• Koszyk
 • Szczegóły Zamówienia
 • Zamówienie złożone
Komunikacja
Opis i informacje
Funkcjonowanie strony
Ceny
Products - Quality and Efficiency
Firma kurierska
pl b braun disinfectant meliseptol rapid 1 l - 0, thumbnail

Środek dezynfekujący Meliseptol Rapid, 1 litr

36,62 zł

W magazynie

European Store can dispatch today

Meliseptol Rapid, 1 litr

pl b braun disinfectant meliseptol rapid 1 l - 0

Środek dezynfekujący Meliseptol Rapid, 1 litr

W magazynie

36,62 zł
- +
36,62 zł

W magazynie

European Store can dispatch today
 
Może być stosowany przez
Profesjonalistów, Wszystkich, Wyszkolonego personelu

Informacje o produkcie

Właściwości:

– Gotowy do użycia alkoholowy środek do dezynfekcji o szybkim działaniu. Służy do dezynfekcji przyrządów medycznych, łóżek szpitalnych, materaców, foteli do badań i wszelkich powierzchni w szpitalach i gabinetach, na które alkohol nie działa niekorzystnie.

– Działa przeciwko bakteriom, prątkom (M. terrae), pleśni, wirusom (HBV/HCV/HIV), rotawirusom, adenowirusom, wirusowi VACV (wirusowi krowianki), papowawirusom, norowirusom i poliowirusom.

Meliseptol Rapid nie zawiera aldehydów ani alkiloamin i jest znakomitym produktem o wielu zastosowaniach.

– Ma przyjemny, delikatny, cytrynowy zapach.

Sposób użycia:

– Środkiem należy opryskać wybrane powierzchnie, aż będą całkowicie nim pokryte.

– Środka nie trzeba rozcieńczać przed użyciem.

– Aby zatrzymać roznoszenie zarazków w szpitalach i placówkach medycznych należy pozostawić środek na danej powierzchni przez 1 minutę.

– Jeżeli środka używa się przeciw papowawirusom, to wymagany czas ekspozycji na działanie środka wydłuża się do 5 minut.

Środek został przetestowany in vitro w realistycznych warunkach (symulowane metody DGHM / VAH, DW-RKI, DVG) zgodnie ze standardami EN 13727, EN 13624, EN 13697, EN 1040, EN 1275, EN 1276, EN 14348, EN 14476.

Zwalczane mikroorganizmy Czas ekspozycji na działanie środka
Bakterie 1 minuta
Prątki gruźlicy 30 sekund
Grzyby 1 minuta
Wirus HBV 1 minuta
Wirus HIV 30 sekund
Rotawirusy i adenowirusy 1 minuta
Wirus VACV (wirus krowianki) 30 sekund

Informacje dodatkowe

Producent B Braun
Opakowanie 1 litr
Przeznaczony dla Profesjonalistów, Wszystkich, Wyszkolonego personelu
Okres przydatności do spożycia (lata) 3
Formulacja Płyn
Stosowane na Pomieszczenia medyczne
Spektrum działania Bakteriobójcze, Grzybobójcze, Medyczne, Wirusobójcze
Patogeny Hepatitis B, HIV, Tuberculosis

Zwroty wskazujące środki ostrożności

 
 
 
P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. – Palenie wzbronione
P260 Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy
P280 Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy
P304+P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie
P312 W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary
H226 Łatwopalna ciecz i pary
H302 Działa szkodliwie po połknięciu
H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu
H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy
H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.

Jak oceniasz ten produkt

  1 gwiazdka 2 gwiazdki 3 gwiazdki 4 gwiazdki 5 gwiazdek
Twoja Ocena*: Terrible Lacking Fine Good Excellent
Anuluj
Tematem Twojej opinii jest:
 • Jak produkt pomógł rozwiązać Twój problem
 • Stosunek jakości do ceny
 • Czy poleciłbyś ten produkt innym

Opinie

DODAJ OPINIĘ

Lista Zniżek

 • 2%
  Do zamówień od 900 zł do 1300 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-2%

 • 4%
  Do zamówień od 1300 zł do 2200 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-4%

 • 7%
  Do zamówień powyżej 2200 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-7%

 • Żadna ze zniżek nie obejmuje produktów z kategorii opryskiwacze-zamgławiacze i jednostki specjalne.
 • Zniżki nie łączą się ze sobą.