywnie na rośliny uprawiane po wschodach i umożliwia wysiew dowolnej rośliny po żniwach.

Metody stosowania:

- W uprawach zbożowych środek należy stosować, gdy chwasty mają maksymalnie 4-6 liści i maksymalną wysokość 10 cm, a roślina zbożowa znajduje się na początku fazy krzewienia do trzeciego międzywęźla.
- W uprawach kukurydzy zabieg należy stosować, gdy chwasty dwuliścienne mają 2-4 liście, a kukurydza 4-6 liści. Zalecana dawka wynosi 0,4-0,6 l/ha, w zależności od stopnia zachwaszczenia.

Odstęp przed zbiorem (PHI): 3 tygodnie.

Kompatybilność:

Obecnie nie są znane dane dotyczące zgodności z innymi podobnymi produktami.

Zalecenia:

- Nie stosować po mroźnych nocach, gdyż w takich sytuacjach zmniejsza się skuteczność działania.
- Objętość wody użytej do sporządzenia roztworu cieczy roboczej powinna wynosić 200-400 l.
- Jeżeli uprawa poddana zabiegowi preparatem została zniszczona z innych przyczyn, zboża jare można wysiać po dwóch tygodniach od zabiegu, a kukurydzę lub soję po czterech tygodniach.
- Środka nie powinno się stosować na uprawach kukurydzy, jeśli były one traktowane insektycydami fosforoorganicznymi.
- Zalecana dawka w zabiegu powschodowym wynosi 0,4-0,6 l/ha, w zależności od stopnia porażenia.

Uprawa  Chwasty  Moment aplikacji  Dawka 
Pszenica, jęczmień, owies Dwuliścienne rośliny jednoroczne i wieloletnie Powschodowo  0.4-0.6 l/ha
Kukurydza  Dwuliścienne rośliny jednoroczne i wieloletnie Powschodowo  0.4-0.6 l/ha

Przed użyciem upewnij się, że przeczytałeś, zrozumiałeś i będziesz przestrzegać wszystkich Warunków, Zastrzeżeń oraz Instrukcji użytkowania. W razie potrzeby stosuj odpowiedni sprzęt ochrony osobistej.

Informacje dodatkowe

Producent Dow AgroSciences
Opakowanie 1 litr
Okres przydatności do spożycia (lata) 2
Formulacja SE – zawiesino-emulsja
Substancje aktywne Acid 2, Florasulam
Zawartość substancji aktywnych 300 g/liter, 6,25 g/liter
Zwalczane chwasty Chaber bławatek, Field mustard, Gwiazdnica pospolita, Mlecz polny, Rumian polny, Słonecznik, Łoboda rozłożysta
Uprawy Jęczmień, Kukurydza, Owies, Pszenica
Dawkowanie 0.4-0.6 l/ha
Czas użycia Powschodowy
Rodzaje chwastów Jednoroczne dwuliścienne, Wieloletnie dwuliścienne
Sposób użycia Natrysk niskociśnieniowy

Zwroty wskazujące środki ostrożności

 
 
P273 Unikać uwolnienia do środowiska
P280 Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy
P301+P312 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem
P302 + P352 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Umyć dużą ilością wody i mydła, P391
P501 Zawartość/pojemnik usuwać tylko poprzez upoważnione podmioty gospodarcze zgodnie z obowiązującymi przepisami
EUH401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia
H302 Działa szkodliwie po połknięciu
H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu
H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki
H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Jak oceniasz ten produkt

  1 gwiazdka 2 gwiazdki 3 gwiazdki 4 gwiazdki 5 gwiazdek
Twoja Ocena*: Terrible Lacking Fine Good Excellent
Anuluj
Tematem Twojej opinii jest:
 • Jak produkt pomógł rozwiązać Twój problem
 • Stosunek jakości do ceny
 • Czy poleciłbyś ten produkt innym

Opinie

DODAJ OPINIĘ

Lista Zniżek

 • 2%
  Do zamówień od 1700 zł do 2500 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-2%

 • 4%
  Do zamówień od 2500 zł do 5000 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-4%

 • 5%
  Do zamówień powyżej 5000 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-5%

 • Żadna ze zniżek nie obejmuje produktów z kategorii opryskiwacze-zamgławiacze i jednostki specjalne.
 • Zniżki nie łączą się ze sobą.