• Koszyk
 • Szczegóły Zamówienia
 • Zamówienie złożone
Komunikacja
Opis i informacje
Funkcjonowanie strony
Ceny
Products - Quality and Efficiency
Firma kurierska
pl agriphar fungicide syllit 400 sc 1 l - 0, thumbnail

Syllit 400 SC, 1 litr

159,8 zł

W magazynie

European Store cannot dispatch to

Stany Zjednoczone

Syllit 400 SC, 1 litr

pl agriphar fungicide syllit 400 sc 1 l - 0

Syllit 400 SC, 1 litr

W magazynie

159,8 zł
- +
159,8 zł

W magazynie

European Store cannot dispatch to

Stany Zjednoczone

 
Może być stosowany przez
Wszystkich

Informacje o produkcie

Syllit 400 SC to profesjonalny fungicyd w formie skoncentrowanej zawiesiny służący do zwalczania chorób i grzybów, takich jak Venturia wywołująca parch jabłoni.

Zalety:

– można go stosować profilaktycznie i interwencyjnie,

– przynosi długotrwałe efekty,

– można go stosować również na mokrą gle,

– szybko przenika przez liście,

– wysoce odporny na zmywanie przez deszcz.

Sposób działania:

Syllit 400 SC pomaga chronić uprawy w następujący sposób:

– Usuwa lipidy ze ścian komórkowych patogenów, powodując uszkodzenia komórek.

– Przenika przez tkanki roślin, zapewniając lepszą ochronę i usuwając resztki infekcji z roślin.

Syllit 400 SC działa jak detergent, usuwając lipidy ze ścian komórkowych patogenicznych grzybów. Ten wyjątkowy sposób działania sprawia, że może stanowić bardzo wartościowy element w zintegrowanych programach zabiegów mających na celu utrzymanie skuteczności środków chemicznych innego rodzaju.

Sposób użycia:

Syllit 400 SC to skoncentrowana zawiesina, która służy do opryskiwania upraw za pomocą opryskiwaczy przystosowanych do przeprowadzania zabiegów z wykorzystaniem dużej ilości wody.

Jabłonie:

Zaleca się przeprowadzenie dwóch zabiegów przeciw parchowi jabłoni: pierwszy na początku pączkowania, a drugi po 7 dniach.

Brzoskwinie:

Aby zwalczać choroby takie jak kędzierzawość liści brzoskwini, środek Syllit 400 SC aplikuje się późną jesienią, kiedy z drzew opadło 80% liści i wiosną, w okresie pomiędzy początkiem fazy pąka kwiatowego a opadnięciem płatków kwiatów.

Śliwy:

Aby zapobiec czerwonej plamistości śliwy, należy stosować środek Syllit 400 SC kiedy opadną płatki kwiatów, następnie 2-3 tygodnie przed zbiorami i zaraz po zbiorach.

Kompatybilność:

Syllit 400 SC jest kompatybilny z większością insektycydów i fungicydów dostępnych na rynku. NIE jest kompatybilny z cieczą kalifornijską (wielosiarczkiem wapnia).

Zalecenia:

Aby uniknąć wytworzenia się odporności na fungicydy, nie należy stosować więcej niż 3 zabiegów Syllit 400 SC na sezon.

Przed użyciem należy przeczytać informacje dotyczące optymalnego połączenia z innymi środkami, dawkowania i przerw między zabiegami dla danej rośliny, które znajdują się na etykiecie.

NIE STOSOWAĆ do owoców w temperaturach bliskich 0°C od fazy pąka owocowego, ponieważ na owocach może pojawić się ordzawienie.

NIE STOSOWAĆ do jabłoni i gruszy w warunkach sprzyjających uszkodzeniom skórki owoców, na przykład ordzawieniu.

NIE ZBIERAĆ OWOCÓW DO 5 DNI PO ZASTOSOWANIU ŚRODKA.

Przed użyciem należy przeczytać ze zrozumieniem wszystkie wskazania producenta, a następnie postępować zgodnie z nimi. Używać odpowiedniego wyposażenia ochronnego, jeśli jest potrzebne do bezpiecznego stosowania produktu.

Informacje dodatkowe

Producent Agriphar
Opakowanie 1 litr
Przeznaczony dla Wszystkich
Okres przydatności do spożycia (lata) 2
Formulacja SC – skoncentrowana zawiesina
Substancje aktywne Dodyna
Zawartość substancji aktywnych 400 g/litre
Uprawy Brzoskwinia, Czereśnia, Drzewo morelowe, Grusza, Jabłoń, Pigwa, Śliwa, Wiśnia
Choroby Brunatna plamistość liści pomidora, Kędzierzawość liści brzoskwini, Parch jabłoni
Dawkowanie 1.3-2 l/ha
Bio Uprawy Nieodpowiednie
Sposób użycia Natrysk niskociśnieniowy

Zwroty wskazujące środki ostrożności

 
 
P261 Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy
P273 Unikać uwolnienia do środowiska
P280 Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy
P281 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną, P302 + P352
P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem
P391 Zebrać wyciek
P501 Zawartość/pojemnik usuwać tylko poprzez upoważnione podmioty gospodarcze zgodnie z obowiązującymi przepisami
EUH208 Zawiera <nazwa substancji uczulającej>. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej
EUH401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia
H315 Działa drażniąco na skórę, H318
H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych
H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Jak oceniasz ten produkt

  1 gwiazdka 2 gwiazdki 3 gwiazdki 4 gwiazdki 5 gwiazdek
Twoja Ocena*: Terrible Lacking Fine Good Excellent
Anuluj
Tematem Twojej opinii jest:
 • Jak produkt pomógł rozwiązać Twój problem
 • Stosunek jakości do ceny
 • Czy poleciłbyś ten produkt innym

Opinie

DODAJ OPINIĘ

Lista Zniżek

 • 2%
  Do zamówień od 900 zł do 1300 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-2%

 • 4%
  Do zamówień od 1300 zł do 2200 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-4%

 • 7%
  Do zamówień powyżej 2200 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-7%

 • Żadna ze zniżek nie obejmuje produktów z kategorii opryskiwacze-zamgławiacze i jednostki specjalne.
 • Zniżki nie łączą się ze sobą.