• Koszyk
 • Szczegóły Zamówienia
 • Zamówienie złożone
Komunikacja
Opis i informacje
Funkcjonowanie strony
Ceny
Products - Quality and Efficiency
Firma kurierska
pl bayer fungicide luna experience 100 ml - 1, thumbnail

Luna Experience, 100 ml

58,52 zł

W magazynie

European Store cannot dispatch to

Stany Zjednoczone

Luna Experience, 100 ml

pl bayer fungicide luna experience 100 ml - 1

Luna Experience, 100 ml

W magazynie

58,52 zł
- +
58,52 zł

W magazynie

European Store cannot dispatch to

Stany Zjednoczone

Informacje o produkcie

Luna Experience to fungicyd o specjalnej formule, która pomaga chronić uprawy przed chorobami. Dwa aktywne składniki zwalczają patogeniczne grzyby powodujące choroby takie jak mączniak prawdziwy, czarna plamistość liści i wiele innych.

Zalety:

– Środka można używać do szerokiej gamy upraw, od migdałów i innych orzechów po warzywa i owoce.

– Łatwy w użyciu.

– Bardzo skutecznie zwalcza mączniaka prawdziwego, parcha i inne choroby.

– Zwiększa ilość plonu nadającego się do sprzedaży.

– Skuteczny w małych dawkach.

Sposób działania:

Luna Experience ma działanie systemiczne przeciw chorobom:

Zawiera dwie substancje aktywne, które działają razem. Zwalczają infekcje grzybowe z bardzo dobrymi rezultatami. Nawet w niewielkich dawkach produkt działa niezwykle szybko i zwalcza choroby, które już wdały się w rośliny i chroni przed kolejnymi atakami patogenów.

Sposób aplikacji:

Produkt ma postać skoncentrowanej zawiesiny, aplikuje się go dolistnie przy pomocy opryskiwacza niskociśnieniowego z chwilą pojawienia się pierwszych oznak choroby.

– Jabłonie: używać dawki 0,75 l/ha w 1500 litrach wody do zwalczania mączniaka prawdziwego i parcha jabłoni (Venturia inaequalis). Zabiegi należy przeprowadzać od fazy różowego pąka do fazy dojrzewania owoców i zbioru. Przeprowadzić 2 zabiegi po ostrzeżeniu w odstępie minimum 7 dni. Okres karencji wynosi 14 dni.

– Śliwy: używać dawki 0,5 l/ha w 1000 litrów wody, aby zwalczać moniliozę (Monilinia laxa i Monilinia fructigena), a także czerwoną plamistość liści śliwy (Polystigma rubrum). Przeprowadzać maksymalnie 3 zabiegi na sezon od fazy białego pąka aż do początku wybarwiania się owoców. Przerwa między zabiegami powinna wynosić 7-10 dni. Okres karencji: 7 dni.

Kompatybilność:

Środek Luna Experience jest kompatybilny z większością insektycydów, fungicydów i nawozów.

Przed użyciem mieszanki środka Luna Experience z innymi produktami należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi kompatybilności znajdującymi się na etykiecie i przeprowadzić test mieszanki na małej powierzchni.

Zalecenia:

Przed użyciem należy zapoznać się z informacjami na etykiecie dotyczącymi optymalnego mieszania z innymi środkami, dawkowania i przerw między zabiegami.

Należy zapoznać się z informacją dotyczącą okresu karencji na etykiecie.

Nie używać produktu więcej niż 2 razy na sezon przeciw tej samej chorobie.

Do zabiegów należy używać odpowiedniej ilości wody, aby upewnić się, że roztwór roboczy równomiernie pokrywa rośliny.

Nie stosować podczas występowania wysokich temperatur, wiatru, dużego zapylenia lub niskiej wilgotności.

Nie przeprowadzać więcej zabiegów niż maksymalna liczba wskazana przez producenta.

Przed użyciem należy przeczytać ze zrozumieniem wszystkie wskazania producenta, a następnie postępować zgodnie z nimi. Używać odpowiedniego wyposażenia ochronnego, jeśli jest potrzebne do bezpiecznego stosowania produktu.

Uprawy Patogen Dawka Okres karencji
Jabłka Mączniak prawdziwy (Podosphaera leucotricha), parch jabłoni (Venturia inaequalis) 0,75 l/ha 14 dni
Śliwki Monilioza (Monilinia laxa i Monilinia fructigena), czerwona plamistość liści (Polystigma rubrum) 0,5 l/ha 7 dni

Informacje dodatkowe

Producent Bayer
Opakowanie 100 ml
Formulacja SC – skoncentrowana zawiesina
Substancje aktywne Fluopyram, Tebukonazol
Zawartość substancji aktywnych 200 g/litre
Uprawy Jabłoń, Śliwa
Choroby Brunatna plamistość liści pomidora, Brunatna zgnilizna, Mączniak, Parch jabłoni
Dawkowanie 0.375-1 l/ha
Bio Uprawy Nieodpowiednie
Sposób użycia Natrysk niskociśnieniowy

Zwroty wskazujące środki ostrożności

 
 
 
P273 Unikać uwolnienia do środowiska
P280 Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy
P308+P313 W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza
P391 Zebrać wyciek
P501 Zawartość/pojemnik usuwać tylko poprzez upoważnione podmioty gospodarcze zgodnie z obowiązującymi przepisami
EUH208 Zawiera <nazwa substancji uczulającej>. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej
EUH401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia
H302 Działa szkodliwie po połknięciu
H315 Działa drażniąco na skórę, H317
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu
H319 Działa drażniąco na oczy, H361
H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki
H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Jak oceniasz ten produkt

  1 gwiazdka 2 gwiazdki 3 gwiazdki 4 gwiazdki 5 gwiazdek
Twoja Ocena*: Terrible Lacking Fine Good Excellent
Anuluj
Tematem Twojej opinii jest:
 • Jak produkt pomógł rozwiązać Twój problem
 • Stosunek jakości do ceny
 • Czy poleciłbyś ten produkt innym

Opinie

DODAJ OPINIĘ

Lista Zniżek

 • 2%
  Do zamówień od 1700 zł do 2500 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-2%

 • 4%
  Do zamówień od 2500 zł do 5000 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-4%

 • 5%
  Do zamówień powyżej 5000 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-5%

 • Żadna ze zniżek nie obejmuje produktów z kategorii opryskiwacze-zamgławiacze i jednostki specjalne.
 • Zniżki nie łączą się ze sobą.