• Koszyk
 • Szczegóły Zamówienia
 • Zamówienie złożone
Komunikacja
Opis i informacje
Funkcjonowanie strony
Ceny
Products - Quality and Efficiency
Firma kurierska
pl bayer fungicide folicur solo 250 ew 100 ml - 0, thumbnail

Folicur Solo 250 EW, 100 ml

42,3 zł

W magazynie

European Store cannot dispatch to

Stany Zjednoczone

Folicur Solo 250 EW, 100 ml

pl bayer fungicide folicur solo 250 ew 100 ml - 0

Folicur Solo 250 EW, 100 ml

W magazynie

42,3 zł
- +
42,3 zł

W magazynie

European Store cannot dispatch to

Stany Zjednoczone

Informacje o produkcie

Folicur Solo 250 EW to fungicyd o działaniu systemicznym, który służy do zwalczania chorób winorośli, jabłoni i rzepaku.

Zalety:

– Silne działanie ochronne przeciw infekcjom,

– Działa również jako regulator wzrostu, pomagając ograniczyć straty przy żniwach przez zapobieganie nadmiernemu wyrastaniu roślin.

Sposób działania:

Folicur Solo 250 EW ma działanie systemiczne przeciw chorobom:

– Szybko przenika do wewnątrz rośliny i przemieszcza się akropetalnie,

– Hamuje rozprzestrzenianie się grzyba przez zatrzymanie syntezy ergosterolu,

– Ma działanie zapobiegawcze, a w niektórych sytuacjach również lecznicze, interwencyjne i wyniszczające.

Daje długotrwałe efekty, aż do 14 dni.

Substancja aktywna szybko się wchłania i rozprzestrzenia wewnątrz rośliny, zwalczając szkodliwe patogeny przez zatrzymywanie procesów niezbędnych do rozwoju grzyba. Zatrzymuje ataki grzybów na roślinę i działa interwencyjnie przeciw patogenom, które już ją zainfekowały. Wtórnie Folicur Solo działa jako regulator wzrostu, zapobiegając wyleganiu.

Sposób użycia:

Produkt ma postać emulsji olej w wodzie, stosuje się go za pomocą opryskiwaczy niskociśnieniowych.

Stosować z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby lub zapobiegawczo.

Winorośl: W programach oprysków należy używać środka Folicular Solo w dawce 0,4 l/ha. Zaleca się przeprowadzić 1-2 zabiegi po kwitnieniu, kiedy presja choroby jest wysoka. Można przeprowadzać również zabiegi przed końcem kwitnienia (zwłaszcza na początku kwitnienia), jeśli presja choroby jest wysoka i wymagane jest użycie środka o działaniu systemicznym. Jeżeli konieczne jest jednoczesne zapewnienie ochrony przed mączniakiem rzekomym, mączniakiem prawdziwym oraz szarą pleśnią, to należy używać środka Folicur Solo w połączeniu ze środkami Verita, Mikal Flash, Teldor, Mythos, Euparen lub innymi produktami zwalczającymi te choroby.

Owoce pestkowe: Folicur solo jest jednym z najskuteczniejszych preparatów przeciw moniliozie drzew pestkowych. Wymagana liczba zabiegów to 2-4, w zależności od rezerwuaru zarazków i warunków pogodowych w okresie wegetacji. Pierwsze dwa zabiegi należy przeprowadzić w fazie różowego pąka i w fazie opadania płatków, aby zwalczyć patogen Monilinia laxa, który ujawnia się głównie na pędach i kwiatach. Kolejne 2 zabiegi będą miały na celu zwalczenie gatunku Monilinia fructigena (ale też Monilinia axis). Wymagane stężenie roztworu roboczego wynosi 0,75-1% w 1000 l wody na ha. Przerwa między zabiegami powinna wynosić 10-14 dni.

Jabłoń: produktu używa się głównie do zwalczania mączniaka prawdziwego (Erysiphe graminis) i parcha jabłoni (Venturia inaequalis). Wymagane stężenie środka w cieczy roboczej wynosi 0,05% na 1500 l wody na hektar. Zabiegi są przeprowadzane przed i po kwitnieniu w razie ostrzeżenia, w zależności od cyklu rozwojowego grzyba. Przed zastosowaniem środka należy przeprowadzić test na małą skalę, ponieważ u niektórych odmian jabłoni (np. Golden) może spowodować powstanie fitotoksyczności.

Rzepak: używać w dawce 1 l na hektar, aby zwalczyć zgniliznę twardzikową, czerń krzyżowych i mączniaka prawdziwego. Zabiegi jesienne należy przeprowadzać, kiedy wczesny siew i warunki klimatyczne sprzyjają bujnemu rozwojowi roślin. W takich okolicznościach Folicur Solo stosowany w fazie 4-6 liści zapewnia bardzo dobrą ochronę przed chorobami (np. mączniakiem prawdziwym), które wpływają na liście. Jednocześnie Folicur Solo działa jak regulator wzrostu, ograniczając nadmierne wyrastanie roślin.

Kompatybilność:

Folicur Solo 250 EW jest kompatybilny z większością insektycydów, fungicydów i nawozów.

Przed wymieszaniem produktu z innym środkiem należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi kompatybilności znajdującymi się na etykiecie i przeprowadzić test mieszanki na małej powierzchni.

Zalecenia:

Zalecana ilość roztworu roboczego do zabiegów wiosennych i jesiennych wynosi 300 l/ha. Zabiegi w drugiej części okresu wegetacji mają za zadanie zwalczanie szarej pleśni, czerni krzyżowych i mączniaka prawdziwego, przeprowadza się je zarówno w rzepaku jarym, jak i w rzepaku ozimym podczas kwitnienia.

Przed użyciem należy zapoznać się z informacjami na etykiecie dotyczącymi optymalnego mieszania z innymi środkami, dawkowania i przerw między zabiegami.

Należy zapoznać się z informacją dotyczącą okresu karencji znajdującej się na etykiecie.

Kiedy zwalcza się jednocześnie mączniaka rzekomego, mączniaka prawdziwego i szarą pleśń, to należy używać produktu wraz ze środkami Verita, Mikal Flash, Teldor, Mythos, Euparen lub innymi środkami, które zwalczają te choroby.

Uprawy Choroby Dawka na hektar Dawka na 10 l wody na 100 m2
Winorośl Mączniak prawdziwy (Uncinula necator) 0,4 l/ha 4 ml/10 l wody
Jabłoń Parch jabłoni (Venturia inaequalis), mączniak prawdziwy (Podosphaera leucotricha) 0,6 l/ha 6 ml/10 l wody
Owoce pestkowe (wiśnie, śliwki, brzoskwinie, morele) Monilioza (Monilinia spp.) 0,75 l/ha 7,5 ml/10 l wody
Rzepak ozimy Zgnilizna twardzikowa (Sclerotinia sclerotiorum), czerń krzyżowych (Alternaria brassicae), mączniak prawdziwy (Erysiphe communis) 1 l/ha 10 ml/10 l wody
Rzepak  Zabieg w celu zwiększenia odporności rośliny na działanie niskich temperatur i zwalczenia patogenu Phoma lingam 0,5 l/ha (stosować jesienią) 5 ml/10 l wody

Przed użyciem należy przeczytać ze zrozumieniem wszystkie wskazania producenta, a następnie postępować zgodnie z nimi. Używać odpowiedniego wyposażenia ochronnego, jeśli jest potrzebne do bezpiecznego stosowania produktu.

Informacje dodatkowe

Producent Bayer
Opakowanie 100 ml
Okres przydatności do spożycia (lata) 4
Formulacja EW – emulsja olej w wodzie
Substancje aktywne Tebukonazol
Zawartość substancji aktywnych 250 g/litre
Uprawy Brzoskwinia, Czereśnia, Drzewo morelowe, Jabłoń, Rapeseed, Śliwa, Winnica, Wiśnia
Choroby Brunatna plamistość liści pomidora, Mączniak, Parch jabłoni, Pleśń
Dawkowanie 0.750 kg/ha;0.4-1.0 l/ha
Bio Uprawy Nieodpowiednie
Sposób użycia Natrysk niskociśnieniowy

Zwroty wskazujące środki ostrożności

 
 
 
 
P273 Unikać uwolnienia do środowiska
P280 Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie
P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem
P391 Zebrać wyciek
P501 Zawartość/pojemnik usuwać tylko poprzez upoważnione podmioty gospodarcze zgodnie z obowiązującymi przepisami
EUH401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia
H302 Działa szkodliwie po połknięciu
H315 Działa drażniąco na skórę, H318
H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania
H361 Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki <podać szczególny skutek, jeżeli jest znany> <podać drogę narażenia, jeżeli definitywnie udowodniono, że inne drogi narażenia nie stwarzają zagrożenia>
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki
H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki
H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Jak oceniasz ten produkt

  1 gwiazdka 2 gwiazdki 3 gwiazdki 4 gwiazdki 5 gwiazdek
Twoja Ocena*: Terrible Lacking Fine Good Excellent
Anuluj
Tematem Twojej opinii jest:
 • Jak produkt pomógł rozwiązać Twój problem
 • Stosunek jakości do ceny
 • Czy poleciłbyś ten produkt innym

Opinie

DODAJ OPINIĘ

Lista Zniżek

 • 2%
  Do zamówień od 1700 zł do 2500 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-2%

 • 4%
  Do zamówień od 2500 zł do 5000 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-4%

 • 5%
  Do zamówień powyżej 5000 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-5%

 • Żadna ze zniżek nie obejmuje produktów z kategorii opryskiwacze-zamgławiacze i jednostki specjalne.
 • Zniżki nie łączą się ze sobą.