• Koszyk
 • Szczegóły Zamówienia
 • Zamówienie złożone
Komunikacja
Opis i informacje
Funkcjonowanie strony
Ceny
Products - Quality and Efficiency
Firma kurierska
pl bayer herbicide adengo 465 sc 1 l - 0, thumbnail

Adengo 465 SC, 1 litr

923,7 zł

W magazynie

European Store cannot dispatch to

Stany Zjednoczone

Adengo 465 SC, 1 litr

pl bayer herbicide adengo 465 sc 1 l - 0

Adengo 465 SC, 1 litr

W magazynie

923,7 zł
- +
923,7 zł

W magazynie

European Store cannot dispatch to

Stany Zjednoczone

Informacje o produkcie

Adengo 465 SC, 1 l jest herbicydem systemicznym w formie koncentratu, w postaci stężonej zawiesiny o barwie białej/beżowej. Został stworzony do stosowania w walce z jednorocznymi chwastami dwuliściennymi i jednoliściennymi. Jest oparty na unikalnej technologii, która synchronicznie zwalcza różne chwasty.

Zalety:

- Selektywność produktu jest wysoka zarówno w przypadku stosowania przedwschodowego, jak i wczesnego powschodowego.
- Produkt wykazuje silne działanie systemiczne w roślinie, a efekty jego działania są widoczne w bardzo krótkim czasie.
Adengo 465 SC charakteryzuje się również dobrą selektywnością w stosunku do obecnie uprawianych mieszańców i jest stosowany głównie do ochrony upraw kukurydzy.
- Tienkarbazon metylowy ma szerokie spektrum działania w zwalczaniu chwastów trawiastych i dwuliściennych oraz przyczynia się do uzupełniającego zwalczania chwastów takich jak Polygonum spp.

Sposób działania:

Adengo 465 SC łączy w sobie dwie silne i skuteczne substancje czynne przeznaczone do stosowania w uprawach kukurydzy.
- Dzięki Izoksaflutolowi, najsilniejszemu herbicydowi, ma działanie rezydualne w uprawach kukurydzy.
- Posiada zdolność reaktywacji, która umożliwia mu skuteczne działanie nawet po opadach deszczu, dzięki czemu zwalcza chwasty, które mogą rosnąć w tym okresie.
- Produkt wykazuje silne działanie systemiczne w roślinie. Chwasty są niszczone zaraz po ich pojawieniu się. Można to zaobserwować poprzez bielenie rośliny, a następnie jej szybkie i całkowite zniszczenie.
- Po zastosowaniu herbicyd utrzymuje glebę wolną od chwastów przez 6-8 tygodni, w pierwszej części sezonu wegetacyjnego, lub do czasu pierwszego przekopania. W warunkach bardzo silnej suszy, skuteczność działania środka na trawy jednoroczne i niektóre dwuliścienne jest niższa.

Metody stosowania:

- Produkt należy aplikować przedwschodowo w dawce 0,35 l / ha na glebach o mniejszej zawartości próchnicy, a w dawce 0,4 l / ha na glebach o dużej zawartości próchnicy i w miejscach silnego zachwaszczenia.
- W przypadku wczesnego stosowania powschodowego należy zastosować niską dawkę produktu, zwłaszcza gdy gleba ma niską zawartość próchnicy. Natomiast na glebach o wysokiej zawartości próchnicy stosuje się dawkę 0,35 l/ha.
- Zabieg ten wykonuje się do fazy wzrostu, w której kukurydza ma 3 liście, a chwasty znajdują się w początkowej fazie wzrostu (2-3 liście).
- Glebę, na której zastosowano Adengo 465 SC, można po 4 miesiącach od zastosowania ponownie obsiać innymi gatunkami roślin, np. rzepakiem, pszenicą jesienną, jęczmieniem jesiennym, pszenicą jarą.

Uprawa  Chwasty  Moment aplikacji  Dawka 
Kukurydza  Rośliny jednoroczne dwuliścienne i jednoliścienne Przedwschodowo 0.35-0.4 l/ha
Wcześnie powschodowo 0.3-0.35 l/ha

Kompatybilność:

W przypadku bardzo silnego porażenia trawami, w glebie o zawartości próchnicy powyżej 3,5%, Adengo 465 SC może być stosowany w połączeniu z innymi herbicydami.

Zalecenia:

- Zalecana dawka wynosi: 0,35 - 0,40 l / ha w zabiegu przedwschodowym (w zależności od gleby) oraz 0,30 - 0,35 l / ha we wczesnym zabiegu powschodowym.
- Preparat należy aplikować w formie oprysku za pomocą naziemnych urządzeń mechanicznych, ale z umiarkowaną prędkością, wąskimi strumieniami i stałym ciśnieniem 2-3 barów.
- Gleba musi być dobrze rozdrobniona, bez dużych grudek, aby umożliwić dobry kontakt roztworu. Produkt może być stosowany nawet bezpośrednio po siewie.

Przed użyciem upewnij się, że przeczytałeś, zrozumiałeś i będziesz przestrzegać wszystkich Warunków, Zastrzeżeń oraz Instrukcji użytkowania. W razie potrzeby stosuj odpowiedni sprzęt ochrony osobistej.

Informacje dodatkowe

Producent Bayer
Opakowanie 1 litr
Okres przydatności do spożycia (lata) 3
Formulacja SC – skoncentrowana zawiesina
Substancje aktywne Cyprosulfamid - sejfner, Izoksaflutol
Zawartość substancji aktywnych 150 g/liter, 225 g/liter, 90 g/liter
Zwalczane chwasty Bieluń dziędzierzawa, Chwastnica, Creeping thistle, Dziki owies, Goosegrass, Gwiazdnica pospolita, Palusznik krwawy, Psianka czarna, Rdest plamisty, Rumian polny, Sorgo alepskie, Tobołki polne, Włośnica sina, Łoboda rozłożysta
Uprawy Kukurydza, Słonecznik
Dawkowanie 0.30-0.40 l/ha
Czas użycia Przedwschodowy
Rodzaje chwastów Jednoroczne dwuliścienne, Jednoroczne jednoliścienne, Wieloletnie dwuliścienne
Sposób użycia Natrysk niskociśnieniowy

Zwroty wskazujące środki ostrożności

 
 
P280 Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy
P308+P313 W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza
P501 Zawartość/pojemnik usuwać tylko poprzez upoważnione podmioty gospodarcze zgodnie z obowiązującymi przepisami
EUH208 Zawiera <nazwa substancji uczulającej>. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej
EUH401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia
H361 Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki <podać szczególny skutek, jeżeli jest znany> <podać drogę narażenia, jeżeli definitywnie udowodniono, że inne drogi narażenia nie stwarzają zagrożenia>
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Jak oceniasz ten produkt

  1 gwiazdka 2 gwiazdki 3 gwiazdki 4 gwiazdki 5 gwiazdek
Twoja Ocena*: Terrible Lacking Fine Good Excellent
Anuluj
Tematem Twojej opinii jest:
 • Jak produkt pomógł rozwiązać Twój problem
 • Stosunek jakości do ceny
 • Czy poleciłbyś ten produkt innym

Opinie

DODAJ OPINIĘ

Lista Zniżek

 • 2%
  Do zamówień od 1700 zł do 2500 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-2%

 • 4%
  Do zamówień od 2500 zł do 5000 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-4%

 • 5%
  Do zamówień powyżej 5000 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-5%

 • Żadna ze zniżek nie obejmuje produktów z kategorii opryskiwacze-zamgławiacze i jednostki specjalne.
 • Zniżki nie łączą się ze sobą.