• Koszyk
 • Szczegóły Zamówienia
 • Zamówienie złożone
Komunikacja
Opis i informacje
Funkcjonowanie strony
Ceny
Products - Quality and Efficiency
Firma kurierska
pl bayer insecticide aqua k othrine ew20 1 l - 0, thumbnail

Insektycyd Aqua K-Othrine EW20, 1 litr

219,47 zł

W magazynie

European Store cannot dispatch to

Stany Zjednoczone

Aqua K-Othrine EW20, 1 litr

pl bayer insecticide aqua k othrine ew20 1 l - 0

Insektycyd Aqua K-Othrine EW20, 1 litr

W magazynie

219,47 zł
- +
219,47 zł

W magazynie

European Store cannot dispatch to

Stany Zjednoczone

 
Nie może być stosowany przez
Wszystkich
 
Może być stosowany przez
Profesjonalistów

Informacje o produkcie

Aqua K-Othrine EW20, 1 litr to profesjonalny produkt w formie koncentratu spray’owego. Służy on do wywabiania insektów z ich kryjówek, a następnie uśmiercenia ich na drodze bezpośredniego kontaktu. Środek jest gotowy do użycia i doskonale działa w zwalczaniu uciążliwych owadów. Aqua K-Othrine charakteryzuje się szybkim działaniem i niską toksycznością dla ludzi.

Zalety:

- Skuteczny przeciwko szerokiej gamie owadów, takiej jak muchy, komary, osy, mrówki, motyle i wiele innych.
- Niski stopień zanieczyszczenia środowiska.
- Substancja ulega degradacji w środowisku naturalnym.
- Roztwór na bazie wody, nie powoduje szybkiego odparowywania.

Sposób działania:

- Efektywny w małej dawce, ze względu na silny środek owadobójczy - Deltametrynę.
- Nie powoduje podrażnień.
- Zapewnia długotrwałą ochronę, dzięki specjalnej technologii, która nie pozwala na odparowanie substancji.

Aqua K-Othrine wykorzystuje unikalną, opatentowaną technologię przeciwdziałającą odparowywaniu, dzięki czemu jest łatwy i wygodny w użyciu, a jego działanie drażniące, nieprzyjemny zapach i wpływ na środowisko są zredukowane. Formuła preparatu pozwala na rozcieńczanie wodą bez problemów związanych z parowaniem. Dzięki temu Aqua K-Othrine zapewnia długotrwałe działanie preparatu we wszystkich warunkach klimatycznych i jest tak samo skuteczny, jak rozcieńczone olejem koncentraty do opryskiwania przestrzeni, przy zastosowaniu równoważnych dawek substancji czynnych.

Metody użycia:

- Jest to środek owadobójczy w formie emulsji wodnej. Po zmieszaniu z wodą roztwór można stosować za pomocą opryskiwacza ręcznego, lub przy użyciu urządzenia ULV do zamgławiania na zimno.
- Stopień rozcieńczenia zależy od sprzętu, który ma być użyty. W celu uzyskania większej ilości informacji należy zapoznać się z etykietą produktu.

Zalecenia:

Nie nanosić preparatu na ludzi, zwierzęta, rośliny ozdobne, żywność i karmy.

Insekty: Forma użycia: Rozcieńczenie: Powierzchnia:
Komary, muchy i inne
owady latające
ULV 10 ml insekcytydu +
90 ml woda (10%)
2000 m2
  Termonebulizator 100-200ml / 1L rozpuszczalnik
organiczny lub glikol (20%)
2000 m2

Przed użyciem upewnij się, że przeczytałeś, zrozumiałeś i będziesz przestrzegać wszystkich Warunków, Zastrzeżeń oraz Instrukcji użytkowania. W razie potrzeby stosuj odpowiedni sprzęt ochrony osobistej.

Informacje dodatkowe

Producent Bayer
Opakowanie 1 litr
Przeznaczony dla Profesjonalistów
Okres przydatności do spożycia (lata) 3
Formulacja EW – emulsja olej w wodzie
Sposób użycia Natrysk niskociśnieniowy, Zamgławianie na Zimno ULV
Zawartość substancji aktywnych 20 g/ litre
Sposób działania fumiganty, kontaktowe, trawienne, układowe
Zapach Lekko podrażniający
Dawkowanie 0.5-5 l/ha
Zwalcza Ćmy, Gąsienice, Komary, Muchy, Muszki owocowe, Osy, Ważki

Zwroty wskazujące środki ostrożności

 
 
 
P261 Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy
P264 Dokładnie umyć … po użyciu
P270 Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu
P272 Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy
P273 Unikać uwolnienia do środowiska
P280 Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy
P284 Stosować indywidualne środki ochrony dróg oddechowych
P301+P310 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem
P302 + P352 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Umyć dużą ilością wody i mydła, P308
P321 Zastosować określone leczenie (patrz … na etykiecie)
P330 Wypłukać usta
P331 NIE wywoływać wymiotów
P333+P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza
P363 Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem
P391 Zebrać wyciek
P405 Przechowywać pod zamknięciem
P501 Zawartość/pojemnik usuwać tylko poprzez upoważnione podmioty gospodarcze zgodnie z obowiązującymi przepisami
EUH066 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry
H302 Działa szkodliwie po połknięciu
H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią
H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Jak oceniasz ten produkt

  1 gwiazdka 2 gwiazdki 3 gwiazdki 4 gwiazdki 5 gwiazdek
Twoja Ocena*: Terrible Lacking Fine Good Excellent
Anuluj
Tematem Twojej opinii jest:
 • Jak produkt pomógł rozwiązać Twój problem
 • Stosunek jakości do ceny
 • Czy poleciłbyś ten produkt innym

Opinie

DODAJ OPINIĘ

Lista Zniżek

 • 2%
  Do zamówień od 1700 zł do 2500 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-2%

 • 4%
  Do zamówień od 2500 zł do 5000 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-4%

 • 5%
  Do zamówień powyżej 5000 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-5%

 • Żadna ze zniżek nie obejmuje produktów z kategorii opryskiwacze-zamgławiacze i jednostki specjalne.
 • Zniżki nie łączą się ze sobą.