• Koszyk
 • Szczegóły Zamówienia
 • Zamówienie złożone
Komunikacja
Opis i informacje
Funkcjonowanie strony
Ceny
Products - Quality and Efficiency
Firma kurierska
pl basf fungicide bellis 1 kg - 0, thumbnail

Bellis, 1 kg

387,55 zł

W magazynie

European Store cannot dispatch to

Stany Zjednoczone

Bellis, 1 kg

pl basf fungicide bellis 1 kg - 0

Bellis, 1 kg

W magazynie

387,55 zł
- +
387,55 zł

W magazynie

European Store cannot dispatch to

Stany Zjednoczone

 
Może być stosowany przez
Profesjonalistów, Wszystkich, Wyszkolonego personelu

Informacje o produkcie

Bellis to protektant i fungicyd systemiczny używany do zwalczania chorób takich jak parch i mączniak prawdziwy jabłoni i gruszy, a także chorób spichrzeniowych.

Zalety:

– Zwalcza parcha, mączniaka prawdziwego i inne choroby.

– Ochrania plon po zbiorach.

– Poprawia zdrowie roślin.

Sposób działania:

Bellis pomaga chronić uprawy w następujący sposób:

– Hamuje proces oddychania mitochondrialnego w komórkach grzybów, zatrzymując ich wzrost.

– Przemieszcza się akropetalnie oraz translaminarnie i zapewnia całkowitą ochronę dzięki temu, że substancje aktywne znajdują się w całej roślinie.

Produkt ma bardzo silne działanie kontaktowe i systemiczne. Zapewnia długotrwałą ochronę upraw. Przenika przez liście roślin i rozprzestrzenia się w całej roślinie, chroniąc ją.

Sposób aplikacji:

Stosować w okresie wegetacji dolistnie, zapobiegawczo i interwencyjnie.

– Przeciw mączniakowi prawdziwemu stosować od fazy różowego pąka do początku wybarwiania się owoców.

– Przeciwko parchowi od fazy, w której owoce mają wielkość orzecha włoskiego do wybarwiania się owoców.

– Przeciw chorobom spichrzeniowym stosować w okresie przed zbiorami, zachowując minimalny okres karencji wynoszący 7 dni.

Na sezon można przeprowadzić do 4 zabiegów z przerwami 8-14 dni.

Kompatybilność:

Bellis jest kompatybilny z większością pestycydów. Przed użyciem należy przeczytać informacje na etykiecie dotyczące prawidłowego stosowania.

Przed wymieszaniem produktu z insektycydami lub fungicydami należy przeczytać informacje na etykiecie.

Produkt nie jest kompatybilny z substancjami silnie kwasowymi, silnie zasadowymi i silnie utleniającymi.

Zalecenia:

Stosować od razu po zauważeniu pierwszych oznak choroby.

Przed użyciem należy przeczytać ze zrozumieniem informacje dotyczące optymalnego połączenia z innymi środkami, dawkowania i przerw między zabiegami dla danej rośliny, które znajdują się na etykiecie.

Przeprowadzać maksymalnie 4 zabiegi na sezon.

Minimalny okres karencji wynosi 7 dni.

Przed użyciem należy przeczytać ze zrozumieniem wszystkie wskazania producenta, a następnie postępować zgodnie z nimi. Używać odpowiedniego wyposażenia ochronnego, jeśli jest potrzebne do bezpiecznego stosowania produktu.

Uprawy Patogen Dawka Dawka na 10 litrów
Jabłonie i grusze (uprawy i szkółki) Parch jabłoni i gruszy (Venturia inaequalis, Venturia pirina), mączniak prawdziwy (Podosphaera leucotricha), choroby spichrzeniowe (Gloeosporium spp., Penicillium spp., Botrytis spp., Alternaria spp.) 0,8 kg/ha 8 g

Informacje dodatkowe

Producent Basf
Opakowanie 1 kg
Przeznaczony dla Profesjonalistów, Wszystkich, Wyszkolonego personelu
Okres przydatności do spożycia (lata) 2
Formulacja WG – granulat do sporządzania zawiesiny wodnej
Substancje aktywne Boskalid, Piraklostrobina
Zawartość substancji aktywnych 25.2 g/kg, 12.8 g/kg
Uprawy Grusza, Jabłoń
Choroby Mączniak, Parch jabłoni
Dawkowanie 0.8 kg/ha
Bio Uprawy Nieodpowiednie
Sposób użycia Natrysk niskociśnieniowy

Zwroty wskazujące środki ostrożności

 
 
P264 Dokładnie umyć … po użyciu
P273 Unikać uwolnienia do środowiska
P280 Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy
P301+P312 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie
P391 Zebrać wyciek
P501 Zawartość/pojemnik usuwać tylko poprzez upoważnione podmioty gospodarcze zgodnie z obowiązującymi przepisami
H302 Działa szkodliwie po połknięciu
H319 Działa drażniąco na oczy, H410

Jak oceniasz ten produkt

  1 gwiazdka 2 gwiazdki 3 gwiazdki 4 gwiazdki 5 gwiazdek
Twoja Ocena*: Terrible Lacking Fine Good Excellent
Anuluj
Tematem Twojej opinii jest:
 • Jak produkt pomógł rozwiązać Twój problem
 • Stosunek jakości do ceny
 • Czy poleciłbyś ten produkt innym

Opinie

DODAJ OPINIĘ

Lista Zniżek

 • 2%
  Do zamówień od 1700 zł do 2500 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-2%

 • 4%
  Do zamówień od 2500 zł do 5000 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-4%

 • 5%
  Do zamówień powyżej 5000 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-5%

 • Żadna ze zniżek nie obejmuje produktów z kategorii opryskiwacze-zamgławiacze i jednostki specjalne.
 • Zniżki nie łączą się ze sobą.