• Koszyk
 • Szczegóły Zamówienia
 • Zamówienie złożone
Komunikacja
Opis i informacje
Funkcjonowanie strony
Ceny
Products - Quality and Efficiency
Firma kurierska
pl bayer insecticide crop decis expert 100 ec 7 5 ml - 0, thumbnail

Decis Expert 100 EC, 7,5 ml

6,78 zł

W magazynie

European Store cannot dispatch to

Stany Zjednoczone

Decis Expert 100 EC, 7,5 ml

pl bayer insecticide crop decis expert 100 ec 7 5 ml - 0

Decis Expert 100 EC, 7,5 ml

W magazynie

6,78 zł
- +
6,78 zł

W magazynie

European Store cannot dispatch to

Stany Zjednoczone

 
Może być stosowany przez
Profesjonalistów, Wszystkich, Wyszkolonego personelu

Informacje o produkcie

Decis Expert 100 EC, 7,5 ml jest środkiem owadobójczym o działaniu kontaktowym i pokarmowym, posiada efekt odstraszający oraz powalający, co więcej pełni również rolę inhibitora odżywiania. Jego specjalna formuła ma wiele zalet, w tym lepszą odporność na wysokie temperatury.

Zalety Decis Expert 100 EC:

- Preparat na bazie pyretroidów.
- Działa na drodze kontaktu i po spożyciu.
- Szybki efekt "szoku".
- Wtórny efekt hamujący odżywianie.
- Długotrwałe działanie odstraszające.

Sposób działania:

- Zapewnia zwalczanie szkodników w uprawach polowych i zbożowych.
- Produkt działa na owady po spożyciu i kontaktowo.
- Zapewnia efekt paraliżu poprzez uszkodzenie układu nerwowego insekta.
- Hamuje proces odżywiania, prowadząc do paraliżu i w efekcie do śmierci.

Sposoby stosowania:

Decis Expert 100 EC ma postać emulsyjnego koncentratu. Może być stosowany przy użyciu zwykłych urządzeń do opryskiwania upraw.

Zboża jesienne (pszenica, jęczmień, owies): max. 3 zabiegi w okresie ostrzegawczym. Minimalna przerwa między zabiegami wynosi 7 dni. Objętość roztworu 200 l na ha. Okres karencji 30 dni.
Zboża jare (pszenica, jęczmień, owies): max. 2 zabiegi w okresie wegetacji, w okresie ostrzegawczym. Minimalna przerwa między zabiegami wynosi 7 dni. Objętość roztworu 200 l na ha. Okres karencji 30 dni.
Rzepak, gorczyca (jesień): max. 4 zabiegi w okresie wegetacji, w okresie ostrzegawczym. Minimalna przerwa między zabiegami wynosi 7 dni. Objętość roztworu 200 l na ha. Okres karencji 45 dni.
Rzepak, gorczyca (wiosna): max. 3 zabiegi w okresie wegetacji, w okresie ostrzegawczym. Minimalna przerwa między zabiegami wynosi 7 dni. Objętość roztworu 200 l na ha. Okres karencji 45 dni.
Kapusta, brukselka: max. 2 zabiegi w sezonie, w okresie ostrzegawczym. Odstęp między zabiegami 14 dni. Objętość roztworu 400 l na ha. Okres karencji 7 dni.
Kalafior: max. 3 zabiegi w sezonie, po uprzednim ostrzeżeniu. Odstęp między zabiegami 14 dni. Objętość roztworu 400 l na ha. Okres karencji 7 dni.
Fasola: max. 2 zabiegi w sezonie, po uprzednim ostrzeżeniu. Odstęp między zabiegami 14 dni. Objętość roztworu 200-400 l na ha. Okres karencji 7 dni.
Groch: max. 2 zabiegi w sezonie, w okresie ostrzegawczym. Odstęp między zabiegami 14 dni. Objętość roztworu 200-400 l na ha. Okres karencji 7 dni.
Sałata: max. 3 zabiegi w sezonie, po uprzednim ostrzeżeniu. Objętość roztworu 1000 l na ha. Okres karencji 7 dni.
Burak cukrowyrzepa: stosować jeden zabieg. Objętość roztworu: 200-400 l na ha. Okres karencji 30 dni.

Kompatybilność:

Może być łączony z fungicydami, herbicydami, insektycydami, nawozami płynnymi i regulatorami wzrostu, zgodnie z zaleceniami podanymi na etykiecie produktu.
Przy łączeniu produktów roślinnych należy zapoznać się z etykietami zgodności i przeprowadzić test na małą skalę.

Zalecenia:

- Nie wykonywać zabiegów na mokrej roślinności.
- Nie wykonywać zabiegów, jeśli w ciągu najbliższych 6 godzin spodziewany jest deszcz.
- Niezbędną ilość wody oblicza się w zależności od rodzaju stosowanego sprzętu.

Uprawa Szkodnik Stężenie Interwał Objętość roztworu Okres karencji
Zboża jesienne (ryż, pszenica, owies) Mszyce 3.125 ml/10 l 7 dni 62.5 ml/ha 30 dni
           
Rzepak, gorczyca (jesień) Chowacz,
dasineura brassicae, 
słodyszek rzepakowiec, pchełka rzepakowa, mszyce
3.75 ml/10 l 7 dni 75 ml/ha 45 dni
Rzepak, gorczyca (wiosna) Chowacz,
dasineura brassicae, 
słodyszek rzepakowiec, pchełka rzepakowa, mszyce
3.75 ml/10 l 7 dni 75 ml/ha 45 dni
Kapusta, brukselka Mszyce, Pchełki,
bielinek kapustnik, mączlik szklarniowy
1.875 ml/10 l 14 dni 75 ml/ha 7 dni
Kalafior Mszyce, Pchełki, bielinek kapustnik, mączlik szklarniowy 1.875 ml/10 l 14 dni 75 ml/ha 7 dni
Fasola Oprzędzik pręgowany 1.875 ml/10 l 14 dni 75 ml/ha 7 dni
Groszek zielony Contarinia pisi 1.875 ml/10 l 14 dni 75 ml/ha 7 dni
Sałata Rolnica panewka 0.625 ml/10 l 7 dni 62.5 ml/ha 7 dni
Burak cukrow, jarmuż Pchełka burakowa, pchełki 1.875 ml/10 l 30 dni 75 ml/ha 30 dni

Przed użyciem upewnij się, że przeczytałeś, zrozumiałeś i będziesz przestrzegać wszystkich Warunków, Zastrzeżeń oraz Instrukcji użytkowania. W razie potrzeby stosuj odpowiedni sprzęt ochrony osobistej.

Informacje dodatkowe

Producent Bayer
Opakowanie 7.5 ml
Przeznaczony dla Profesjonalistów, Wszystkich, Wyszkolonego personelu
Okres przydatności do spożycia (lata) 4
Formulacja EC – koncentrat emulgujący
Substancje aktywne Deltamethrin
Zawartość substancji aktywnych 100 g/litre
Uprawy Burak cukrowy, Fasola, Gorczyca, Groszek, Jęczmień, Kalafior, Kapusta, Owies, Pszenica, Rapeseed, Sałata
Bio Uprawy Nieodpowiednie
Sposób działania kontaktowe
Szkodniki zbóż Bielinek kapustnik, Chowacz brukwiaczek, Mączlik szklarniowy, Mszyce, Słodyszek rzepakowiec
Dawkowanie 62.5-75 ml/ha
Sposób użycia Natrysk niskociśnieniowy, Zamgławianie na Zimno ULV
Zapach Silnie podrażniający

Zwroty wskazujące środki ostrożności

 
 
 
 
 
P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. – Palenie wzbronione
P273 Unikać uwolnienia do środowiska
P280 Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie
P308 W PRZYPADKU narażenia lub styczności:, P308+P313
P331 NIE wywoływać wymiotów.
EUH066 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry
EUH401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia
H226 Łatwopalna ciecz i pary
H301 Działa toksycznie po połknięciu
H302 Działa szkodliwie po połknięciu
H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią
H312 Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą
H315 Działa drażniąco na skórę, H318
H331 Działa toksycznie w następstwie wdychania
H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania
H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych
H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy
H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki
H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Jak oceniasz ten produkt

  1 gwiazdka 2 gwiazdki 3 gwiazdki 4 gwiazdki 5 gwiazdek
Twoja Ocena*: Terrible Lacking Fine Good Excellent
Anuluj
Tematem Twojej opinii jest:
 • Jak produkt pomógł rozwiązać Twój problem
 • Stosunek jakości do ceny
 • Czy poleciłbyś ten produkt innym

Opinie

DODAJ OPINIĘ

Lista Zniżek

 • 2%
  Do zamówień od 900 zł do 1300 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-2%

 • 4%
  Do zamówień od 1300 zł do 2200 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-4%

 • 7%
  Do zamówień powyżej 2200 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-7%

 • Żadna ze zniżek nie obejmuje produktów z kategorii opryskiwacze-zamgławiacze i jednostki specjalne.
 • Zniżki nie łączą się ze sobą.