• Koszyk
 • Szczegóły Zamówienia
 • Zamówienie złożone
Komunikacja
Opis i informacje
Funkcjonowanie strony
Ceny
Produkty - Jakość i Wydajność
Firma kurierska
pl bayer insecticide crop movento 100 sc 7 5 ml - 1, thumbnail

Movento 100 SC, 7,5 ml

7,24 zł

W magazynie

European Store cannot dispatch to

Stany Zjednoczone

Movento 100 SC, 7,5 ml

pl bayer insecticide crop movento 100 sc 7 5 ml - 1

Movento 100 SC, 7,5 ml

W magazynie

7,24 zł
- +
7,24 zł

W magazynie

European Store cannot dispatch to

Stany Zjednoczone

Informacje o produkcie

Movento 100 SC, 7,5 ml to insekcytyd o działaniu systemicznym, przeznaczony do zwalczania szkodników jabłoni, gruszy, śliwy oraz pomidora. Posiada unikalną cechę działania zarówno wstępującego, jak i zstępującego w roślinie, a także długą aktywność rezydualną.

Zalety:

- Działanie systemiczne (akropetalne i translaminarne).
- Innowacyjny składnik aktywny z niepowtarzalnym sposobem działania.
- Długotrwałe działanie rezydualne w roślinach.
- Obniża płodność samic owadów.
- Nietoksyczny dla pszczół i owadów pożytecznych.

Sposób działania:

- Insektycyd o działaniu systemicznym, który zwalcza szkodniki drzew owocowych oraz pomidorów.
- Zawiera nowoczesną substancję aktywną - Spirototetramat, z grupy ketoenoli, który blokuje biosyntezę tłuszczy.
- Silne działanie owadobójcze może być zaobserwowane głównie wobec insektów w stadium larwalnym, w momencie ich żerowania, ale również tych w stadium nimfy.
- Wkrótce po zastosowaniu, preparat jest absorbowany przez kutikulę, a następnie rozprzestrzeniany po całej roślinie.
- Zabiegi z użyciem Movento silnie wpływają na funkcje rozrodcze samic, żywotność nimf, płodność jaj, znacznie ograniczając liczebność owadów.

Metody aplikacji:

Soja:
- Zaleca się przeprowadzenie zabiegu sezonowego, z ostrzeżeniem, zwykle w fazie tworzenia się ziarniaków.

Jabłoń:
- Wykonuje się maksymalnie 2 zabiegi/sezon, w okresie ostrzegawczym, w dawce 1,875 l na ha, w odstępie co najmniej 14 dni między zabiegami, w okresie od końca kwitnienia, do początku wybarwiania się owoców (BBCH 69-81).
Objętość roztworu: Maksymalnie 1500 l na ha. Okres karencji: 21 dni.

Grusza:
- W sezonie wykonać maksymalnie 2 zabiegi, w dawce 1,875 l na ha, w odstępie co najmniej 14 dni między zabiegami, w przedziale od końca kwitnienia, do początku wybarwiania się owoców (BBCH 69-81).
Objętość roztworu wynosi 1500 l na hektar. Okres karencji: 21 dni.

Śliwa:
- Wykonuje się maksymalnie 2 zabiegi w sezonie, w odstępie co najmniej 14 dni między zabiegami.
W celu zwalczania osy śliwkóweczki, najlepiej zastosować preparat w okresie od końca kwitnienia, do począteku dojrzałości mlecznej (BBCH 69-73), a w celu zwalczania wszy, termin stosowania przypada na okres od końca kwitnienia, do początku wybarwiania się owoców (BBCH 69-81).
Objętość roztworu wynosi 1500 l na hektar. Okres karencji: 21 dni.

Morela, Brzoskwinia:
- W sezonie wykonać maksymalnie 2 zabiegi, w odstępie co najmniej 14 dni między zabiegami, w przedziale fenologicznym od końca kwitnienia, do początku wybarwiania się owoców (BBCH 69-81).
Objętość roztworu wynosi 1500 l na hektar. Okres karencji: 21 dni.

Pomidor:
- Stosuje się maksymalnie 4 zabiegi, w odstępie 7 dni między zabiegami, w okresie od fazy rozwinięcia drugiego liścia, do fazy pełnej dojrzałości owoców (BBCH 12-89). Okres karencji: 3 dni. Objętość roztworu: 500-1000 l na ha.

Kompatybilność:

Można łączyć z fungicydami, herbicydami, insektycydami, nawozami płynnymi i regulatorami wzrostu, stosując się do zaleceń zawartych na etykiecie produktu.
Przy łączeniu środków ochrony roślin, należy zapoznać się z etykietami zgodności i wykonać próbę w małej skali.

Zalecenia:

Zapoznać się z zaleceniami etykiety dla każdego rodzaju owoców lub upraw, które mają być poddane zabiegowi.
Objętość wody wymagana do wykonania zabiegu jest obliczana w zależności od używanego sprzętu. 

Uprawa Szkodnik Dawka Okres karencji
Drzewo morelowe Tarcznik niszczyciel 1,875 l/ha 21 dni
Truskawka Mszyce,
mączlik szklarniowy,
roztocza
1 l/ha -
Cebula Wciornastki 0.75 l/ha 7 dni
Wiśnia Mszyca wiśniowa,
tarcznik niszczyciel
1,875 l/ha 21 dni
Chmiel Schizaphis graminum 1,5 l/ha -
Jabłoń Misecznik śliwowy,
tarcznik niszczyciel,
mszyce,
mączlik szklarniowy
1,875 l/ha 21 dni
Grusza Tarcznik niszczyciel,
mszyce
1,875 l/ha 21 dni
Brzoskwinia Tarcznik niszczyciel 1,875 l/ha 21 dni
Śliwa Eurytoma schreineri, 1,875 l/ha 21 dni
mszyce,
misecznik śliwowy
Sałata Mszyce 0.75 l/ha 7 dni
Czosnek Wciornastki 0.75 l/ha 7 dni
Kapusta Mączlik szklarniowy,
mszyca kapuściana,
schizaphis graminum,
mszyce
0.75 l/ha 3 dni
Winorośl Misecznik śliwowy 0.75 l/ha 14 dni 

Przed użyciem upewnij się, że przeczytałeś, zrozumiałeś i będziesz przestrzegać wszystkich Warunków, Zastrzeżeń oraz Instrukcji użytkowania. W razie potrzeby stosuj odpowiedni sprzęt ochrony osobistej.

Informacje dodatkowe

Producent Bayer
Opakowanie 7.5 ml
Okres przydatności do spożycia (lata) 3
Formulacja SC – skoncentrowana zawiesina
Substancje aktywne Spirotetramat
Zawartość substancji aktywnych 100 g/litre
Uprawy Grusza, Jabłoń, Śliwa
Bio Uprawy Nieodpowiednie
Sposób działania kontaktowe
Szkodniki zbóż Mączlik szklarniowy, Mszyce, San Jose scale
Dawkowanie 0.75-1.875 l/ha
Sposób użycia Natrysk niskociśnieniowy
Zapach Lekko podrażniający

Zwroty wskazujące środki ostrożności

 
 
 
P201 Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności
P273 Unikać uwolnienia do środowiska
P280 Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy
P308+P313 W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza
P391 Zebrać wyciek
P501 Zawartość/pojemnik usuwać tylko poprzez upoważnione podmioty gospodarcze zgodnie z obowiązującymi przepisami
EUH401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia
H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry
H361 Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki <podać szczególny skutek, jeżeli jest znany> <podać drogę narażenia, jeżeli definitywnie udowodniono, że inne drogi narażenia nie stwarzają zagrożenia>
H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Jak oceniasz ten produkt

  1 gwiazdka 2 gwiazdki 3 gwiazdki 4 gwiazdki 5 gwiazdek
Twoja Ocena*: Terrible Lacking Fine Good Excellent
Anuluj
Tematem Twojej opinii jest:
 • Jak produkt pomógł rozwiązać Twój problem
 • Stosunek jakości do ceny
 • Czy poleciłbyś ten produkt innym

Opinie

DODAJ OPINIĘ

Lista Zniżek

 • 2%
  Do zamówień od 1700 zł do 2500 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-2%

 • 4%
  Do zamówień od 2500 zł do 5000 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-4%

 • 5%
  Do zamówień powyżej 5000 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-5%

 • Żadna ze zniżek nie obejmuje produktów z kategorii opryskiwacze-zamgławiacze i jednostki specjalne.
 • Zniżki nie łączą się ze sobą.