• Koszyk
 • Szczegóły Zamówienia
 • Zamówienie złożone
Komunikacja
Opis i informacje
Funkcjonowanie strony
Ceny
Products - Quality and Efficiency
Firma kurierska
pl adama herbicide sultan 50 sc 5 l - 0, thumbnail

Sultan 50 SC, 5 litrów

916,88 zł

W magazynie

European Store cannot dispatch to

Stany Zjednoczone

Sultan 50 SC, 5 litrów

pl adama herbicide sultan 50 sc 5 l - 0

Sultan 50 SC, 5 litrów

W magazynie

916,88 zł
- +
916,88 zł

W magazynie

European Store cannot dispatch to

Stany Zjednoczone

 
Może być stosowany przez
Profesjonalistów, Wszystkich, Wyszkolonego personelu

Informacje o produkcie

Sultan 50 SC, 5 litrów to herbicyd systemiczny, w formie stężonej zawiesiny. Zwalcza szeroki zakres chwastów jednorocznych i wieloletnich. Stosowany jest w zabiegach przedwschodowych lub wczesno-wschodowych w uprawach rzepaku jesiennego, kapusty, kalafiora, gorczycy oraz truskawki. 

Zalety:

- Zwalcza szeroką gamę chwastów.
- Szybko przenika do chwastów i oddziałuje na ich korzenie.
- Posiada długi okres działania oraz chroni uprawy przed nowymi falami chwastów.

Sposób działania:

- Sultan 50 SC bazuje na substancji czynnej - metazachlor i jest aktywowany przez oprysk wodą.
- Substancja jest łatwo wchłaniana i rozprowadzana w całej roślinie, aż do korzeni.
- W krótkim czasie blokuje podziały komórkowe, poprzez hamowanie syntezy białek, kwasów tłuszczowych oraz ligniny.
- Posiada biologiczną selektywność w stosunku do roślin uprawnych oraz może być stosowana zarówno w zabiegach przedwschodowych, jak i wczesnych powschodowych.
- Produkt ma dość długi okres trwałości, dzięki czemu poprzez działanie rezydualne chroni uprawy przed nowymi falami chwastów, aż do końca wegetacji.
- Bardzo dobrze zwalcza większość gatunków nasion chwastów jednorocznych i wieloletnich, zarówno dwuliściennych, jak i jednoliściennych.

Metody stosowania:

- Preparat stosuje się przez rozpylanie go na glebę, zwykle za pomocą maszyny.
- Aplikację wykonuje się po dobraniu odpowiedniej dla każdej kultury dawki. Następnie uprawę opryskuje się dużą ilością wody, około 200-400 l/ha.

Uprawy rzepaku w okresie jesiennym:
- Herbicyd stosuje się w zabiegach przedwschodowych, w zalecanej dawce 1,2-1,6 l / ha, a w zabiegach powschodowych - 1,6-2,0 l / ha.

Uprawy gorczycy, kapusty i kalafiora w okresie jesiennym:
- Zabieg będzie stosowany zarówno przedwschodowo, jak i powschodowo w zalecanej dawce 1,5 l / ha.

Kompatybilność:

Sultan 50 SC jest zgodny ze środkiem Kalif 480 EC. W kombinacji można go stosować w jesiennych uprawach rzepaku. Wszelkie inne kombinacje - patrz tabele zgodności.

Zalecenia:

- W uprawach jesiennych rzepaku zalecaną dawkę 1,6 l / ha należy stosować jako zabieg przedwschodowy tuż po siewie.
- Środek można stosować również we wczesnych zabiegach powschodowych, zwłaszcza jesienią lub bardzo wczesną wiosną, gdy zwalczane chwasty mają maksymalnie 2-4 liście. W takim przypadku należy stosować dawkę 2 l/ha.
- Nasiona powinny być przykryte cienką warstwą gleby.
- W przypadku truskawek zabieg stosuje się wczesną wiosną, gdy rośliny uprawne rozpoczynają wegetację.
- Aby zabieg był skuteczny, po zastosowaniu produktu należy podlać glebę dużą ilością wody, 200-400 l/ha wody. 

Uprawa  Chwasty  Moment aplikacji Dawka 
Rzepak Jednoroczne jednoliścienne Powschodowo 1.2-1.6 l/ha
Gorczyca Rośliny dwuliścienne (jednoroczne i niektóre wieloletnie) i jednoliścienne Przed- i powschodowo 1.5 l/ha

Przed użyciem upewnij się, że przeczytałeś, zrozumiałeś i będziesz przestrzegać wszystkich Warunków, Zastrzeżeń oraz Instrukcji użytkowania. W razie potrzeby stosuj odpowiedni sprzęt ochrony osobistej.

Informacje dodatkowe

Producent Adama
Opakowanie 5 litrów
Przeznaczony dla Profesjonalistów, Wszystkich, Wyszkolonego personelu
Formulacja SC – skoncentrowana zawiesina
Zawartość substancji aktywnych 500 g/liter
Zwalczane chwasty Chwastnica, Gwiazdnica pospolita, Jasnota purpurowa, Palusznik krwawy, Przetacznik perski, Starzec zwyczajny, Tasznik pospolity, Wiechlina roczna, Włośnica sina
Uprawy Jabłoń, Winnica
Dawkowanie 0.5-2 l/ha
Czas użycia Powschodowy, Przedwschodowy
Rodzaje chwastów Jednoroczne dwuliścienne, Jednoroczne jednoliścienne
Sposób użycia Natrysk niskociśnieniowy

Zwroty wskazujące środki ostrożności

 
 
 
P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę
P201 Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności
P270 Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu
P273 Unikać uwolnienia do środowiska
P280 Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy
P302 + P352 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Umyć dużą ilością wody i mydła, P391
P405 Przechowywać pod zamknięciem
P501 Zawartość/pojemnik usuwać tylko poprzez upoważnione podmioty gospodarcze zgodnie z obowiązującymi przepisami
EUH401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia
H302 Działa szkodliwie po połknięciu
H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry
H351 Podejrzewa się, że powoduje raka <podać drogę narażenia, jeżeli definitywnie udowodniono, że inna droga narażenia nie powoduje zagrożenia>
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Jak oceniasz ten produkt

  1 gwiazdka 2 gwiazdki 3 gwiazdki 4 gwiazdki 5 gwiazdek
Twoja Ocena*: Terrible Lacking Fine Good Excellent
Anuluj
Tematem Twojej opinii jest:
 • Jak produkt pomógł rozwiązać Twój problem
 • Stosunek jakości do ceny
 • Czy poleciłbyś ten produkt innym

Opinie

DODAJ OPINIĘ

Lista Zniżek

 • 2%
  Do zamówień od 900 zł do 1300 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-2%

 • 4%
  Do zamówień od 1300 zł do 2200 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-4%

 • 7%
  Do zamówień powyżej 2200 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-7%

 • Żadna ze zniżek nie obejmuje produktów z kategorii opryskiwacze-zamgławiacze i jednostki specjalne.
 • Zniżki nie łączą się ze sobą.