• Koszyk
 • Szczegóły Zamówienia
 • Zamówienie złożone
Komunikacja
Opis i informacje
Funkcjonowanie strony
Ceny
Products - Quality and Efficiency
Firma kurierska
pl bayer insecticide k othrine partix 250 ml - 0, thumbnail

Insektycyd K-Othrine Partix, 240 ml

99,47 zł

W magazynie

European Store cannot dispatch to

Stany Zjednoczone

K-Othrine Partix, 240 ml

pl bayer insecticide k othrine partix 250 ml - 0

Insektycyd K-Othrine Partix, 240 ml

W magazynie

99,47 zł
- +
99,47 zł

W magazynie

European Store cannot dispatch to

Stany Zjednoczone

 
Nie może być stosowany przez
Wszystkich
 
Może być stosowany przez
Profesjonalistów

Informacje o produkcie

K-Othrine Partix, 240 ml jest koncentratem środka owadobójczego w formie zawiesiny wykorzystującym technologię polimerową, który oferuje bezkonkurencyjne rezultaty w walce z insektami. Skuteczny zarówno wobec owadów pełzających, jak i latających. Preparat zwalcza szerokie spektrum szkodników oraz jest przeznaczony do zastosowań domowych, komercyjnych i przemysłowych.

Zalety:

- Zwalcza szeroką gamę owadów.
- Do stosowania wewnętrznego i zewnętrznego.
- Po kontakcie powoduje szybki paraliż.
- Niski wpływ na środowisko naturalne.
- Niezawodny nawet w wilgotnych warunkach i przy wystawieniu na światło.

Sposób działania:

K-Othrine Partix posiada unikalną formułę, w której cząsteczki zawierające substancję czynną są 10 razy większe niż te, które występują w innych dostępnych na rynku środkach owadobójczych. Cząsteczki te pozostają przez dłuższy czas osadzone na opryskiwanym obszarze, zwiększając szanse na kontakt z niepożądanymi szkodnikami.
Insektycyd zapewnia niezawodne rezultaty za każdym razem, z poziomem śmiertelności pomiędzy 83% a 100% w ciągu 1 godziny.

Metody stosowania:

- K-Othrine Partix może być stosowany do zwalczania inwazji owadów w pomieszczeniach oraz na zewnątrz. Zabieg wykonuje się zarówno za pomocą opryskiwacza ciśnieniowego, jak i w aplikacji powierzchniowej.
- W przypadku zabiegów izolowanych należy nanieść preparat w postaci 10 cm paska, zwracając uwagę na potencjalne miejsca, w których mogą znajdować się owady, takie jak szczeliny w ścianach, otwory, okolice rur oraz miejsca trudno dostępne.
- W przypadku stosowania preparatów powierzchniowych należy rozpylić preparat w miejscach trudno dostępnych - pod i za meblami kuchennymi i sprzętem AGD, w narożnikach pomieszczeń, w pustych przestrzeniach itp. Nie należy czyścić na mokro powierzchni poddanych działaniu preparatu bezpośrednio po jego zastosowaniu.

Zalecenia:

- Powinno się przygotować tylko taką ilość roztworu, jaką zamierza się użyć.
- Należy użyć roztworu natychmiast po jego przygotowaniu. 

Owady Proporcje Dawkowanie Czas trwania
Karaluchy 5 ml / 1 l wody 50 ml na m2 dla łącznej dawki
6,25 mg Deltamethrin / m2
12 tygodni
Pluskwy Pierwsza terapia
10 ml / 1 l wody
50 ml na m2 dla łącznej dawki
12,5 mg Deltamethrin / m2
Druga terapia (po 4 dniach)
5 ml / 1 l wody
50 ml na m2 dla łącznej dawki
6,25 mg Deltamethrin / m2
Pająki 5 ml / 1 l wody 50 ml na m2 dla łącznej dawki
6,25 mg Deltamethrin / m2
8 tygodni
Świerszcze domowe 5 ml / 1 l wody 50 ml na m2 dla łącznej dawki
6,25 mg Deltamethrin / m2
-
Komary 5 ml / 1 l wody 50 ml na m2 dla łącznej dawki
6,25 mg Deltamethrin / m2
4 tygodnie
Mrówki 5 ml / 1 l wody 50 ml na m2 dla łącznej dawki
6,25 mg Deltamethrin / m2
-
Pchły u kotów  5 ml / 1 l wody 50 ml na m2 dla łącznej dawki
6,25 mg Deltamethrin / m2
-
Muchy domowe  5 ml / 1 l wody 50 ml na m2 dla łącznej dawki
6,25 mg Deltamethrin / m2
5 tygodni
Gniazdo os 10 ml / 1 l wody 200 ml na m2 dla łącznej dawki
50 mg Deltamethrin / m2
1 - 2 tygodnie

Przed użyciem upewnij się, że przeczytałeś, zrozumiałeś i będziesz przestrzegać wszystkich Warunków, Zastrzeżeń oraz Instrukcji użytkowania. W razie potrzeby stosuj odpowiedni sprzęt ochrony osobistej.

Informacje dodatkowe

Producent Bayer
Opakowanie 240 ml
Przeznaczony dla Profesjonalistów
Okres przydatności do spożycia (lata) 2
Formulacja SC – skoncentrowana zawiesina
Sposób użycia Natrysk niskociśnieniowy
Zawartość substancji aktywnych 24.9 g/l
Sposób działania kontaktowe
Zapach Delikatny
Dawkowanie 20-50 ml/100 mp
Zwalcza Karaluchy, Karaluchy amerykańskie, Muchy, Osy, Pająki, Pluskwy, Prusaki

Zwroty wskazujące środki ostrożności

 
 
P261 Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy
P264 Dokładnie umyć … po użyciu
P270 Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu
P272 Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy
P273 Unikać uwolnienia do środowiska
P280 Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy
P284 Stosować indywidualne środki ochrony dróg oddechowych
P301+P310 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem
P302 + P352 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Umyć dużą ilością wody i mydła, P307+P311
P308 W PRZYPADKU narażenia lub styczności:, P311
P321 Zastosować określone leczenie (patrz … na etykiecie)
P330 Wypłukać usta
P331 NIE wywoływać wymiotów
P333+P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza
P405 Przechowywać pod zamknięciem
P501 Zawartość/pojemnik usuwać tylko poprzez upoważnione podmioty gospodarcze zgodnie z obowiązującymi przepisami
EUH401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia
H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Jak oceniasz ten produkt

  1 gwiazdka 2 gwiazdki 3 gwiazdki 4 gwiazdki 5 gwiazdek
Twoja Ocena*: Terrible Lacking Fine Good Excellent
Anuluj
Tematem Twojej opinii jest:
 • Jak produkt pomógł rozwiązać Twój problem
 • Stosunek jakości do ceny
 • Czy poleciłbyś ten produkt innym

Opinie

DODAJ OPINIĘ

Lista Zniżek

 • 2%
  Do zamówień od 1700 zł do 2500 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-2%

 • 4%
  Do zamówień od 2500 zł do 5000 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-4%

 • 5%
  Do zamówień powyżej 5000 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-5%

 • Żadna ze zniżek nie obejmuje produktów z kategorii opryskiwacze-zamgławiacze i jednostki specjalne.
 • Zniżki nie łączą się ze sobą.