• Koszyk
 • Szczegóły Zamówienia
 • Zamówienie złożone
Komunikacja
Opis i informacje
Funkcjonowanie strony
Ceny
Products - Quality and Efficiency
Firma kurierska
pl basf fungicide bellis 200 g - 1, thumbnail

Bellis, 200 g

103,71 zł

W magazynie

European Store cannot dispatch to

Stany Zjednoczone

Bellis, 200 g

pl basf fungicide bellis 200 g - 1

Bellis, 200 g

W magazynie

103,71 zł
- +
103,71 zł

W magazynie

European Store cannot dispatch to

Stany Zjednoczone

Informacje o produkcie

Bellis to fungicyd o działaniu zapobiegawczym i systemicznym zwalczający choroby takie jak parch jabłoni, mączniak prawdziwy i choroby przechowalnicze jabłek i gruszek.

Zalety:

– Zwalcza szarą pleśń, mączniaka prawdziwego i inne choroby;

– Chroni owoce podczas przechowywania;

– Poprawia zdrowie roślin;

Sposób działania środka Bellis:

– Główna substancja aktywna, boskalid, działa translaminarnie i akropetalnie, a piraklostrobina to substancja o działaniu lokalnie systemicznym i translaminarnym. Środek odkłada się w kutykuli, a substancje aktywne są uwalniane stopniowo i uzupełniają się, zapewniając roślinom kompletną ochronę na długi czas.

– Zatrzymuje proces oddychania mitochondrialnego w komórkach patogenów, zapobiegając rozwojowi grzybów.

– Przemieszcza się akropetalnie i translaminarnie, rozprowadzając substancje aktywne po całej roślinie i zapewniając kompletną ochronę.

Sposób aplikacji:

– Produkt stosuje się dolistnie w okresie wegetacji w zabiegach zapobiegawczych i leczniczych.

– Aplikować za pomocą opryskiwacza niskociśnieniowego.

– Do oprysków jabłoni i grusz używać dawki 0,8 kg/ha.

Kompatybilność:

Środek Bellis jest kompatybilny z większością pestycydów, ale nie jest kompatybilny z substancjami silnie kwasowymi, silnie zasadowymi i o silnych właściwościach utleniających.

Przed użyciem mieszanki produktu z innymi środkami należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi kompatybilności znajdującymi się na etykiecie i przetestować mieszankę na niewielkiej powierzchni.

Zalecenia:

Zabiegi przeprowadzać z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby.

Należy postępować zgodnie z zaleceniami producenta na etykiecie dotyczącymi sporządzania i stosowania roztworu roboczego do zabiegów w uprawach danej rośliny.

Przeprowadzać maksymalnie 4 zabiegi na sezon.

Okres karencji to minimum 7 dni.

Uprawy Choroby Dawka Dawka na 10 litrów wody
Jabłonie i grusze (sady i szkółki) Parch jabłoni (Venturia inaequalis), parch gruszy (Venturia pirina), Mączniak prawdziwy (Podosphaera leucotricha), choroby przechowalnicze (Gloeosporium spp., Penicillium spp., Botrytis spp., Alternaria spp.) 0,8 kg/ha 8 g

Przed użyciem należy przeczytać ze zrozumieniem wszystkie wskazania producenta, a następnie postępować zgodnie z nimi. Używać odpowiedniego wyposażenia ochronnego, jeśli jest potrzebne do bezpiecznego stosowania produktu.

Informacje dodatkowe

Producent Basf
Opakowanie 200 g
Formulacja WG – granulat do sporządzania zawiesiny wodnej
Substancje aktywne Boskalid, Piraklostrobina
Zawartość substancji aktywnych Boscalid 252 g/kg + Pyraclostrobin 128 g/kg
Uprawy Grusza, Jabłoń
Choroby Alternaria, Fuzarioza, Parch jabłoni
Dawkowanie 0.8 kg/ha
Bio Uprawy Nieodpowiednie
Sposób użycia Natrysk niskociśnieniowy

Zwroty wskazujące środki ostrożności

 
 
P264 Dokładnie umyć … po użyciu
P273 Unikać uwolnienia do środowiska
P280 Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy
P301+P312 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie
P391 Zebrać wyciek
P501 Zawartość/pojemnik usuwać tylko poprzez upoważnione podmioty gospodarcze zgodnie z obowiązującymi przepisami
H302 Działa szkodliwie po połknięciu
H319 Działa drażniąco na oczy, H410

Jak oceniasz ten produkt

  1 gwiazdka 2 gwiazdki 3 gwiazdki 4 gwiazdki 5 gwiazdek
Twoja Ocena*: Terrible Lacking Fine Good Excellent
Anuluj
Tematem Twojej opinii jest:
 • Jak produkt pomógł rozwiązać Twój problem
 • Stosunek jakości do ceny
 • Czy poleciłbyś ten produkt innym

Opinie

DODAJ OPINIĘ

Lista Zniżek

 • 2%
  Do zamówień od 1700 zł do 2500 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-2%

 • 4%
  Do zamówień od 2500 zł do 5000 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-4%

 • 5%
  Do zamówień powyżej 5000 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-5%

 • Żadna ze zniżek nie obejmuje produktów z kategorii opryskiwacze-zamgławiacze i jednostki specjalne.
 • Zniżki nie łączą się ze sobą.