• Koszyk
 • Szczegóły Zamówienia
 • Zamówienie złożone
Komunikacja
Opis i informacje
Funkcjonowanie strony
Ceny
Products - Quality and Efficiency
Firma kurierska
pl adama fungicide merpan 80 wdg 1 kg - 0, thumbnail

Merpan 80 WDG, 1 kg

114,25 zł

W magazynie

European Store cannot dispatch to

Stany Zjednoczone

Merpan 80 WDG, 1 kg

pl adama fungicide merpan 80 wdg 1 kg - 0

Merpan 80 WDG, 1 kg

W magazynie

114,25 zł
- +
114,25 zł

W magazynie

European Store cannot dispatch to

Stany Zjednoczone

 
Może być stosowany przez
Profesjonalistów, Wszystkich, Wyszkolonego personelu

Informacje o produkcie

Merpan 80 WDG to fungicyd o działaniu wielomiejscowym, który zwalcza patogenne grzyby, na przykład te z rodzaju Venturia, wywołujące choroby takie jak antraknoza, rizoktonioza i inne choroby gleby pod uprawami pomidorów, ogórków, fasoli i tytoniu.

Zalety:

– działa profilaktycznie, ochrania rośliny przed szeroką gamą grzybów fitopatogenicznych i zwalcza je;

– utrzymuje się na roślinie przez 7 do 20 dni, w zależności od pogody;

– przyczynia się do zwiększenia plonu.

Sposób działania:

– zapobiega rozprzestrzenianiu się chorób;

– zahamowuje proces oddychania komórkowego patogenów;

– aktywnie działa przeciw niektórym lęgniowcom, takim jak Pythium;

– utrzymuje się na roślinie przez 7-20 dni, w zależności od pogody;

– wspomaga gojenie się ran.

Merpan 80 WDG zwalcza szeroką gamę chorób roślin owocowych i warzyw, ale także roślin ozdobnych. Przyczynia się również do poprawy wyglądu owoców i wspiera gojenie się ran.

Sposób użycia:

Merpan 80 WDG można zastosować przez oprysk upraw i gleby. Można go także stosować przez zanurzanie.

Uprawy polowe można opryskiwać przy użyciu opryskiwaczy niskociśnieniowych.

Uprawy polowe (ogórki, pomidory) i fasola:

– Produkt stosuje się profilaktycznie rozcieńczony w normalnej ilości wody, w zależności od stopnia rozwoju uprawy.

Sadzonki warzyw, tytoniu i malin:

– MERPAN 80 WDG stosuje się profilaktycznie, opryskując glebę przed siewem lub przesadzeniem albo zanurzając korzenie sadzonek w roztworze preparatu o odpowiednim stężeniu. W przypadku sadzonek tytoniu roztwór produktu może być też używany interwencyjnie, kiedy opadną pierwsze sadzonki, opryskując nasadę pędu roztworem środka Merpan 80 WDG.

Kompatybilność:

Merpan 80 WDG jest kompatybilny z większością najczęściej używanych fungicydów, insektycydów i nawozów dolistnych.

Zalecenia:

Przed użyciem należy przeczytać informacje dotyczące optymalnego połączenia z innymi środkami, dawkowania i przerw między zabiegami dla danej danej rośliny, które znajdują się na etykiecie.

Merpan 80 WDG to fungicyd ochronny. Pierwszy zabieg za pomocą tego środka powinien zostać wykonany zanim nastąpi okres, w którym można spodziewać się wystąpienia chorób.

Uprawy Patogen Dawka
Tytoń Mączniak rzekomy (Peronospora tabacina) 0,2%
Pomidory Zaraza ziemniaka (Phytophthora infestans) 0,2-0,25%
Ogórek Mączniak rzekomy (Pseudoperonospora cubensis) 0,2%
Jabłka Parch jabłoni (Venturia inaequalis) 0,2%
Fasola Antraknoza (Colletotrichum lindemuthianum) 0,2%

Przed użyciem należy przeczytać ze zrozumieniem wszystkie wskazania producenta, a następnie postępować zgodnie z nimi. Używać odpowiedniego wyposażenia ochronnego, jeśli jest potrzebne do bezpiecznego używania produktu.

Informacje dodatkowe

Producent Adama
Opakowanie 1 kg
Przeznaczony dla Profesjonalistów, Wszystkich, Wyszkolonego personelu
Okres przydatności do spożycia (lata) 3
Formulacja WG – granulat do sporządzania zawiesiny wodnej
Substancje aktywne Kaptan
Zawartość substancji aktywnych 800 g/kg
Uprawy Brzoskwinia, Cebula, Czereśnia, Drzewo morelowe, Fasola, Grusza, Iglaste, Jabłoń, Ogórki, Pigwa, Pomidory, Śliwa, Tytoń, Winnica, Wiśnia
Choroby Antraknoza, Brunatna plamistość liści pomidora, Dziurkowatość liści, Kędzierzawość liści brzoskwini, Parch jabłoni, Pleśń, Wroślikowce
Dawkowanie 0.125%-0.3%;4-5 sol/mp
Bio Uprawy Nieodpowiednie
Sposób użycia Natrysk niskociśnieniowy

Zwroty wskazujące środki ostrożności

 
 
 
P102 Chronić przed dziećmi
P201 Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności
P273 Unikać uwolnienia do środowiska
P280 Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy
P302 + P352 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Umyć dużą ilością wody i mydła, P305+P351+P338
P391 Zebrać wyciek
P405 Przechowywać pod zamknięciem
P501 Zawartość/pojemnik usuwać tylko poprzez upoważnione podmioty gospodarcze zgodnie z obowiązującymi przepisami
EUH401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia
H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry
H319 Działa drażniąco na oczy, H351
H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki
H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Jak oceniasz ten produkt

  1 gwiazdka 2 gwiazdki 3 gwiazdki 4 gwiazdki 5 gwiazdek
Twoja Ocena*: Terrible Lacking Fine Good Excellent
Anuluj
Tematem Twojej opinii jest:
 • Jak produkt pomógł rozwiązać Twój problem
 • Stosunek jakości do ceny
 • Czy poleciłbyś ten produkt innym

Opinie

DODAJ OPINIĘ

Lista Zniżek

 • 2%
  Do zamówień od 1700 zł do 2500 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-2%

 • 4%
  Do zamówień od 2500 zł do 5000 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-4%

 • 5%
  Do zamówień powyżej 5000 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-5%

 • Żadna ze zniżek nie obejmuje produktów z kategorii opryskiwacze-zamgławiacze i jednostki specjalne.
 • Zniżki nie łączą się ze sobą.