• Koszyk
 • Szczegóły Zamówienia
 • Zamówienie złożone
Komunikacja
Opis i informacje
Funkcjonowanie strony
Ceny
Products - Quality and Efficiency
Firma kurierska
pl agriphar fungicide syllit 400 sc 5 l - 0, thumbnail

Syllit 400 SC, 5 litrów

797,74 zł

W magazynie

European Store cannot dispatch to

Stany Zjednoczone

Syllit 400 SC, 5 litrów

pl agriphar fungicide syllit 400 sc 5 l - 0

Syllit 400 SC, 5 litrów

W magazynie

797,74 zł
- +
797,74 zł

W magazynie

European Store cannot dispatch to

Stany Zjednoczone

 
Może być stosowany przez
Profesjonalistów, Wszystkich, Wyszkolonego personelu

Informacje o produkcie

Syllit 400 SC to profesjonalny fungicyd w formie skoncentrowanej zawiesiny służący do zwalczania chorób i grzybów, takich jak Venturia wywołująca parch jabłoni.

Zalety:

– można go stosować profilaktycznie i interwencyjnie,

– przynosi długotrwałe efekty,

– można go stosować również na mokrą gle,

– szybko przenika przez liście,

– wysoce odporny na zmywanie przez deszcz.

Sposób działania:

Syllit 400 SC pomaga chronić uprawy w następujący sposób:

– Usuwa lipidy ze ścian komórkowych patogenów, powodując uszkodzenia komórek.

– Przenika przez tkanki roślin, zapewniając lepszą ochronę i usuwając resztki infekcji z roślin.

Syllit 400 SC działa jak detergent, usuwając lipidy ze ścian komórkowych patogenicznych grzybów. Ten wyjątkowy sposób działania sprawia, że może stanowić bardzo wartościowy element w zintegrowanych programach zabiegów mających na celu utrzymanie skuteczności środków chemicznych innego rodzaju.

Sposób użycia:

Syllit 400 SC to skoncentrowana zawiesina, która służy do opryskiwania upraw za pomocą opryskiwaczy przystosowanych do przeprowadzania zabiegów z wykorzystaniem dużej ilości wody.

Jabłonie:

Zaleca się przeprowadzenie dwóch zabiegów przeciw parchowi jabłoni: pierwszy na początku pączkowania, a drugi po 7 dniach.

Brzoskwinie:

Aby zwalczać choroby takie jak kędzierzawość liści brzoskwini, środek Syllit 400 SC aplikuje się późną jesienią, kiedy z drzew opadło 80% liści i wiosną, w okresie pomiędzy początkiem fazy pąka kwiatowego a opadnięciem płatków kwiatów.

Śliwy:

Aby zapobiec czerwonej plamistości śliwy, należy stosować środek Syllit 400 SC kiedy opadną płatki kwiatów, następnie 2-3 tygodnie przed zbiorami i zaraz po zbiorach.

Kompatybilność:

Syllit 400 SC jest kompatybilny z większością insektycydów i fungicydów dostępnych na rynku. NIE jest kompatybilny z cieczą kalifornijską (wielosiarczkiem wapnia).

Zalecenia:

Aby uniknąć wytworzenia się odporności na fungicydy, nie należy stosować więcej niż 3 zabiegów Syllit 400 SC na sezon.

Przed użyciem należy przeczytać informacje dotyczące optymalnego połączenia z innymi środkami, dawkowania i przerw między zabiegami dla danej rośliny, które znajdują się na etykiecie.

NIE STOSOWAĆ do owoców w temperaturach bliskich 0°C od fazy pąka owocowego, ponieważ na owocach może pojawić się ordzawienie.

NIE STOSOWAĆ do jabłoni i gruszy w warunkach sprzyjających uszkodzeniom skórki owoców, na przykład ordzawieniu.

NIE ZBIERAĆ OWOCÓW DO 5 DNI PO ZASTOSOWANIU ŚRODKA.

Przed użyciem należy przeczytać ze zrozumieniem wszystkie wskazania producenta, a następnie postępować zgodnie z nimi. Używać odpowiedniego wyposażenia ochronnego, jeśli jest potrzebne do bezpiecznego stosowania produktu.

Informacje dodatkowe

Producent Agriphar
Opakowanie 5 litrów
Przeznaczony dla Profesjonalistów, Wszystkich, Wyszkolonego personelu
Formulacja SC – skoncentrowana zawiesina
Substancje aktywne Dodyna
Zawartość substancji aktywnych 400 g/litre
Uprawy Brzoskwinia, Czereśnia, Drzewo morelowe, Grusza, Jabłoń, Pigwa, Śliwa, Wiśnia
Choroby Brunatna plamistość liści pomidora, Kędzierzawość liści brzoskwini, Parch jabłoni
Dawkowanie 1.3-2 l/ha
Bio Uprawy Nieodpowiednie
Sposób użycia Natrysk niskociśnieniowy

Zwroty wskazujące środki ostrożności

 
 
P280 Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy
P302 + P352 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Umyć dużą ilością wody i mydła, P305+P351+P338
P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem
P501 Zawartość/pojemnik usuwać tylko poprzez upoważnione podmioty gospodarcze zgodnie z obowiązującymi przepisami
EUH208 Zawiera <nazwa substancji uczulającej>. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej
EUH401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia
H315 Działa drażniąco na skórę, H318
H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Jak oceniasz ten produkt

  1 gwiazdka 2 gwiazdki 3 gwiazdki 4 gwiazdki 5 gwiazdek
Twoja Ocena*: Terrible Lacking Fine Good Excellent
Anuluj
Tematem Twojej opinii jest:
 • Jak produkt pomógł rozwiązać Twój problem
 • Stosunek jakości do ceny
 • Czy poleciłbyś ten produkt innym

Opinie

DODAJ OPINIĘ

Lista Zniżek

 • 2%
  Do zamówień od 900 zł do 1300 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-2%

 • 4%
  Do zamówień od 1300 zł do 2200 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-4%

 • 7%
  Do zamówień powyżej 2200 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-7%

 • Żadna ze zniżek nie obejmuje produktów z kategorii opryskiwacze-zamgławiacze i jednostki specjalne.
 • Zniżki nie łączą się ze sobą.