• Koszyk
 • Szczegóły Zamówienia
 • Zamówienie złożone
Komunikacja
Opis i informacje
Funkcjonowanie strony
Ceny
Products - Quality and Efficiency
Firma kurierska
pl basf insecticide crop alverde 1 l - 0, thumbnail

Alverde, 1 litr

301,85 zł

W magazynie

European Store cannot dispatch to

Stany Zjednoczone

Alverde, 1 litr

pl basf insecticide crop alverde 1 l - 0

Alverde, 1 litr

W magazynie

301,85 zł
- +
301,85 zł

W magazynie

European Store cannot dispatch to

Stany Zjednoczone

 
Może być stosowany przez
Profesjonalistów, Wszystkich, Wyszkolonego personelu

Informacje o produkcie

Alverde, 1 litr to bardzo skuteczny środek owadobójczy nowej generacji, przeznaczony do zwalczania larw oraz osobników dorosłych. Produkt służy do ochrony wielu rodzajów upraw i efektywnie zabija oba w/w stadia stonki ziemniaczanej oraz larwy słonecznicy orężówki, czy skośnika pomidorowego. 

Zalety:

- Doskonałe rezultaty w zwalczaniu szkodników.
- Charakteryzuje się nowoczesnym składnikiem aktywnym.
- Doskonałe narzędzie w programach walki z odpornością.
- Działa szybko i zapobiega potencjalnym szkodom.
- Nie występuje odporność krzyżowa.
- Odporny na wysokie temperatury.

Sposób działania:

- Aktywna substancja ma wyjątkowy wpływ na układ nerwowy szkodników.
- Blokuje kanały sodowe w układzie nerwowym, hamując tym samym przewodzenie impulsów nerwowym, co prowadzi do paraliżu.
- W krótkim czasie szkodniki przestają żerować i być aktywne, przez co skutkuje to ich śmiercią.
- Produkt działa zarówno na drodze kontaktowej, jak i po spożyciu.

Metody stosowania:

- Produkt należy zastosować przy pierwszych oznakach występowania stonki ziemniaczanej, zaraz po wylęgu larw. Pozwoli to uniknąć szkód, jakie mogą wyrządzić osobniki dorosłe.
- Przy użyciu zgodnie z zaleceniami, Alverde pomoże unieszkodliwić całą generację insektów za pomocą tylko jednej aplikacji.
- W przypadku zwalczania gąsienic, należy stosować preparat Alverde po wylęgu larw z jaj.
- Do aplikacji preparatu, należy używać opryskiwaczy naziemnych.
- Objętość roztworu powinna być dostosowana do rodzaju stosowanego sprzętu - od 600 do 1000 l na ha.
- Okres karencji: co najmniej 3 dni po ostatnim zabiegu.

Ziemniak - 0,25 l na ha;
Bakłażan polowy - 0,25 l na ha;
Pomidor słoneczny i polowy - 1,0 l na ha z 1000 l wody;
Papryka słoneczna i polowa - 1,0 l na ha z 1000 l wody;
Pomidor szklarniowy i słoneczny - 1,0 l na ha.

Zgodność:

Może być mieszany z fungicydami, herbicydami, insektycydami, nawozami płynnymi i regulatorami wzrostu, zgodnie z zaleceniami podanymi na etykiecie produktu.
Przy łączeniu produktów roślinnych należy zapoznać się z etykietami zgodności i przeprowadzić test na małą skalę.

Zalecenia:

Jeśli presja infestacji jest wysoka, zaleca się wykonanie drugiego zabiegu.
Okres przerwy między zabiegami powinien wynosić co najmniej 7 do 10 dni.

Uprawa Szkodnik Dawka / ha Dawka / 10 l wody Okres karencji
Ziemniak Stonka ziemniaczana 0.25 l/ha 25 ml / 10 l wody 3
Bakłażan (polowy) Stonka ziemniaczana 0.25 l/ha 25 ml / 10 l wody 3
Pomidor Gąsienice owocowe, larwy L1-L3Miniarka psiankowianka
(Liriomyza bryoniae)
1 l/ha 10 ml / 10 l wody 3
Papryka Gąsienice owocowe, larwy L1-L3 1 l/ha 10 ml / 10 l wody 3

Przed użyciem upewnij się, że przeczytałeś, zrozumiałeś i będziesz przestrzegać wszystkich Warunków, Zastrzeżeń oraz Instrukcji użytkowania. W razie potrzeby stosuj odpowiedni sprzęt ochrony osobistej.

Informacje dodatkowe

Producent Basf
Opakowanie 1 litr
Przeznaczony dla Profesjonalistów, Wszystkich, Wyszkolonego personelu
Okres przydatności do spożycia (lata) 3
Formulacja SC – skoncentrowana zawiesina
Substancje aktywne Metaflumizone
Zawartość substancji aktywnych 240 g/l
Uprawy Bakłażam, Papryka, Pomidory, Ziemniaki
Bio Uprawy Nieodpowiednie
Sposób działania trawienne
Szkodniki zbóż Gąsienice, Stonka ziemniaczana
Dawkowanie 0.25-1 l/ha
Sposób użycia Natrysk niskociśnieniowy
Zapach Delikatny

Zwroty wskazujące środki ostrożności

P260 Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy
P264 Dokładnie umyć … po użyciu
P273 Unikać uwolnienia do środowiska
P280 Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie
P314 W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza
P391 Zebrać wyciek
P501 Zawartość/pojemnik usuwać tylko poprzez upoważnione podmioty gospodarcze zgodnie z obowiązującymi przepisami
EUH208 Zawiera <nazwa substancji uczulającej>. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej
EUH401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia
H319 Działa drażniąco na oczy, H362
H373 Może powodować uszkodzenie narządów <podać wszystkie znane narządy, których to dotyczy > poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane <podać drogę narażenia, jeśli udowodniono, że inne drogi narażenia nie stwarzają zagrożenia>
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Jak oceniasz ten produkt

  1 gwiazdka 2 gwiazdki 3 gwiazdki 4 gwiazdki 5 gwiazdek
Twoja Ocena*: Terrible Lacking Fine Good Excellent
Anuluj
Tematem Twojej opinii jest:
 • Jak produkt pomógł rozwiązać Twój problem
 • Stosunek jakości do ceny
 • Czy poleciłbyś ten produkt innym

Opinie

DODAJ OPINIĘ

Lista Zniżek

 • 2%
  Do zamówień od 900 zł do 1300 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-2%

 • 4%
  Do zamówień od 1300 zł do 2200 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-4%

 • 7%
  Do zamówień powyżej 2200 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-7%

 • Żadna ze zniżek nie obejmuje produktów z kategorii opryskiwacze-zamgławiacze i jednostki specjalne.
 • Zniżki nie łączą się ze sobą.