• Koszyk
 • Szczegóły Zamówienia
 • Zamówienie złożone
Komunikacja
Opis i informacje
Funkcjonowanie strony
Ceny
Products - Quality and Efficiency
Firma kurierska
pl arysta lifescience herbicide select super 120 ec 5 l - 0, thumbnail

Select Super 120 EC, 5 litrów

762,98 zł

W magazynie

European Store cannot dispatch to

Stany Zjednoczone

Select Super 120 EC, 5 litrów

pl arysta lifescience herbicide select super 120 ec 5 l - 0

Select Super 120 EC, 5 litrów

W magazynie

762,98 zł
- +
762,98 zł

W magazynie

European Store cannot dispatch to

Stany Zjednoczone

Informacje o produkcie

Select Super 120 EC, 5 litrów to graminicyd o działaniu selektywnym, przeznaczony do stosowania powschodowego, zapewniający wysokiej jakości kontrolę nad jednorocznymi i wieloletnimi chwastami jednoliściennymi. Ten profesjonalny produkt działa jako inhibitor syntezy kwasów tłuszczowych.

Korzyści:

- Zwalcza szeroką gamę jednorocznych i wieloletnich chwastów jednoliściennych.
- Idealny do stosowania powschodowego.
- Zawiera adiuwant, który poprawia wchłanianie produktu.
- Elastyczny w stosowaniu.
- Odporny na działanie deszczu, w ciągu 2 godzin od aplikacji.

Sposób działania:

Select Super 120 EC jest herbicydem systemicznym o szerokim spektrum działania:

- Produkt o działaniu systemicznym zapewnia zwalczanie szerokiego spektrum rocznych i wieloletnich chwastów jednoliściennych w okresie wegetacji.
- Preparat zawiera specjalny adiuwant, który poprawia wchłanianie substancji aktywnej przez liście roślin.
- Substancja czynna jest przenoszona do korzeni i innych organów zwalczanych chwastów.
- Po wchłonięciu środek działa jako inhibitor syntezy kwasów tłuszczowych, co prowadzi do nekrozy i zamierania roślin.

Metody stosowania:

Opryski należy wykonać w fazie aktywnego wzrostu chwastów, gdy mają one od 3 do 5 liści i wysokość od 5 do 10 cm (rośliny jednoroczne) lub 15-20 (byliny).
W warunkach suszy zabiegi należy wykonywać bezpośrednio po deszczu lub nawadnianiu.
Aplikacje należy wykonywać w warunkach wilgotności powietrza 65-90% i temperaturze 8-25°C.

Dawkowanie:

Stosować w dawce od 0,6 do 2 l na ha, w zależności od rodzaju opryskiwanej uprawy.

Rekomendacje:

- Nie zaleca się stosowania środka, gdy w ciągu najbliższych 2 godzin spodziewane są opady deszczu.
- W przypadku zwalczania chwastów wieloletnich nie należy przeprowadzać mechanicznego lub ręcznego odchwaszczania przez 5 do 7 dni przed i po zastosowaniu herbicydu, aby uniknąć rozprzestrzeniania się kłączy.
- Stosować w okresie wegetacji.
- Aplikować podczas intensywnego wzrostu chwastów, gdy chwasty mają wykształcone 3-5 liści (o średniej wysokości 5-10 cm chwasty jednoroczne i 15-20 cm chwasty wieloletnie).
- W przypadku suszy stosować bezpośrednio po nawadnianiu lub opadach deszczu.
- Stosować w warunkach wilgotności powietrza 65-90% i temperaturze 8-25°C.
- Nie stosować w przypadku wystąpienia opadów deszczu w ciągu najbliższych 2 godzin lub nawadniania upraw.
- W przypadku herbicydów do zwalczania chwastów wieloletnich, nie należy wykonywać prac mechanicznych lub ręcznych przez okres 5-7 dni przed i po zabiegu herbicydowym, aby uniknąć rozprzestrzeniania się kłączy chwastów.

Uprawa  Chwasty  Dawka 
Krzewy owocowe,
truskawka,
szkółki owocowe
Jednoroczne rośliny jednoliścienne 1 l/ha (300 l wody /ha)
Wieloletnie rośliny jednoliścienne 1.5-2 l/ha (300 l wody /ha)
Ziemniak  Jednoroczne rośliny jednoliścienne 0.8-1 l/ha
Sorgo alepskie  1.6-2 l/ha
Słonecznik  Jednoroczne rośliny jednoliścienne 0.6-1 l/ha
Sorgo alepskie 1.5-2 l/ha
Len  Jednoroczne rośliny jednoliścienne 0.8-1 l/ha
Sorgo alepskie 1.5-2 l/ha
Ciecierzyca  Jednoroczne rośliny jednoliścienne 0.8-1 l/ha
Sorgo alepskie 1.5-2 l/ha
Rzepak Jednoroczne rośliny jednoliścienne 0.8 l/ha
Buraki, fasola,
soja, groch,
lucerna  
Sorgo alepskie 1.5-2 l/ha
Jednoroczne rośliny jednoliścienne 0.6-1 l/ha

Przed użyciem upewnij się, że przeczytałeś, zrozumiałeś i będziesz przestrzegać wszystkich Warunków, Zastrzeżeń oraz Instrukcji użytkowania. W razie potrzeby stosuj odpowiedni sprzęt ochrony osobistej.

Informacje dodatkowe

Producent Arysta Lifescience
Opakowanie 5 litrów
Okres przydatności do spożycia (lata) 2
Formulacja EC – koncentrat emulgujący
Substancje aktywne Kletodym
Zawartość substancji aktywnych 120 g/liter
Zwalczane chwasty Palusznik krwawy, Perz właściwy, Sorgo alepskie, Włośnica sina
Uprawy Pomidory, Soja, Słonecznik, Ziemniaki
Dawkowanie 120 gr/liter cletodim
Czas użycia Powschodowy, Przedwschodowy
Rodzaje chwastów Jednoroczne jednoliścienne, Wieloletnie jednoliścienne
Sposób użycia Natrysk niskociśnieniowy

Zwroty wskazujące środki ostrożności

 
 
 
P261 Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy
P270 Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu
P271 Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, P273
P301+P310 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem
P331 NIE wywoływać wymiotów
P391 Zebrać wyciek
P405 Przechowywać pod zamknięciem
P501 Zawartość/pojemnik usuwać tylko poprzez upoważnione podmioty gospodarcze zgodnie z obowiązującymi przepisami
EUH208 Zawiera <nazwa substancji uczulającej>. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej
EUH401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia
H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią
H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy
H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Jak oceniasz ten produkt

  1 gwiazdka 2 gwiazdki 3 gwiazdki 4 gwiazdki 5 gwiazdek
Twoja Ocena*: Terrible Lacking Fine Good Excellent
Anuluj
Tematem Twojej opinii jest:
 • Jak produkt pomógł rozwiązać Twój problem
 • Stosunek jakości do ceny
 • Czy poleciłbyś ten produkt innym

Opinie

DODAJ OPINIĘ

Lista Zniżek

 • 2%
  Do zamówień od 1700 zł do 2500 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-2%

 • 4%
  Do zamówień od 2500 zł do 5000 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-4%

 • 5%
  Do zamówień powyżej 5000 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-5%

 • Żadna ze zniżek nie obejmuje produktów z kategorii opryskiwacze-zamgławiacze i jednostki specjalne.
 • Zniżki nie łączą się ze sobą.