• Koszyk
 • Szczegóły Zamówienia
 • Zamówienie złożone
Komunikacja
Opis i informacje
Funkcjonowanie strony
Ceny
Produkty - Jakość i Wydajność
Firma kurierska
pl basf herbicide basagran sl 1 l - 0, thumbnail

Basagran SL, 1 litr

205,45 zł

W magazynie

European Store cannot dispatch to

Stany Zjednoczone

Basagran SL, 1 litr

pl basf herbicide basagran sl 1 l - 0

Basagran SL, 1 litr

W magazynie

205,45 zł
- +
205,45 zł

W magazynie

European Store cannot dispatch to

Stany Zjednoczone

Informacje o produkcie

Herbicide Basf Basagran SL, 1 litre

Informacje dodatkowe

Producent Basf
Opakowanie 1 litr
Formulacja SL – rozpuszczalny koncentrat
Substancje aktywne Bentazon
Zawartość substancji aktywnych 480 g/l
Zwalczane chwasty Creeping thistle, Dzika gorczyca, Komosa biała, Rdest plamisty, Szarłat szorstki, Tasznik pospolity, Łopucha
Uprawy Broad bean, Clover, Fasola, Groszek, Kukurydza, Lucerna, Soja, Warzywa, Ziemniaki
Dawkowanie 2.0 l/ha
Czas użycia Powschodowy
Rodzaje chwastów Jednoroczne dwuliścienne
Sposób użycia Natrysk niskociśnieniowy

Zwroty wskazujące środki ostrożności

 
P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę
P102 Chronić przed dziećmi
P261 Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy
P264 Dokładnie umyć … po użyciu
P270 Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu
P272 Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy
P280 Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy
P301+P312 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem
P303 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami):, P305+P351+P338
P330 Wypłukać usta
P333 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki:, P337
P501 Zawartość/pojemnik usuwać tylko poprzez upoważnione podmioty gospodarcze zgodnie z obowiązującymi przepisami
EUH401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia
H302 Działa szkodliwie po połknięciu
H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry
H319 Działa drażniąco na oczy

Jak oceniasz ten produkt

  1 gwiazdka 2 gwiazdki 3 gwiazdki 4 gwiazdki 5 gwiazdek
Twoja Ocena*: Terrible Lacking Fine Good Excellent
Anuluj
Tematem Twojej opinii jest:
 • Jak produkt pomógł rozwiązać Twój problem
 • Stosunek jakości do ceny
 • Czy poleciłbyś ten produkt innym

Opinie

DODAJ OPINIĘ

Lista Zniżek

 • 2%
  Do zamówień od 1700 zł do 2500 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-2%

 • 4%
  Do zamówień od 2500 zł do 5000 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-4%

 • 5%
  Do zamówień powyżej 5000 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-5%

 • Żadna ze zniżek nie obejmuje produktów z kategorii opryskiwacze-zamgławiacze i jednostki specjalne.
 • Zniżki nie łączą się ze sobą.