• Koszyk
 • Szczegóły Zamówienia
 • Zamówienie złożone
Komunikacja
Opis i informacje
Funkcjonowanie strony
Ceny
Produkty - Jakość i Wydajność
Firma kurierska
pl b braun disinfectant stabimed fresh 1 l - 0, thumbnail

Środek dezynfekujący Stabimed Fresh, 1 litr

60,51 zł

W magazynie

European Store cannot dispatch to

Stany Zjednoczone

Stabimed Fresh, 1 litr

pl b braun disinfectant stabimed fresh 1 l - 0

Środek dezynfekujący Stabimed Fresh, 1 litr

W magazynie

60,51 zł
- +
60,51 zł

W magazynie

European Store cannot dispatch to

Stany Zjednoczone

 
Może być stosowany przez
Profesjonalistów, Wszystkich, Wyszkolonego personelu

Informacje o produkcie

Właściwości:

– Ma przyjemny, świeży zapach;

– Działa szybko i jest ekonomiczny w użyciu;

– Ma szerokie spektrum działania;

– Zabija bakterie, prątki (w tym MRSA i TbB), grzyby, wirusy otoczkowe (w tym HBV, HCV i HIV), poliomawirusy i adenowirusy;

– Można go używać w myjkach ultradźwiękowych;

– Bardzo dobrze rozpuszcza krew i inne wydzieliny;

– Nie zawiera aldehydów.

 

Sposób użycia:

– Po tym jak narzędzia zostaną zanurzone w środku Stabimed Fresh rozcieńczonym wodą, należy je opłukać zimną wodą z kranu.

– Na koniec narzędzia należy opłukać wodą destylowaną;

– Osusz narzędzia chłonnym i miękkim ręcznikiem;

– Przed użyciem środka Stabimed Fresh myjkę należy wyczyścić wodą i środkiem Helizyme, aby usunąć pozostałości po poprzednim myciu (zwłaszcza jeżeli używano środków zawierających aldehydy).

Środek został przetestowany in vitro w symulowanych rzeczywistych warunkach zgodnie z metodą DGHM / VAH oraz ze standardami, EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14561, EN 14562 (C. albicans), EN 14563 (M.terrae)

 

Rodzaj działania lub zwalczane mikroorganizmy Stężenie Czas aplikacji Proporcje (ilość środka/ilość wody)
Dezynfekcja narzędzi zgodnie z DGHM / VAH  1% 5 minut 10 ml/1 l
Wirusy otoczkowe (HBV, HCV, HIV), wirus VACV 0,5% 15 minut 5 ml/1 l
Działanie gruźliczobójcze zgodnie z DGHM/VAH, EN 14348, 14563 2% 15 minut 20 ml/1 l
Adenowirusy 4% 1 godzina 40 ml/1 l
Poliomawirusy 2% 1 godzina 20ml/1 l
Czyszczenie i dezynfekcja w myjce ultradźwiękowej 1% 5 minut 10 ml/1 l
Działanie bakteriobójcze zgodnie z normami EN 13727, 14561 0,25% 15 minut 2,5 ml/1 l
Candida albicans zgodnie z normami EN 13642 0,25% 15 minut 2,5 ml/1 l
Działanie gruźliczobójcze zgodnie z DGHM/VAH, EN 14348, 14563 0,5% 30 minut 5 ml/1 l

Informacje dodatkowe

Producent B Braun
Opakowanie 1 litr
Przeznaczony dla Profesjonalistów, Wszystkich, Wyszkolonego personelu
Okres przydatności do spożycia (lata) 2
Formulacja Płyn
Stosowane na Przyrządy medyczne
Spektrum działania Bakteriobójcze, Grzybobójcze, Medyczne, Prątkobójcze, Wirusobójcze
Patogeny Hepatitis B, Hepatitis C, HIV, MRSA, Tuberculosis

Zwroty wskazujące środki ostrożności

 
 
 
 
 
P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. – Palenie wzbronione
P260 Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy
P273 Unikać uwolnienia do środowiska
P280 Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy
P301+P330+P331 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów
P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie
P312 W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem
P391 Zebrać wyciek.
H226 Łatwopalna ciecz i pary
H302 Działa szkodliwie po połknięciu
H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu
H372 Powoduje uszkodzenie narządów <podać wszystkie znane narządy, których to dotyczy > poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie <podać drogę narażenia, jeżeli udowodniono, że inne drogi narażenia nie stwarzają zagrożenia>
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Jak oceniasz ten produkt

  1 gwiazdka 2 gwiazdki 3 gwiazdki 4 gwiazdki 5 gwiazdek
Twoja Ocena*: Terrible Lacking Fine Good Excellent
Anuluj
Tematem Twojej opinii jest:
 • Jak produkt pomógł rozwiązać Twój problem
 • Stosunek jakości do ceny
 • Czy poleciłbyś ten produkt innym

Opinie

DODAJ OPINIĘ

Lista Zniżek

 • 2%
  Do zamówień od 1700 zł do 2500 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-2%

 • 4%
  Do zamówień od 2500 zł do 5000 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-4%

 • 5%
  Do zamówień powyżej 5000 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-5%

 • Żadna ze zniżek nie obejmuje produktów z kategorii opryskiwacze-zamgławiacze i jednostki specjalne.
 • Zniżki nie łączą się ze sobą.