• Koszyk
 • Szczegóły Zamówienia
 • Zamówienie złożone
Komunikacja
Opis i informacje
Funkcjonowanie strony
Ceny
Products - Quality and Efficiency
Firma kurierska
pl chemtura herbicide pantera 40 ec 1 l - 0, thumbnail

Pantera 40 EC, 1 litr

136,91 zł

W magazynie

European Store cannot dispatch to

Stany Zjednoczone

Pantera 40 EC, 1 litr

pl chemtura herbicide pantera 40 ec 1 l - 0

Pantera 40 EC, 1 litr

W magazynie

136,91 zł
- +
136,91 zł

W magazynie

European Store cannot dispatch to

Stany Zjednoczone

 
Może być stosowany przez
Profesjonalistów, Wszystkich, Wyszkolonego personelu

Informacje o produkcie

Herbicide Chemtura Agro Solutions Pantera 40 EC, 1 litre

Informacje dodatkowe

Producent Chemtura Agro Solutions
Opakowanie 1 litr
Przeznaczony dla Profesjonalistów, Wszystkich, Wyszkolonego personelu
Okres przydatności do spożycia (lata) 3
Formulacja EC – koncentrat emulgujący
Substancje aktywne Acetochlor, Acid 2, AD 67, Azimsulfuron metylowy
Zawartość substancji aktywnych 40 g/liter
Zwalczane chwasty Chwastnica, Dziki owies, Palusznik krwawy, Sorgo alepskie, Włośnica sina
Uprawy Burak cukrowy, Cebula, Lucerna, Ogórki, Pomidory, Rapeseed, Soja, Słonecznik, Winnica, Ziemniaki
Dawkowanie 0.75-3 l/ha
Czas użycia Powschodowy
Rodzaje chwastów Jednoroczne jednoliścienne, Wieloletnie jednoliścienne
Sposób użycia Gotowy do użycia

Zwroty wskazujące środki ostrożności

 
 
 
P201 Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności
P261 Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy
P273 Unikać uwolnienia do środowiska
P280 Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy
P301+P310 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem
P308+P313 W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza
P331 NIE wywoływać wymiotów
P391 Zebrać wyciek
P501 Zawartość/pojemnik usuwać tylko poprzez upoważnione podmioty gospodarcze zgodnie z obowiązującymi przepisami
EUH401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia
H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią
H315 Działa drażniąco na skórę, H317
H319 Działa drażniąco na oczy, H341
H360 Może działać szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki <podać szczególny skutek, jeżeli jest znany> <podać drogę narażenia, jeżeli definitywnie udowodniono, że inne drogi narażenia nie stwarzają zagrożenia>
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Jak oceniasz ten produkt

  1 gwiazdka 2 gwiazdki 3 gwiazdki 4 gwiazdki 5 gwiazdek
Twoja Ocena*: Terrible Lacking Fine Good Excellent
Anuluj
Tematem Twojej opinii jest:
 • Jak produkt pomógł rozwiązać Twój problem
 • Stosunek jakości do ceny
 • Czy poleciłbyś ten produkt innym

Opinie

DODAJ OPINIĘ

Lista Zniżek

 • 2%
  Do zamówień od 1700 zł do 2500 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-2%

 • 4%
  Do zamówień od 2500 zł do 5000 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-4%

 • 5%
  Do zamówień powyżej 5000 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-5%

 • Żadna ze zniżek nie obejmuje produktów z kategorii opryskiwacze-zamgławiacze i jednostki specjalne.
 • Zniżki nie łączą się ze sobą.