• Koszyk
 • Szczegóły Zamówienia
 • Zamówienie Ukończone
Komunikacja
Opis i Informacje
Funkcjonowania strony
Ceny
Products - Quality and Efficiency
Firma Kurieska
pl basf insecticide crop fastac active 1 l - 0, thumbnail

Fastac Active, 1 litr

119,53 zł

W magazynie

Wysyłka w 1 dni

Fastac Active, 1 litr

pl basf insecticide crop fastac active 1 l - 0

Fastac Active, 1 litr

W magazynie

119,53 zł
- +
119,53 zł

W magazynie

Wysyłka w 1 dni

For delivery estimate, please log into your account and set the address.

 
Może być stosowany przez
Profesjonalistów, Wszystkich, Wyszkolonego personelu

Informacje o produkcie

Insecticide crop Basf Fastac Active, 1 litre

Informacje dodatkowe

Producent Basf
Opakowanie 1 litr
Przeznaczony dla Profesjonalistów, Wszystkich, Wyszkolonego personelu
Shelf life (years) 2
Formulacja EC – koncentrat emulgujący
Substancje aktywne Alpha-Cypermethrin
Zawartość substancji aktywnych 50 g/litre
Uprawy Fasola, Gorczyca, Groszek, Kukurydza, Len, Lucerna, Owies, Pszenica, Rapeseed, Rzodkiew, Winnica, Ziemniaki, Żyto
Bio Uprawy Nieodpowiednie
Sposób działania trawienne
Szkodniki zbóż Chowacz brukwiaczek, Mszyce, Stonka ziemniaczana, Słodyszek rzepakowiec, Trociniarka czerwica, Wciornastki
Dosage Nie
Sposób Użycia Natrysk niskociśnieniowy, Zamgławianie na Zimno ULV
Zapach Lekko podrażniający

Zwroty wskazujące środki ostrożności

 
 
 
P273 Unikać uwolnienia do środowiska
P280 Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy
P301+P310 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem
P302 + P352 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Umyć dużą ilością wody i mydła, P304+P340
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie
P332+P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza
P391 Zebrać wyciek
P501 Zawartość/pojemnik usuwać tylko poprzez upoważnione podmioty gospodarcze zgodnie z obowiązującymi przepisami
EUH401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia
H302 Działa szkodliwie po połknięciu
H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią
H315 Działa drażniąco na skórę, H319
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Jak oceniasz ten produkt

  1 gwiazdka 2 gwiazdki 3 gwiazdki 4 gwiazdki 5 gwiazdek
Twoja Ocena*: Terrible Lacking Fine Good Excellent
Anuluj
Tematem Twojej opinii jest:
 • Jak produkt pomógł rozwiązać Twój problem
 • Stosunek jakości do ceny
 • Czy poleciłbyś ten produkt innym

Opinie

DODAJ OPINIĘ

Lista Zniżek

 • 2%
  Do zamówień od 880 zł do 1300 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-2%

 • 4%
  Do zamówień od 1300 zł do 2200 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-4%

 • 7%
  Do zamówień powyżej 2200 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-7%

 • Żadna ze zniżek nie ma zastosowania w przypadku kategorii „Opryskiwacze-zamgławiacze” i „Jednostki specjalne”.
 • Zniżki nie łączą się ze sobą.