• Koszyk
 • Szczegóły Zamówienia
 • Zamówienie złożone
Komunikacja
Opis i informacje
Funkcjonowanie strony
Ceny
Produkty - Jakość i Wydajność
Firma kurierska
pl basf herbicide basagran sl 100 ml - 0, thumbnail

Basagran SL, 100 ml

35,05 zł

W magazynie

European Store cannot dispatch to

Stany Zjednoczone

Basagran SL, 100 ml

pl basf herbicide basagran sl 100 ml - 0

Basagran SL, 100 ml

W magazynie

35,05 zł
- +
35,05 zł

W magazynie

European Store cannot dispatch to

Stany Zjednoczone

Informacje o produkcie

Herbicide Basf Basagran SL, 100 ml

Informacje dodatkowe

Producent Basf
Opakowanie 100 ml
Formulacja SL – rozpuszczalny koncentrat
Substancje aktywne Bentazon
Zawartość substancji aktywnych 480 g/l
Zwalczane chwasty Bieluń, Chaber bławatek, Creeping thistle, Dymnica, Dzika gorczyca, Komosa biała, Rdest plamisty, Rdest powojowaty, Rzepień pospolity, Sporek polny, Szarłat szorstki, Tasznik pospolity, Łopucha
Uprawy Broad bean, Clover, Fasola, Groszek, Kukurydza, Lucerna, Warzywa, Ziemniaki
Dawkowanie 2.0 l/ha
Czas użycia Powschodowy
Rodzaje chwastów Jednoroczne dwuliścienne, Wieloletnie dwuliścienne
Sposób użycia Natrysk niskociśnieniowy

Zwroty wskazujące środki ostrożności

 
P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę
P102 Chronić przed dziećmi
P261 Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy
P264 Dokładnie umyć … po użyciu
P270 Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu
P272 Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy
P280 Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy
P301+P312 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem
P303 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami):, P305+P351+P338
P330 Wypłukać usta
P333 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki:, P337
P501 Zawartość/pojemnik usuwać tylko poprzez upoważnione podmioty gospodarcze zgodnie z obowiązującymi przepisami
EUH401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia
H302 Działa szkodliwie po połknięciu
H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry
H319 Działa drażniąco na oczy

Jak oceniasz ten produkt

  1 gwiazdka 2 gwiazdki 3 gwiazdki 4 gwiazdki 5 gwiazdek
Twoja Ocena*: Terrible Lacking Fine Good Excellent
Anuluj
Tematem Twojej opinii jest:
 • Jak produkt pomógł rozwiązać Twój problem
 • Stosunek jakości do ceny
 • Czy poleciłbyś ten produkt innym

Opinie

DODAJ OPINIĘ

Lista Zniżek

 • 2%
  Do zamówień od 1700 zł do 2500 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-2%

 • 4%
  Do zamówień od 2500 zł do 5000 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-4%

 • 5%
  Do zamówień powyżej 5000 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-5%

 • Żadna ze zniżek nie obejmuje produktów z kategorii opryskiwacze-zamgławiacze i jednostki specjalne.
 • Zniżki nie łączą się ze sobą.