• Koszyk
 • Szczegóły Zamówienia
 • Zamówienie złożone
Komunikacja
Opis i informacje
Funkcjonowanie strony
Ceny
Products - Quality and Efficiency
Firma kurierska
pl ecolab detergent carpet freeze 500 ml - 0, thumbnail

Środek do usuwania gum do żucia z dywanu, 500 ml

99,81 zł

W magazynie

European Store can dispatch in 3 days

Środek do usuwania gum do żucia z dywanu, 500 ml

pl ecolab detergent carpet freeze 500 ml - 0

Środek do usuwania gum do żucia z dywanu, 500 ml

W magazynie

99,81 zł
- +
99,81 zł

W magazynie

European Store can dispatch in 3 days
 
Może być stosowany przez
Profesjonalistów, Wszystkich, Wyszkolonego personelu

Informacje o produkcie

Detergent Ecolab Carpet Freeze, 500 ml

Informacje dodatkowe

Producent Ecolab
Opakowanie 500 ml
Przeznaczony dla Profesjonalistów, Wszystkich, Wyszkolonego personelu
Czyszczone powierzchnie Dywany i tapicerki, Rug
Formulacja Płyn

Zwroty wskazujące środki ostrożności

P102 Chronić przed dziećmi
P103 Przed użyciem przeczytać etykietę
P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. – Palenie wzbronione
P211 Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu
P251 Pojemnik pod ciśnieniem. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu
P273 Unikać uwolnienia do środowiska
P301+P312 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie
P410+P412 Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C/122 °F.
H222 Skrajnie łatwopalny aerozol
H302 Działa szkodliwie po połknięciu
H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania.

Jak oceniasz ten produkt

  1 gwiazdka 2 gwiazdki 3 gwiazdki 4 gwiazdki 5 gwiazdek
Twoja Ocena*: Terrible Lacking Fine Good Excellent
Anuluj
Tematem Twojej opinii jest:
 • Jak produkt pomógł rozwiązać Twój problem
 • Stosunek jakości do ceny
 • Czy poleciłbyś ten produkt innym

Opinie

DODAJ OPINIĘ

Lista Zniżek

 • 2%
  Do zamówień od 900 zł do 1300 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-2%

 • 4%
  Do zamówień od 1300 zł do 2200 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-4%

 • 7%
  Do zamówień powyżej 2200 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-7%

 • Żadna ze zniżek nie obejmuje produktów z kategorii opryskiwacze-zamgławiacze i jednostki specjalne.
 • Zniżki nie łączą się ze sobą.