• Koszyk
 • Szczegóły Zamówienia
 • Zamówienie złożone
Komunikacja
Opis i informacje
Funkcjonowanie strony
Ceny
Products - Quality and Efficiency
Firma kurierska
pl agriphar insecticide crop cyperguard 25 ec 100 ml - 0, thumbnail

Cyperguard 25 EC, 100 ml

23,94 zł

W magazynie

European Store cannot dispatch to

Stany Zjednoczone

Cyperguard 25 EC, 100 ml

pl agriphar insecticide crop cyperguard 25 ec 100 ml - 0

Cyperguard 25 EC, 100 ml

W magazynie

23,94 zł
- +
23,94 zł

W magazynie

European Store cannot dispatch to

Stany Zjednoczone

 
Może być stosowany przez
Profesjonalistów, Wszystkich, Wyszkolonego personelu

Informacje o produkcie

Cyperguard 25 EC, 100 ml to środek owadobójczy o uznanej skuteczności w zwalczaniu szerokiego spektrum insektów na wielu różnych uprawach.

Zalety:

- Długi efekt rezydualny.
- Szerokie spektrum działania.
- Formuła na bazie pyretroidów.
- Silne działanie kontaktowe i po spożyciu.
- Skuteczny przeciwko osobnikom dorosłym oraz larwom.
- Kompatybilny z większością produktów do ochrony roślin.

Sposób działania:

Cyperguard chroni uprawy przed szkodnikami:
- Formuła pyretroidowa zapewnia działanie owadobójcze poprzez kontakt bezpośredni i spożycie w stosunku do szerokiej gamy szkodników, zwłaszcza lepidoptera, coleoptera, dipterans i innych.
- Substancja czynna działa szybko na ośrodkowy i obwodowy układ nerwowy owadów.
- Po kontakcie z substancją czynną owady zostają sparaliżowane, ich zdolność do żerowania zostaje zatrzymana i giną.

Metody stosowania:

Należy aplikować w okresach ostrzegania, kiedy liczba owadów dorosłych lub larw osiągnie próg szkodliwości ekonomicznej.
Stosować zalecaną ilość w zależności od rodzaju uprawy.
Okres karencji: 14 dni.

Dawkowanie:

Ziemniak: Stosować 0,8 ml z 10 l wody na 100 m2.
Pszenica: Stosować 0,6 ml w dawce 10 l wody na 100 m2.
Jabłoń: Stosować 2 ml w 10 l wody na 100 m2.
Brzoskwinia: Stosować 2 ml w dawce 10 l wody na 100 m2.
Pomidor, bakłażan: Stosować 0,8 ml w dawce 10 l wody na 100 m2.
Winorośl: Stosować 2 ml w dawce 10 l wody na 100 m2.
Rzepak oleisty: Stosować 1 ml z 10 l wody na 100 m2.

Objętość wody potrzebną do wykonania zabiegu oblicza się w zależności od stosowanego sprzętu.

Zgodność:

Może być mieszany z fungicydami, herbicydami, insektycydami, nawozami płynnymi i regulatorami wzrostu, zgodnie z zaleceniami podanymi na etykiecie produktu.
Przy łączeniu produktów roślinnych należy zapoznać się z etykietami zgodności i przeprowadzić test na małą skalę.

Zalecenia:

Zabójczy dla pszczół. Należy ostrzec pszczelarzy przed rozpylaniem Cyperguard na rośliny uprawne.
Stosować natychmiast po wymieszaniu.
Podczas wykonywania zabiegów używać normalnego sprzętu do opryskiwania.

Uprawa Szkodnik Dawka
Ziemniak Stonka ziemniaczana 0.08 l/ha
Zboże Stonka kukurydziana 0.1 l/ha
Jabłoń Mszyca jabłoniowa 0.02%
Brzoskwinia Owocówka południóweczka 0.02%
Pomidor Mszyca ziemniaczana smugowa, Stonka ziemniaczana 0.008%
Bakłażan Mszyca ziemniaczana smugowa, Stonka ziemniaczana 0.008%
Winorośl Mszyca jabłoniowa 0.02% (0.2l/ha)
Rzepak Słodyszek rzepakowiec 0.1 l/ha

Przed użyciem upewnij się, że przeczytałeś, zrozumiałeś i będziesz przestrzegać wszystkich Warunków, Zastrzeżeń oraz Instrukcji użytkowania. W razie potrzeby stosuj odpowiedni sprzęt ochrony osobistej.

Informacje dodatkowe

Producent Agriphar
Opakowanie 100 ml
Przeznaczony dla Profesjonalistów, Wszystkich, Wyszkolonego personelu
Formulacja Płyn
Substancje aktywne Cypermetryna
Zawartość substancji aktywnych 250 g/litre
Uprawy Bakłażam, Brzoskwinia, Jabłoń, Pomidory, Pszenica, Rapeseed, Winnica, Ziemniaki
Bio Uprawy Nieodpowiednie
Sposób działania kontaktowe
Szkodniki zbóż Eupoecilia ambiguella, Skośnik brzoskwiniaczek, Stonka ziemniaczana, Szarysz, Słodyszek rzepakowiec, Zielone mszyce
Dawkowanie 0.06-0.2 l/ha
Sposób użycia Natrysk niskociśnieniowy, Zamgławianie na Zimno ULV, Zamłgawianie Termiczne ULV
Zapach Silnie podrażniający

Zwroty wskazujące środki ostrożności

 
 
 
 
 
P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. – Palenie wzbronione
P261 Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy
P270 Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu
P280 Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy
P301+P310 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem
P302 + P352 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Umyć dużą ilością wody i mydła, P305+P351+P338
P331 NIE wywoływać wymiotów
P391 Zebrać wyciek
P501 Zawartość/pojemnik usuwać tylko poprzez upoważnione podmioty gospodarcze zgodnie z obowiązującymi przepisami
EUH401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia
H226 Łatwopalna ciecz i pary
H302 Działa szkodliwie po połknięciu
H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią
H315 Działa drażniąco na skórę, H318
H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych
H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Jak oceniasz ten produkt

  1 gwiazdka 2 gwiazdki 3 gwiazdki 4 gwiazdki 5 gwiazdek
Twoja Ocena*: Terrible Lacking Fine Good Excellent
Anuluj
Tematem Twojej opinii jest:
 • Jak produkt pomógł rozwiązać Twój problem
 • Stosunek jakości do ceny
 • Czy poleciłbyś ten produkt innym

Opinie

DODAJ OPINIĘ

Lista Zniżek

 • 2%
  Do zamówień od 900 zł do 1300 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-2%

 • 4%
  Do zamówień od 1300 zł do 2200 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-4%

 • 7%
  Do zamówień powyżej 2200 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-7%

 • Żadna ze zniżek nie obejmuje produktów z kategorii opryskiwacze-zamgławiacze i jednostki specjalne.
 • Zniżki nie łączą się ze sobą.