• Koszyk
 • Szczegóły Zamówienia
 • Zamówienie złożone
Komunikacja
Opis i informacje
Funkcjonowanie strony
Ceny
Produkty - Jakość i Wydajność
Firma kurierska
pl basf fungicide acrobat mz 69 wg 200 g - 1, thumbnail

Acrobat MZ 69 WG, 200 g

Brak w magazynie

Acrobat MZ 69 WG, 200 g

pl basf fungicide acrobat mz 69 wg 200 g - 1

Acrobat MZ 69 WG, 200 g

Brak w magazynie

Informacje o produkcie

Zezwolenie dla produktu zostaje wycofane, produkt można sprzedawać do 04.10.2021, a używać do 04.01.2022. 

Acrobat MZ 69 WG to profesjonalny fungicyd, który zwalcza mączniaka rzekomego i inne choroby grzybowe.

Zalety:

– Zwalcza mączniaka rzekomego, alternariozę i inne choroby.

– Bardzo wysoka odporność na deszcze.

– Przemieszcza się translaminarnie.

– Bezpieczny w użyciu dzięki temu, że łatwo się rozpuszcza.

– Hamuje rozwój spor.

– Zwalcza endospory i oospory.

Sposób działania:

Acrobat MZ 69 WG pomaga chronić uprawy w następujący sposób:

– Zaburza tworzenie się ścian komórkowych grzybów.

– Przemieszcza się translaminarnie, co pomaga chronić całą roślinę.

– Ma silne działanie interwencyjne i antykoagulacyjne.

Produkt ma bardzo silne działanie kontaktowe i systemiczne. Przenika przez liście i rozprzestrzenia się po całej roślinie, zapewniając jej długotrwałą ochronę.

Sposób aplikacji:

Winorośl:

Stosować zapobiegawczo w odstępach 10-14 dni, od okresu przed kwitnieniem aż do wybarwiania się jagód (BBCH 15-83), przeprowadzać 2-4 zabiegów na rok.

Sałata:

Stosować maksymalnie 3 zabiegi na rok w odstępach 7 dni, od fazy 3-4 liści aż do osiągnięcia kształtu i rozmiaru dojrzałej sałaty (BBCH 10-49).

Cebula:

1-3 zabiegów co 7-14 dni, od fazy 3-4 liści aż do osiągnięcia typowego kształtu i rozmiaru cebuli (BBCH 14-48)

Ziemniaki:

Stosować w okresie wegetacji, od 1 do 5 zabiegów na rok, co 7-14 dni. Zaleca się również stosowanie, kiedy pojawią się pierwsze oznaki choroby, aby zatrzymać infekcję zanim się rozprzestrzeni.

Kompatybilność:

Przed wymieszaniem produktu z insektycydami i innymi fungicydami należy przeczytać informacje znajdujące się na etykiecie.

Zalecenia:

Środek należy stosować zapobiegawczo, aby chronić rośliny przed mączniakiem rzekomym. Ma silne działanie interwencyjne i antykoagulacyjne. Dobrze zwalcza również choroby w pierwszych fazach rozwoju infekcji. Stosować w dawce 2 kg ha (0,2%).

Przed użyciem należy przeczytać ze zrozumieniem informacje dotyczące optymalnego połączenia z innymi środkami, dawkowania i przerw między zabiegami dla danej rośliny, które znajdują się na etykiecie.

Aplikować za pomocą odpowiednio ustawionych urządzeń opryskujących z mieszadłem, aby upewnić się, że oprysk jak najlepiej pokryje obie strony liści.

Przed użyciem należy przeczytać ze zrozumieniem wszystkie wskazania producenta, a następnie postępować zgodnie z nimi. Używać odpowiedniego wyposażenia ochronnego, jeśli jest potrzebne do bezpiecznego stosowania produktu.

Uprawy Zwalczane choroby Dawka Liczba zabiegów na rok Okres karencji Czas aplikacji
Ziemniaki Zaraza ziemniaka, alternarioza 2 kg/ha 1-5 zabiegów 7 dni W okresie wegetacji od pojawienia się pierwszego liścia (BBCH 11-89)
Cebula Mączniak rzekomy 2 kg/ha 1-3 zabiegów 14 dni Od fazy 3-4 liści aż osiągnie typowy kształt i rozmiar cebuli (BBCH 14-50)
Groch Mączniak rzekomy 2 kg/ha 2 zabiegi 21 dni Od fazy 4 liści do kwitnienia (BBCH 15-60)
Arbuzy i melony Mączniak rzekomy 2 kg/ha 3 zabiegi 3 dni Między kwitnieniem a końcem fazy dojrzewania owoców (BBCH 60-89)
Por Mączniak rzekomy 2 kg/ha 3 zabiegi 14 dni Od fazy 3-4 liści aż do osiągnięcia typowego rozmiaru (BBCH 14-48)
Pomidory Zaraza ziemniaka 2 kg/ha 1-3 zabiegów 3 dni Od pojawienia się pierwszego liścia aż owoce dojrzeją (BBCH 11-89)
Zielona sałata Mączniak rzekomy 1,6 kg/ha 3 zabiegi 14-21 dni Od fazy 3-4 liści aż do osiągnięcia typowego kształtu i rozmiaru (BBCH 10-49)
Winorośl Mączniak rzekomy 2,2 kg/ha 2-4 zabiegów 28 dni Od okresu przed kwitnieniem aż do wybarwiania się jagód (BBCH 15-83)

Informacje dodatkowe

Producent Basf
Opakowanie 200 g
Okres przydatności do spożycia (lata) 2
Formulacja WG – granulat do sporządzania zawiesiny wodnej
Substancje aktywne Dimetomorf, Mankozeb
Zawartość substancji aktywnych 90 g/kg, 600 g/kg
Uprawy Arbuzy i melony, Cebula, Groszek, Pomidory, Por, Sałata, Ziemniaki
Choroby Wroślikowce
Dawkowanie 1.6-2.2 kg/ha
Bio Uprawy Nieodpowiednie
Sposób użycia Gotowy do użycia

Zwroty wskazujące środki ostrożności

 
 
 
P273 Unikać uwolnienia do środowiska
P280 Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy
P302 + P352 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Umyć dużą ilością wody i mydła, P308+P313
P333+P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza
P391 Zebrać wyciek
P501 Zawartość/pojemnik usuwać tylko poprzez upoważnione podmioty gospodarcze zgodnie z obowiązującymi przepisami
H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry
H361 Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki <podać szczególny skutek, jeżeli jest znany> <podać drogę narażenia, jeżeli definitywnie udowodniono, że inne drogi narażenia nie stwarzają zagrożenia>
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Jak oceniasz ten produkt

  1 gwiazdka 2 gwiazdki 3 gwiazdki 4 gwiazdki 5 gwiazdek
Twoja Ocena*: Terrible Lacking Fine Good Excellent
Anuluj
Tematem Twojej opinii jest:
 • Jak produkt pomógł rozwiązać Twój problem
 • Stosunek jakości do ceny
 • Czy poleciłbyś ten produkt innym

Opinie

DODAJ OPINIĘ

Lista Zniżek

 • 2%
  Do zamówień od 1700 zł do 2500 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-2%

 • 4%
  Do zamówień od 2500 zł do 5000 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-4%

 • 5%
  Do zamówień powyżej 5000 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-5%

 • Żadna ze zniżek nie obejmuje produktów z kategorii opryskiwacze-zamgławiacze i jednostki specjalne.
 • Zniżki nie łączą się ze sobą.