• Koszyk
 • Szczegóły Zamówienia
 • Zamówienie złożone
Komunikacja
Opis i informacje
Funkcjonowanie strony
Ceny
Produkty - Jakość i Wydajność
Firma kurierska
pl b braun disinfectant softasept n 250 ml - 0, thumbnail

Środek dezynfekujący Softasept N, 250 ml

12,44 zł

W magazynie

European Store cannot dispatch to

Stany Zjednoczone

Softasept N, 250 ml

pl b braun disinfectant softasept n 250 ml - 0

Środek dezynfekujący Softasept N, 250 ml

Zaopatrzenie od dostawcy w realizacji

12,44 zł
- +
12,44 zł

W magazynie

European Store cannot dispatch to

Stany Zjednoczone

 
Nie może być stosowany przez
Wszystkich
 
Może być stosowany przez
Profesjonalistów

Informacje o produkcie

Softasept N to gotowy do użycia roztwór na bazie alkoholu służący do dezynfekcji skóry przed operacją, wykonywaniem zastrzyków lub wenopunkcji. Głównymi zaletami tego produktu, poza szerokim spektrum aktywności biobójczej, są szybkość działania (15 sekund), dobra penetracja głębszych warstw skóry i przedłużony efekt działania. 

Właściwości:

– Produkt działa bakteriobójczo, grzybobójczo, gruźliczobójczo, zabija wirusy lipofilne, rotawirusy, HBV oraz HIV.

– Dobrze tolerowany przez skórę.

– Nie zawiera dodatkowych komponentów.

– Aplikacja bez uprzedniego rozcieńczania nie obniża efektywności produktu w obecności białka, surowicy czy krwi.

– Posiada właściwości odtłuszczające, więc skóry nie trzeba czyścić innymi produktami przed zastosowaniem środka.

Sposób użycia:

– Dezynfekcja skóry przed operacjami, zastrzykami, punkcjami, biopsją, pobieraniem krwi, zakładaniem cewników żylnych, szczepieniem, zakładaniem opatrunku lub gipsu.

– Środka można używać w szpitalach, karetkach pogotowia, przy dializach i w gabinetach medycznych.

– Nadaje się do dezynfekcji miejsca nakłucia pojemnika z płynem infuzyjnym.

Dawkowanie:

Jeśli nie ma innych zaleceń, to środek Softasept N należy zaaplikować na skórę bez rozcieńczania i rozprowadzić jałowym wacikiem. Wybraną powierzchnię skóry należy dokładnie zwilżyć środkiem, pozwolić mu wyschnąć, a następnie zebrać wacikiem nadmiar środka. Wymagany czas ekspozycji na działanie środka wynosi przynajmniej 15 sekund. Przed czynnościami takimi jak punkcja stawu czy punkcja lędźwiowa czas ten to przynajmniej 1 minuta.

Czas aplikacji:

Na skórze z niewieloma gruczołami łojowymi:

– Przed zastrzykami i wkłuciami przynajmniej 15 sekund.

– Przed znieczuleniem lokoregionalnym i operacjami przynajmniej 60 sekund.

Na skórze z wieloma gruczołami łojowymi:

– Przed każdym zabiegiem chirurgicznym skóra powinna być nawilżona środkiem bez przerw przez 2,5 minuty.

Środek przetestowano in vitro i w symulowanych warunkach rzeczywistych zgodnie z DGHM/VAH.

Informacje dodatkowe

Producent B Braun
Opakowanie 250 ml
Przeznaczony dla Profesjonalistów
Okres przydatności do spożycia (lata) 3
Formulacja Płyn
Stosowane na Skórę
Spektrum działania Bakteriobójcze, Grzybobójcze, Medyczne, Wirusobójcze
Patogeny Covid-19, Hepatitis B, HIV

Zwroty wskazujące środki ostrożności

 
 
P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. – Palenie wzbronione
P260 Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy
P280 Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie
P337 + P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary
H319 Działa drażniąco na oczy

Jak oceniasz ten produkt

  1 gwiazdka 2 gwiazdki 3 gwiazdki 4 gwiazdki 5 gwiazdek
Twoja Ocena*: Terrible Lacking Fine Good Excellent
Anuluj
Tematem Twojej opinii jest:
 • Jak produkt pomógł rozwiązać Twój problem
 • Stosunek jakości do ceny
 • Czy poleciłbyś ten produkt innym

Opinie

DODAJ OPINIĘ

Lista Zniżek

 • 2%
  Do zamówień od 1700 zł do 2500 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-2%

 • 4%
  Do zamówień od 2500 zł do 5000 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-4%

 • 5%
  Do zamówień powyżej 5000 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-5%

 • Żadna ze zniżek nie obejmuje produktów z kategorii opryskiwacze-zamgławiacze i jednostki specjalne.
 • Zniżki nie łączą się ze sobą.