• Koszyk
 • Szczegóły Zamówienia
 • Zamówienie złożone
Komunikacja
Opis i informacje
Funkcjonowanie strony
Ceny
Products - Quality and Efficiency
Firma kurierska
pl bayer fungicide luna sensation 500 sc 100 ml - 0, thumbnail

Luna Sensation 500 SC, 100 ml

106,86 zł

W magazynie

European Store cannot dispatch to

Stany Zjednoczone

Luna Sensation 500 SC, 100 ml

pl bayer fungicide luna sensation 500 sc 100 ml - 0

Luna Sensation 500 SC, 100 ml

W magazynie

106,86 zł
- +
106,86 zł

W magazynie

European Store cannot dispatch to

Stany Zjednoczone

Informacje o produkcie

Fungicide Bayer Luna Sensation 500 SC, 100 ml

Informacje dodatkowe

Producent Bayer
Opakowanie 100 ml
Formulacja SC – skoncentrowana zawiesina
Substancje aktywne Fluopyram, Trifloksystrobina
Zawartość substancji aktywnych 250 g/l; 250 g/l
Uprawy Agrest, Bakłażam, Fasola, Maliny, Pomidory, Porzeczki, Rukola, Sałata, Waleriana
Choroby Brunatna zgnilizna, Mączniak, Pleśń, Rdza
Dawkowanie 0.6-1 l/ha
Bio Uprawy Nieodpowiednie
Sposób użycia Natrysk niskociśnieniowy

Zwroty wskazujące środki ostrożności

 
 
P260 Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy
P263 Unikać kontaktu w czasie ciąży/karmienia piersią
P273 Unikać uwolnienia do środowiska
P280 Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy
P308+P313 W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza
P391 Zebrać wyciek
P501 Zawartość/pojemnik usuwać tylko poprzez upoważnione podmioty gospodarcze zgodnie z obowiązującymi przepisami
EUH208 Zawiera <nazwa substancji uczulającej>. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej
EUH401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia
H302 Działa szkodliwie po połknięciu
H362 Może działać szkodliwie na dzieci karmione piersią
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Jak oceniasz ten produkt

  1 gwiazdka 2 gwiazdki 3 gwiazdki 4 gwiazdki 5 gwiazdek
Twoja Ocena*: Terrible Lacking Fine Good Excellent
Anuluj
Tematem Twojej opinii jest:
 • Jak produkt pomógł rozwiązać Twój problem
 • Stosunek jakości do ceny
 • Czy poleciłbyś ten produkt innym

Opinie

DODAJ OPINIĘ

Lista Zniżek

 • 2%
  Do zamówień od 1700 zł do 2500 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-2%

 • 4%
  Do zamówień od 2500 zł do 5000 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-4%

 • 5%
  Do zamówień powyżej 5000 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-5%

 • Żadna ze zniżek nie obejmuje produktów z kategorii opryskiwacze-zamgławiacze i jednostki specjalne.
 • Zniżki nie łączą się ze sobą.