• Koszyk
 • Szczegóły Zamówienia
 • Zamówienie złożone
Komunikacja
Opis i informacje
Funkcjonowanie strony
Ceny
Produkty - Jakość i Wydajność
Firma kurierska
pl b braun disinfectant meliseptol rapid 250 ml - 0, thumbnail

Środek dezynfekujący Meliseptol Rapid, 250 ml

26,1 zł

W magazynie

European Store cannot dispatch to

Stany Zjednoczone

Meliseptol Rapid, 250 ml

pl b braun disinfectant meliseptol rapid 250 ml - 0

Środek dezynfekujący Meliseptol Rapid, 250 ml

W magazynie

26,1 zł
- +
26,1 zł

W magazynie

European Store cannot dispatch to

Stany Zjednoczone

 
Może być stosowany przez
Profesjonalistów, Wszystkich, Wyszkolonego personelu

Informacje o produkcie

Właściwości:

– Gotowy do użycia alkoholowy środek do dezynfekcji o szybkim działaniu. Służy do dezynfekcji przyrządów medycznych, łóżek szpitalnych, materaców, foteli do badań i wszelkich powierzchni w szpitalach i gabinetach, na które alkohol nie działa niekorzystnie.

– Działa przeciwko bakteriom, prątkom (M. terrae), pleśni, wirusom (HBV/HCV/HIV), rotawirusom, adenowirusom, wirusowi VACV (wirusowi krowianki), papowawirusom, norowirusom i poliowirusom.

Meliseptol Rapid nie zawiera aldehydów ani alkiloamin i jest znakomitym produktem o wielu zastosowaniach.

– Ma przyjemny, delikatny, cytrynowy zapach.

Sposób użycia:

– Środkiem należy opryskać wybrane powierzchnie, aż będą całkowicie nim pokryte.

– Środka nie trzeba rozcieńczać przed użyciem.

– Aby zatrzymać roznoszenie zarazków w szpitalach i placówkach medycznych należy pozostawić środek na danej powierzchni przez 1 minutę.

– Jeżeli środka używa się przeciw papowawirusom, to wymagany czas ekspozycji na działanie środka wydłuża się do 5 minut.

Środek został przetestowany in vitro w realistycznych warunkach (symulowane metody DGHM / VAH, DW-RKI, DVG) zgodnie ze standardami EN 13727, EN 13624, EN 13697, EN 1040, EN 1275, EN 1276, EN 14348, EN 14476.

Zwalczane mikroorganizmy Czas ekspozycji na działanie środka
Bakterie 1 minuta
Prątki gruźlicy 30 sekund
Grzyby 1 minuta
Wirus HBV 1 minuta
Wirus HIV 30 sekund
Rotawirusy i adenowirusy 1 minuta
Wirus VACV (wirus krowianki) 30 sekund

Informacje dodatkowe

Producent B Braun
Opakowanie 250 ml
Przeznaczony dla Profesjonalistów, Wszystkich, Wyszkolonego personelu
Okres przydatności do spożycia (lata) 3
Formulacja Płyn
Stosowane na Pomieszczenia medyczne
Spektrum działania Bakteriobójcze, Grzybobójcze, Medyczne, Wirusobójcze
Patogeny Hepatitis B, HIV, Tuberculosis

Zwroty wskazujące środki ostrożności

 
 
 
P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. – Palenie wzbronione
P260 Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy
P280 Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy
P304+P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie
P312 W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
H226 Łatwopalna ciecz i pary
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu
H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

Jak oceniasz ten produkt

  1 gwiazdka 2 gwiazdki 3 gwiazdki 4 gwiazdki 5 gwiazdek
Twoja Ocena*: Terrible Lacking Fine Good Excellent
Anuluj
Tematem Twojej opinii jest:
 • Jak produkt pomógł rozwiązać Twój problem
 • Stosunek jakości do ceny
 • Czy poleciłbyś ten produkt innym

Opinie

DODAJ OPINIĘ

Lista Zniżek

 • 2%
  Do zamówień od 1700 zł do 2500 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-2%

 • 4%
  Do zamówień od 2500 zł do 5000 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-4%

 • 5%
  Do zamówień powyżej 5000 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-5%

 • Żadna ze zniżek nie obejmuje produktów z kategorii opryskiwacze-zamgławiacze i jednostki specjalne.
 • Zniżki nie łączą się ze sobą.