• Koszyk
 • Szczegóły Zamówienia
 • Zamówienie złożone
Komunikacja
Opis i informacje
Funkcjonowanie strony
Ceny
Products - Quality and Efficiency
Firma kurierska
pl chemtura insecticide crop floramite 240 sc 50 ml - 1, thumbnail

Floramite 240 SC, 50 ml

Brak w magazynie

Floramite 240 SC, 50 ml

pl chemtura insecticide crop floramite 240 sc 50 ml - 1

Floramite 240 SC, 50 ml

Brak w magazynie

Informacje o produkcie

Floramite 240 SC, 50 ml jest akarycydem rośliny ozdobne przed szkodliwymi gatunkami przędziorków.

Zalety:

- Produkt selektywny, zwalcza tylko niektóre gatunki.
- Może być stosowany w szerokiej gamie upraw.
- Zapewnia długotrwałą kontrolę.
- Właściwości owadobójcze.
- Kompatybilny z większością środków ochrony roślin.
- Bezpieczny dla fauny pożytecznej.

Sposób działania Floramite 240 SC:

- Zwalcza wszystkie ruchome formy roztoczy w uprawach, zapewniając jednocześnie działanie owadobójcze.
- Produkt ma działanie zabójcze poprzez działanie kontaktowe, po którym następuje długotrwała aktywność rezydualna wobec szkodników.
- Po 3 godzinach od zastosowania roztocza przestają żerować, a śmierć następuje w ciągu 3 do 4 dni.

Metody stosowania:

- Środek należy stosować z chwilą zaobserwowania pierwszych roztoczy w uprawach.
- Zaleca się dobre pokrycie górnej i dolnej części liści odpowiednią ilością roztworu.
- Nie zaleca się aplikacji przy użyciu urządzeń o małej objętości (atomizery).
- W ciągu roku można wykonać maksymalnie 2 zabiegi środkiem Floramite 240 SC na tej samej roślinie uprawnej.
- Drugi zabieg należy wykonać po 7 dniach, przy czym zaleca się stosowanie łącznie z produktami z innych grup chemicznych.
- Objętość wody potrzebną do wykonania zabiegu oblicza się w zależności od stosowanego sprzętu.

Kompatybilność:

Floramit 240 SC dobrze działa w mieszaninach z większością produktów i adiuwantów dostępnych na rynku.
Dla większego bezpieczeństwa zaleca się wykonanie testów kompatybilności w formie małej aplikacji na danej uprawie i odmianie, a następnie zastosowanie na dużą skalę.

Zalecenia:

Najlepsze efekty uzyskuje się przy stosowaniu łącznie z innymi zabiegami produktami z zakresu integrowanej ochrony roślin.

Uprawa Szkodnik Dawka / ha Dawka / 10 l wody Okres karencji
Rośliny ozdobne Roztocza 0.4-0.6 l/ha 4-6 ml/10 l wody -

Przed użyciem upewnij się, że przeczytałeś, zrozumiałeś i będziesz przestrzegać wszystkich Warunków, Zastrzeżeń oraz Instrukcji użytkowania. W razie potrzeby stosuj odpowiedni sprzęt ochrony osobistej.

Informacje dodatkowe

Producent Arysta Lifescience
Opakowanie 50 ml
Formulacja SC – skoncentrowana zawiesina
Substancje aktywne Bifenazate
Zawartość substancji aktywnych 240 g/l
Uprawy Rośliny ozdobne
Bio Uprawy Nieodpowiednie
Sposób działania kontaktowe
Szkodniki zbóż Roztocza
Dawkowanie 0.4-0.6 l/ha;5 ml/100 mp
Sposób użycia Natrysk niskociśnieniowy
Zapach Lekko podrażniający

Zwroty wskazujące środki ostrożności

 
 
 
P260 Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy
P273 Unikać uwolnienia do środowiska
P280 Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy
P314 W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza
P333+P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza
P362 Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem
P391 Zebrać wyciek
P501 Zawartość/pojemnik usuwać tylko poprzez upoważnione podmioty gospodarcze zgodnie z obowiązującymi przepisami
EUH401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia
H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry
H373 Może powodować uszkodzenie narządów <podać wszystkie znane narządy, których to dotyczy > poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane <podać drogę narażenia, jeśli udowodniono, że inne drogi narażenia nie stwarzają zagrożenia>
H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Jak oceniasz ten produkt

  1 gwiazdka 2 gwiazdki 3 gwiazdki 4 gwiazdki 5 gwiazdek
Twoja Ocena*: Terrible Lacking Fine Good Excellent
Anuluj
Tematem Twojej opinii jest:
 • Jak produkt pomógł rozwiązać Twój problem
 • Stosunek jakości do ceny
 • Czy poleciłbyś ten produkt innym

Opinie

DODAJ OPINIĘ

Lista Zniżek

 • 2%
  Do zamówień od 1700 zł do 2500 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-2%

 • 4%
  Do zamówień od 2500 zł do 5000 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-4%

 • 5%
  Do zamówień powyżej 5000 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-5%

 • Żadna ze zniżek nie obejmuje produktów z kategorii opryskiwacze-zamgławiacze i jednostki specjalne.
 • Zniżki nie łączą się ze sobą.