• Koszyk
 • Szczegóły Zamówienia
 • Zamówienie złożone
Komunikacja
Opis i informacje
Funkcjonowanie strony
Ceny
Produkty - Jakość i Wydajność
Firma kurierska
pl bayer insecticide crop requiem prime 152 3 ec 1 l - 0, thumbnail

Requiem Prime 152.3 EC, 1 litre

67,36 zł

W magazynie

European Store cannot dispatch to

Stany Zjednoczone

Requiem Prime 152.3 EC, 1 litre

pl bayer insecticide crop requiem prime 152 3 ec 1 l - 0

Requiem Prime 152.3 EC, 1 litre

W magazynie

67,36 zł
- +
67,36 zł

W magazynie

European Store cannot dispatch to

Stany Zjednoczone

Informacje o produkcie

Insecticide crop Bayer Requiem Prime 152.3 EC, 1 litre

Informacje dodatkowe

Producent Bayer
Opakowanie 1 litr
Formulacja EC – koncentrat emulgujący
Zawartość substancji aktywnych 152.3 g/l
Uprawy Rośliny ozdobne, Truskawki, Warzywa
Bio Uprawy Nieodpowiednie
Sposób działania kontaktowe
Szkodniki zbóż Roztocza
Dawkowanie 5-10 l/ha
Sposób użycia Natrysk niskociśnieniowy
Zapach Delikatny

Zwroty wskazujące środki ostrożności

 
 
 
P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. – Palenie wzbronione
P243 Przedsięwziąć środki ostrożności zapobiegające statycznemu rozładowaniu
P273 Unikać uwolnienia do środowiska
P280 Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy
P308 W PRZYPADKU narażenia lub styczności:, P311
P391 Zebrać wyciek
P501 Zawartość/pojemnik usuwać tylko poprzez upoważnione podmioty gospodarcze zgodnie z obowiązującymi przepisami
EUH401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia
H226 Łatwopalna ciecz i pary
H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry
H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych
H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Jak oceniasz ten produkt

  1 gwiazdka 2 gwiazdki 3 gwiazdki 4 gwiazdki 5 gwiazdek
Twoja Ocena*: Terrible Lacking Fine Good Excellent
Anuluj
Tematem Twojej opinii jest:
 • Jak produkt pomógł rozwiązać Twój problem
 • Stosunek jakości do ceny
 • Czy poleciłbyś ten produkt innym

Opinie

DODAJ OPINIĘ

Lista Zniżek

 • 2%
  Do zamówień od 1700 zł do 2500 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-2%

 • 4%
  Do zamówień od 2500 zł do 5000 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-4%

 • 5%
  Do zamówień powyżej 5000 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-5%

 • Żadna ze zniżek nie obejmuje produktów z kategorii opryskiwacze-zamgławiacze i jednostki specjalne.
 • Zniżki nie łączą się ze sobą.