• Koszyk
 • Szczegóły Zamówienia
 • Zamówienie złożone
Komunikacja
Opis i informacje
Funkcjonowanie strony
Ceny
Products - Quality and Efficiency
Firma kurierska
pl bayer herbicide laudis 66 od 5 l - 0, thumbnail

Laudis 66 OD, 5 litrów

Brak w magazynie

Laudis 66 OD, 5 litrów

pl bayer herbicide laudis 66 od 5 l - 0

Laudis 66 OD, 5 litrów

Brak w magazynie

 
Może być stosowany przez
Profesjonalistów, Wszystkich, Wyszkolonego personelu

Informacje o produkcie

Laudis 66 OD, 5 litrów jest dolistnym herbicydem systemicznym w formie dyspersji olejowej. Stosuje się go w zabiegach powschodowych, w celu zwalczania szerokiego spektrum jednorocznych chwastów dwuliściennych i jednoliściennych w uprawach kukurydzy.

Zalety:

- Podwójne działanie systemiczne.
- Szybki i skuteczny efekt.
- Rośliny uprawne będą całkowicie wolne od chwastów do 2 tygodni od zastosowania.
- Wykazuje doskonałą tolerancję na kilka rodzajów upraw kukurydzy.

Sposób działania:

- Laudis jest dolistnym herbicydem opartym na substancji czynnej - tembotrion. Pod względem biochemicznym wpływa ona na proces fotosyntezy zwalczanych chwastów.
- Produkt jest szybko wchłaniany przez roślinę, do jednej godziny po zastosowaniu. Formuła OD zwiększa przyczepność i zdolność wnikania w głąb rośliny.
- Herbicyd posiada podwójne działanie systemiczne, ponieważ jest wchłaniany, a następnie rozprowadzany w roślinie zarówno w górę, jak i w dół, aż dotrze do wszystkich organów oraz punktów wzrostu. Pierwszym obserwowanym efektem specyficznym jest bielenie tkanek, które występuje po około 3-5 dniach od zabiegu.
- Kolejnym etapem jest całkowite zwiędnięcie chwastów po 2 tygodniach od zastosowania herbicydu.

Metody stosowania:

- Laudis stosuje się powschodowo w celu zwalczania jednorocznych chwastów dwuliściennych i jednoliściennych,
- Najlepszym terminem stosowania jest okres, gdy rośliny kukurydzy mają co najmniej 2 liście, do fazy 8 liści, a chwasty mają 4-6 liści. Zalecana dawka wynosi 2-2,25 l/ha, w zależności od stopnia i spektrum zachwaszczenia.
- Aplikacji herbicydu musi towarzyszyć duża ilość wody, tj. około 200-400 l/ha.
- Laudis OD 66 wykazuje doskonałą tolerancję na kilka rodzajów upraw kukurydzy.

Kompatybilność:

Laudis 66 OD jest zgodny z innymi herbicydami, fungicydami i insektycydami. Przed użyciem zaleca się wykonanie praktycznego testu kompatybilności z uwzględnieniem dawek podanych w etykiecie. Zaleca się zapoznanie z tabelami kompatybilności.

Zalecenia:

Zwrócić uwagę, że ten produkt należy do klasyfikacji:
N - Niebezpieczny dla środowiska. 

Uprawa  Chwasty  Moment aplikacji  Dawka 
Kukurydza  Rośliny jednoroczne dwuliścienne i jednoliścienne Powschodowo 2,0-2,25 l/ha

Przed użyciem upewnij się, że przeczytałeś, zrozumiałeś i będziesz przestrzegać wszystkich Warunków, Zastrzeżeń oraz Instrukcji użytkowania. W razie potrzeby stosuj odpowiedni sprzęt ochrony osobistej.

Informacje dodatkowe

Producent Bayer
Opakowanie 5 litrów
Przeznaczony dla Profesjonalistów, Wszystkich, Wyszkolonego personelu
Okres przydatności do spożycia (lata) 2
Formulacja OD – zawiesina olejowa
Substancje aktywne Izoksadifen etylowy - sejfner, Tembotrion
Zawartość substancji aktywnych 44 g/liter, 22 g/liter
Zwalczane chwasty Ambrozja , Bieluń dziędzierzawa, Chaber bławatek, Chwastnica, Creeping thistle, Gwiazdnica pospolita, Hibiskus letni, Palusznik krwawy, Psianka czarna, Rdest, Rdest plamisty, Rdest szczawiolistny, Rzepień pospolity, Sorgo alepskie, Tasznik pospolity, Tobołki polne, Włośnica sina, Zaślaz pospolity , Łoboda rozłożysta
Uprawy Kukurydza
Dawkowanie 2,0-2,25 l/ha
Czas użycia Powschodowy
Rodzaje chwastów Jednoroczne dwuliścienne, Jednoroczne jednoliścienne
Sposób użycia Natrysk niskociśnieniowy

Zwroty wskazujące środki ostrożności

P102 Chronić przed dziećmi
P103 Przed użyciem przeczytać etykietę
P273 Unikać uwolnienia do środowiska
P301+P312 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie.
H302 Działa szkodliwie po połknięciu
H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania.

Jak oceniasz ten produkt

  1 gwiazdka 2 gwiazdki 3 gwiazdki 4 gwiazdki 5 gwiazdek
Twoja Ocena*: Terrible Lacking Fine Good Excellent
Anuluj
Tematem Twojej opinii jest:
 • Jak produkt pomógł rozwiązać Twój problem
 • Stosunek jakości do ceny
 • Czy poleciłbyś ten produkt innym

Opinie

DODAJ OPINIĘ

Lista Zniżek

 • 2%
  Do zamówień od 1700 zł do 2500 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-2%

 • 4%
  Do zamówień od 2500 zł do 5000 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-4%

 • 5%
  Do zamówień powyżej 5000 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-5%

 • Żadna ze zniżek nie obejmuje produktów z kategorii opryskiwacze-zamgławiacze i jednostki specjalne.
 • Zniżki nie łączą się ze sobą.