• Koszyk
 • Szczegóły Zamówienia
 • Zamówienie złożone
Komunikacja
Opis i informacje
Funkcjonowanie strony
Ceny
Products - Quality and Efficiency
Firma kurierska
pl bayer fungicide flint max 75 wg 1 kg - 0, thumbnail

Flint Max 75 WG, 1 kg

698,37 zł

W magazynie

European Store cannot dispatch to

Stany Zjednoczone

Flint Max 75 WG, 1 kg

pl bayer fungicide flint max 75 wg 1 kg - 0

Flint Max 75 WG, 1 kg

W magazynie

698,37 zł
- +
Darmowa dostawa
698,37 zł

W magazynie

European Store cannot dispatch to

Stany Zjednoczone

 
Może być stosowany przez
Profesjonalistów, Wszystkich, Wyszkolonego personelu

Informacje o produkcie

Flint Max 75 WG to fungicyd o szerokim spektrum działania. Ma działanie systemiczne i mezostemiczne przeciw mączniakowi prawdziwemu, szarej pleśni i innym chorobom winorośli i marchwi.

Zalety:

– Działanie systemiczne przeciw patogenom.

– Szybko się wchłania i jest odporny na deszcz.

– Jest redystrybuowany z powierzchni liścia do jego wnętrza, przemieszcza się translaminarnie.

– Znakomicie nadaje się do użycia w programach ochrony roślin.

Sposób działania:

Flint Max 75 WG ma działanie systemiczne przeciw chorobom:

– Efektywnie rozprowadza się wewnątrz roślin, szybko się wchłania i przemieszcza się translaminarnie, dzięki czemu uprawy są lepiej chronione.

– Substancje aktywne zwalczają choroby na każdym etapie rozwoju, więc są skuteczne nawet przeciw infekcjom na dużą skalę.

– Zatrzymuje rozwój grzybów i wzrost grzybni przez hamowanie procesu oddychania komórkowego.

Sposób użycia:

Produkt ma postać granulek rozpuszczalnych w wodzie, należy go stosować za pomocą opryskiwaczy niskociśnieniowych.

Winorośl: Stosować w dawce 0,16 kg/ha (w 1000 l wody), aby zwalczać rdzę, mączniaka prawdziwego i czarną zgniliznę. Zaleca się stosowanie 1-3 zabiegów zapobiegawczych zarówno przed, jak i po kwitnieniu, stosując naprzemiennie ze środkami zawierającymi substancje czynne z innych grup chemicznych. Okres karencji wynosi 10-14 dni, w zależności od warunków klimatycznych i presji chorób.

Marchewki: 1-3 zabiegów od pojawienia się pierwszych oznak choroby, w dawce 0,3 kg/ha w 1000 l wody.

– Należy przeprowadzać 1-3 zabiegów zapobiegawczych przed i po kwitnieniu, stosując naprzemiennie ze środkami, których substancje aktywne należą do różnych grup chemicznych.

Stosować z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby lub profilaktycznie.

Kompatybilność:

Flint Max 75 WG jest kompatybilny z większością insektycydów, fungicydów i nawozów.

Należy przeczytać informacje na etykiecie dotyczące kompatybilności i przeprowadzić test mieszanki z innymi produktami przed użyciem jej.

Flint Max 75 WG nie jest kompatybilny z substancjami silnie zasadowymi i silnie kwasowymi.

Zalecenia:

Przed użyciem należy zapoznać się z informacjami na etykiecie dotyczącymi optymalnego mieszania z innymi środkami, dawkowania i przerw między zabiegami.

Należy zapoznać się z informacją dotyczącą okresu karencji znajdującej się na etykiecie.

Zaleca się wykorzystanie całego roztworu roboczego od razu po jego sporządzeniu.

Przed użyciem należy przeczytać ze zrozumieniem wszystkie wskazania producenta, a następnie postępować zgodnie z nimi. Używać odpowiedniego wyposażenia ochronnego, jeśli jest potrzebne do bezpiecznego stosowania produktu.

Uprawy Patogen Dawka
Winorośl Uncinula necator (mączniak prawdziwy), Guignardia bidwellii (Czarna zgnilizna) 0,16 kg/ha
Marchew Erysiphe umbelliferarum (Mączniak prawdziwy) 0,3 kg/ha

Informacje dodatkowe

Producent Bayer
Opakowanie 1 kg
Przeznaczony dla Profesjonalistów, Wszystkich, Wyszkolonego personelu
Okres przydatności do spożycia (lata) 2
Formulacja WG – granulat do sporządzania zawiesiny wodnej
Substancje aktywne Tebukonazol, Trifloksystrobina
Zawartość substancji aktywnych 500 g/kg, 250 g/kg
Uprawy Marchew, Winnica
Choroby Mączniak, Pleśń
Dawkowanie 0.160-0.3 kg/ha
Bio Uprawy Nieodpowiednie
Sposób użycia Natrysk niskociśnieniowy

Zwroty wskazujące środki ostrożności

 
 
 
P273 Unikać uwolnienia do środowiska
P280 Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy
P309+P311 W przypadku narażenia lub złego samopoczucia: Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem
P391 Zebrać wyciek
P501 Zawartość/pojemnik usuwać tylko poprzez upoważnione podmioty gospodarcze zgodnie z obowiązującymi przepisami
EUH208 Zawiera <nazwa substancji uczulającej>. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej
EUH401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia
H319 Działa drażniąco na oczy, H361
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Jak oceniasz ten produkt

  1 gwiazdka 2 gwiazdki 3 gwiazdki 4 gwiazdki 5 gwiazdek
Twoja Ocena*: Terrible Lacking Fine Good Excellent
Anuluj
Tematem Twojej opinii jest:
 • Jak produkt pomógł rozwiązać Twój problem
 • Stosunek jakości do ceny
 • Czy poleciłbyś ten produkt innym

Opinie

DODAJ OPINIĘ

Lista Zniżek

 • 2%
  Do zamówień od 900 zł do 1300 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-2%

 • 4%
  Do zamówień od 1300 zł do 2200 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-4%

 • 7%
  Do zamówień powyżej 2200 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-7%

 • Żadna ze zniżek nie obejmuje produktów z kategorii opryskiwacze-zamgławiacze i jednostki specjalne.
 • Zniżki nie łączą się ze sobą.