• Koszyk
 • Szczegóły Zamówienia
 • Zamówienie złożone
Komunikacja
Opis i informacje
Funkcjonowanie strony
Ceny
Products - Quality and Efficiency
Firma kurierska
pl arysta lifescience fungicide captan 80 wdg 15 g - 1, thumbnail

Captan 80 WDG, 15 g

2,55 zł

W magazynie

European Store cannot dispatch to

Stany Zjednoczone

Captan 80 WDG, 15 g

pl arysta lifescience fungicide captan 80 wdg 15 g - 1

Captan 80 WDG, 15 g

W magazynie

2,55 zł
- +
2,55 zł

W magazynie

European Store cannot dispatch to

Stany Zjednoczone

 
Może być stosowany przez
Profesjonalistów, Wszystkich, Wyszkolonego personelu

Informacje o produkcie

Captan 80 WDG to fungicyd kontaktowy o działaniu prewencyjnym i ochronnym zwalczający szeroką gamę fitopatogenicznych grzybów. Najlepiej działa, kiedy zastosuje się go w okresie wegetacji.

Zalety:

– Bardzo skuteczny, kiedy używa się go w okresie wegetacji.

– Można go używać także w zabiegach doglebowych, ponieważ zwalcza zgniliznę nasion i zgorzel siewek.

– Odporny na deszcz.

– Efektywny element programów zabiegów mających zapobiec wytworzeniu się odporności u patogenów.

– Można go używać wraz z innymi fungicydami.

– Formuła wysokiej jakości.

– Utrzymuje się na roślinach do 20 dni.

Sposób działania:

Captan 80 WDG pomaga chronić uprawy w następujący sposób:

– Zwalcza wiele chorób owoców, warzyw oraz roślin ozdobnych.

– Hamuje proces oddychania i podział komórek patogenów.

– Poprawia wygląd wielu owoców, sprawia, że są jaśniejsze i wyglądają zdrowiej.

Środek działa przez zatrzymywanie procesu oddychania i podziału komórek patogenów. Utrzymuje się na roślinie 7-20 dni, w zależności od warunków pogodowych. Wspomaga gojenie się ran spowodowanych przez czynniki zewnętrzne.

Sposób aplikacji:

Captan 80 WDG należy stosować w okresie wegetacji przez oprysk w razie ostrzeżenia o chorobie lub zawsze, kiedy tylko jest potrzebny. Roztwór roboczy można przygotować bezpośrednio w zbiorniku opryskiwacza. Obliczyć odpowiednią ilość środka Captan 80 WDG dla danej objętości roztworu roboczego, rozpuścić środek w kilku litrach wody, wlać do częściowo napełnionego zbiornika przy włączonym mieszadle i wypełnić zbiornik do poziomu oznaczonego jako maksimum.

Kompatybilność:

Produkt jest kompatybilny z większością insektycydów i fungicydów, z wyjątkiem tych zawierających wielosiarczek wapnia i wielosiarczek baru, cieczy bordoskiej i innych substancji o wysokiej reaktywności alkalicznej. Nie mieszać z oleistymi substancjami.

Zalecenia:

Przed użyciem należy przeczytać ze zrozumieniem informacje dotyczące optymalnego połączenia z innymi środkami, dawkowania i przerw między zabiegami dla danej rośliny, które znajdują się na etykiecie.

Aplikować za pomocą odpowiednio ustawionych urządzeń opryskujących z mieszadłem, aby upewnić się, że oprysk jak najlepiej pokryje obie strony liści.

Przerwa między ostatnim zabiegiem a zbiorami powinna wynosić 14 dni dla cebuli, ogórków i śliwek, 21 dni dla pomidorów i winogron oraz 28 dni dla jabłek.

Przed użyciem należy przeczytać ze zrozumieniem wszystkie wskazania producenta, a następnie postępować zgodnie z nimi. Używać odpowiedniego wyposażenia ochronnego, jeśli jest potrzebne do bezpiecznego stosowania produktu.

Uprawa Patogen Dawka Dawka na 10 l wody na 100 m2 Karencja 
Pomidory Phytophthora infestans (zaraza ziemniaka), Fulvia fulva (brunatna plamistość liści pomidora) 1,5 kg/ha 15 g/10 l wody 21 dni
Cebula Peronospora destructor (mączniak rzekomy) 1,5 kg/ha 15 g/10 l wody 14 dni
Ogórki Pseudoperonospora cubensis (mączniak rzekomy) 1,5 kg/ha 15 g/10 l wody 14 dni
Jabłoń Venturia spp. (parch jabłoni) 2,250 kg/ha 22,5 g/10 l wody 28 dni
Śliwa Polystigma rubrum (czerwona plamistość śliwy), Monilinia spp. (monilioza) 1,5 kg/ha 15 g/10 l wody 14 dni
Winorośl Plasmopara viticola (mączniak rzekomy) 1,250 kg/ha 12,5 g/10 l wody 21 dni

Informacje dodatkowe

Producent Arysta Lifescience
Opakowanie 15 g
Przeznaczony dla Profesjonalistów, Wszystkich, Wyszkolonego personelu
Okres przydatności do spożycia (lata) 2
Formulacja WG – granulat do sporządzania zawiesiny wodnej
Substancje aktywne Kaptan
Zawartość substancji aktywnych 800 g/kg
Uprawy Cebula, Jabłoń, Ogórki, Pomidory, Śliwa, Winnica
Choroby Antraknoza, Brunatna plamistość liści pomidora, Dziurkowatość liści, Kędzierzawość liści brzoskwini, Parch jabłoni, Pleśń, Wroślikowce
Bio Uprawy Nieodpowiednie
Sposób użycia Natrysk niskociśnieniowy

Zwroty wskazujące środki ostrożności

 
 
 
P202 Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa
P273 Unikać uwolnienia do środowiska
P280 Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy
P302 + P352 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Umyć dużą ilością wody i mydła, P305+P351+P338
P307+P311 W przypadku narażenia: Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem
P308 W PRZYPADKU narażenia lub styczności:, P391
P405 Przechowywać pod zamknięciem
P501 Zawartość/pojemnik usuwać tylko poprzez upoważnione podmioty gospodarcze zgodnie z obowiązującymi przepisami
EUH401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia
H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu
H351 Podejrzewa się, że powoduje raka <podać drogę narażenia, jeżeli definitywnie udowodniono, że inna droga narażenia nie powoduje zagrożenia>
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Jak oceniasz ten produkt

  1 gwiazdka 2 gwiazdki 3 gwiazdki 4 gwiazdki 5 gwiazdek
Twoja Ocena*: Terrible Lacking Fine Good Excellent
Anuluj
Tematem Twojej opinii jest:
 • Jak produkt pomógł rozwiązać Twój problem
 • Stosunek jakości do ceny
 • Czy poleciłbyś ten produkt innym

Opinie

DODAJ OPINIĘ

Lista Zniżek

 • 2%
  Do zamówień od 900 zł do 1300 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-2%

 • 4%
  Do zamówień od 1300 zł do 2200 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-4%

 • 7%
  Do zamówień powyżej 2200 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-7%

 • Żadna ze zniżek nie obejmuje produktów z kategorii opryskiwacze-zamgławiacze i jednostki specjalne.
 • Zniżki nie łączą się ze sobą.