• Koszyk
 • Szczegóły Zamówienia
 • Zamówienie złożone
Komunikacja
Opis i informacje
Funkcjonowanie strony
Ceny
Products - Quality and Efficiency
Firma kurierska
pl basf fungicide dagonis 15 ml - 0, thumbnail

Dagonis, 15 ml

11,15 zł

W magazynie

European Store cannot dispatch to

Stany Zjednoczone

Dagonis, 15 ml

pl basf fungicide dagonis 15 ml - 0

Dagonis, 15 ml

W magazynie

11,15 zł
- +
11,15 zł

W magazynie

European Store cannot dispatch to

Stany Zjednoczone

Informacje o produkcie

Fungicide Basf Dagonis, 15 ml

Informacje dodatkowe

Producent Basf
Opakowanie 15 ml
Formulacja SC – skoncentrowana zawiesina
Substancje aktywne Difenokonazol, Fluksapyroksad
Zawartość substancji aktywnych 50 g/l; 75 g/l
Uprawy Bakłażam, Brokuły, Burak cukrowy, Cebula, Groszek, Grusza, Jabłoń, Kalafior, Kapusta, Marchew, Ogórki, Papryka, Pietruszka, Pomidory, Por, Sałata, Truskawki
Choroby Antraknoza, Brunatna plamistość liści pomidora, Choroba opadowa , Mączniak, Parch jabłoni, Pleśń, Rdza
Dawkowanie 0.6-2 l/ha
Bio Uprawy Nieodpowiednie
Sposób użycia Natrysk niskociśnieniowy

Zwroty wskazujące środki ostrożności

 
 
P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę
P102 Chronić przed dziećmi
P103 Przed użyciem przeczytać etykietę
P260 Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy
P263 Unikać kontaktu w czasie ciąży/karmienia piersią
P264 Dokładnie umyć … po użyciu
P270 Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu
P272 Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy
P273 Unikać uwolnienia do środowiska
P280 Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy
P302 + P352 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Umyć dużą ilością wody i mydła, P308+P313
P333+P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza
P362 Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem
P391 Zebrać wyciek
P501 Zawartość/pojemnik usuwać tylko poprzez upoważnione podmioty gospodarcze zgodnie z obowiązującymi przepisami
EUH208 Zawiera <nazwa substancji uczulającej>. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej
EUH401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia
H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry
H362 Może działać szkodliwie na dzieci karmione piersią.

Jak oceniasz ten produkt

  1 gwiazdka 2 gwiazdki 3 gwiazdki 4 gwiazdki 5 gwiazdek
Twoja Ocena*: Terrible Lacking Fine Good Excellent
Anuluj
Tematem Twojej opinii jest:
 • Jak produkt pomógł rozwiązać Twój problem
 • Stosunek jakości do ceny
 • Czy poleciłbyś ten produkt innym

Opinie

DODAJ OPINIĘ

Lista Zniżek

 • 2%
  Do zamówień od 1700 zł do 2500 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-2%

 • 4%
  Do zamówień od 2500 zł do 5000 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-4%

 • 5%
  Do zamówień powyżej 5000 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-5%

 • Żadna ze zniżek nie obejmuje produktów z kategorii opryskiwacze-zamgławiacze i jednostki specjalne.
 • Zniżki nie łączą się ze sobą.