• Koszyk
 • Szczegóły Zamówienia
 • Zamówienie Ukończone
Komunikacja
Opis i Informacje
Funkcjonowania strony
Ceny
Products - Quality and Efficiency
Firma Kurieska
pl arysta lifescience fungicide captan 80 wdg 15 g - 0, thumbnail

Captan 80 WDG, 15 g

2,21 zł

W magazynie

Captan 80 WDG, 15 g

pl arysta lifescience fungicide captan 80 wdg 15 g - 0

Captan 80 WDG, 15 g

W magazynie

2,21 zł
- +
2,21 zł

W magazynie

For delivery estimate, please log into your account and set the address.

 
Może być stosowany przez
Profesjonalistów, Wszystkich, Wyszkolonego personelu

Informacje o produkcie

Fungicide Arysta Lifescience Captan 80 WDG, 15 g

Informacje dodatkowe

Producent Arysta Lifescience
Opakowanie 15 g
Przeznaczony dla Profesjonalistów, Wszystkich, Wyszkolonego personelu
Okres przydatności do spożycia (lata) 2
Formulacja WG – granulat do sporządzania zawiesiny wodnej
Substancje aktywne Kaptan
Zawartość substancji aktywnych 800 g/kg
Uprawy Cebula, Jabłoń, Ogórki, Pomidory, Śliwa, Winnica
Choroby Antraknoza, Brunatna plamistość liści pomidora, Dziurkowatość liści, Kędzierzawość liści brzoskwini, Parch jabłoni, Pleśń, Wroślikowce
Dawkowanie Nie
Bio Uprawy Nieodpowiednie
Sposób Użycia Natrysk niskociśnieniowy

Zwroty wskazujące środki ostrożności

 
 
 
P202 Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa
P273 Unikać uwolnienia do środowiska
P280 Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy
P302 + P352 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Umyć dużą ilością wody i mydła, P305+P351+P338
P307+P311 W przypadku narażenia: Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem
P308 W PRZYPADKU narażenia lub styczności:, P391
P405 Przechowywać pod zamknięciem
P501 Zawartość/pojemnik usuwać tylko poprzez upoważnione podmioty gospodarcze zgodnie z obowiązującymi przepisami
EUH401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia
H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu
H351 Podejrzewa się, że powoduje raka <podać drogę narażenia, jeżeli definitywnie udowodniono, że inna droga narażenia nie powoduje zagrożenia>
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Jak oceniasz ten produkt

  1 gwiazdka 2 gwiazdki 3 gwiazdki 4 gwiazdki 5 gwiazdek
Twoja Ocena*: Terrible Lacking Fine Good Excellent
Anuluj
Tematem Twojej opinii jest:
 • Jak produkt pomógł rozwiązać Twój problem
 • Stosunek jakości do ceny
 • Czy poleciłbyś ten produkt innym

Opinie

DODAJ OPINIĘ

Lista Zniżek

 • 2%
  Do zamówień od 880 zł do 1300 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-2%

 • 4%
  Do zamówień od 1300 zł do 2200 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-4%

 • 7%
  Do zamówień powyżej 2200 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-7%

 • Żadna ze zniżek nie ma zastosowania w przypadku kategorii „Opryskiwacze-zamgławiacze” i „Jednostki specjalne”.
 • Zniżki nie łączą się ze sobą.