• Koszyk
 • Szczegóły Zamówienia
 • Zamówienie złożone
Komunikacja
Opis i informacje
Funkcjonowanie strony
Ceny
Products - Quality and Efficiency
Firma kurierska
pl b braun disinfectant hexaquart xl 5 l - 0, thumbnail

Środek dezynfekujący Hexaquart XL, 5 litrów

310,08 zł

W magazynie

European Store cannot dispatch to

Stany Zjednoczone

Hexaquart XL, 5 litrów

pl b braun disinfectant hexaquart xl 5 l - 0

Środek dezynfekujący Hexaquart XL, 5 litrów

W magazynie

310,08 zł
- +
310,08 zł

W magazynie

European Store cannot dispatch to

Stany Zjednoczone

 
Może być stosowany przez
Profesjonalistów, Wszystkich, Wyszkolonego personelu

Informacje o produkcie

Hexaquart XL to skoncentrowany środek do dezynfekcji nowej generacji. Służy do dezynfekcji obszarów podwyższonego ryzyka zakażenia w szpitalach i gabinetach medycznych.

Jego udoskonalona formuła ma szersze spektrum działania (zwalcza również TbB) i działa szybciej, przez co jest bardziej wydajna.

Środek ten został opracowany z myślą o dezynfekcji powierzchni, sprzętu medycznego i innych powierzchni zmywalnych.

Nie zawiera aldehydów i ma przyjemny zapach.

Ponieważ środek Hexaquart nie zawiera substancji lotnych, to można go używać na oddziałach neonatologii, pediatrii, geriatrii i onkologii.

Hexaquart XL działa bakteriobójczo, prątkobójczo, grzybobójczo i wirusobójczo (HIV, HCV, HBV, TBB, rota, adeno, papova, noro).

Środek nie zwalcza MRSA i ESBL.

Kompatybilność materiałowa: Środek można stosować na plastik, metal, polimetakrylan (szkło akrylowe), powierzchnie elastomerowe i podłogi.

Zalecane stężenie roztworu roboczego:

Dezynfekcja powierzchni półkrytycznych: stężenie 2% – zalecany czas ekspozycji na działanie środka wynosi 5 minut.

Dezynfekcja powierzchni niekrytycznych: stężenie 2% – zalecany czas ekspozycji na działanie środka wynosi 60 minut.

Na powierzchniach niekrytycznych, które zostały skażone substancjami o wysokim ryzyku patogeniczności wykonuje się zabiegi prewencyjne.

Zastosowania środka:

– Zanieczyszczone powierzchnie (np. krwią, skażonymi płynami)

– Sale, w których byli leczeni zainfekowani pacjenci

Nie zaleca się dodawania do roztworu substancji czyszczących, aby nie zmniejszyć skuteczności środka Hexaquart XL.

Hexaquart XL pomyślnie przeszedł wszystkie najnowsze badania pod kątem norm EN, w tym EN 16615.

Badaniom podlegają chemiczne środki dezynfekujące i środki antyseptyczne. Mają na celu zweryfikować działanie bakteriobójcze i lewurobójcze na nieporowatych powierzchniach dezynfekowanych manualnie w placówkach medycznych.

Informacje dodatkowe

Producent B Braun
Opakowanie 5 litrów
Przeznaczony dla Profesjonalistów, Wszystkich, Wyszkolonego personelu
Formulacja Płyn
Stosowane na Pomieszczenia medyczne
Spektrum działania Bakteriobójcze, Grzybobójcze, Wirusobójcze
Patogeny Hepatitis B, Hepatitis C, HIV, Tuberculosis
Zawartość substancji aktywnych 0.6 g/Kg, 0.99 g/Kg

Zwroty wskazujące środki ostrożności

 
 
 
P273 Unikać uwolnienia do środowiska
P280 Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy
P301+P330+P331 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów
P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie
P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem
P501 Zawartość/pojemnik usuwać tylko poprzez upoważnione podmioty gospodarcze zgodnie z obowiązującymi przepisami
EUH208 Zawiera <nazwa substancji uczulającej>. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej
H290 Może powodować korozję metali
H302 Działa szkodliwie po połknięciu
H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu
H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne
H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Jak oceniasz ten produkt

  1 gwiazdka 2 gwiazdki 3 gwiazdki 4 gwiazdki 5 gwiazdek
Twoja Ocena*: Terrible Lacking Fine Good Excellent
Anuluj
Tematem Twojej opinii jest:
 • Jak produkt pomógł rozwiązać Twój problem
 • Stosunek jakości do ceny
 • Czy poleciłbyś ten produkt innym

Opinie

DODAJ OPINIĘ

Lista Zniżek

 • 2%
  Do zamówień od 900 zł do 1300 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-2%

 • 4%
  Do zamówień od 1300 zł do 2200 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-4%

 • 7%
  Do zamówień powyżej 2200 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-7%

 • Żadna ze zniżek nie obejmuje produktów z kategorii opryskiwacze-zamgławiacze i jednostki specjalne.
 • Zniżki nie łączą się ze sobą.