• Kosár
 • Rendelés Részletei
 • Befejezett Megrendelés
Kommunikáció
Leírás és információk
Weboldal alkalmassága
Árak
Termékek - Minőség és hatékonyság
Futárcég
hu syngenta herbicide axial 050 ec 5 l - 1, thumbnail

Axial 050 EC, 5 liter

143 507,15 Ft

Készleten

European Store cannot dispatch to

Egyesült Államok

Axial 050 EC, 5 liter

hu syngenta herbicide axial 050 ec 5 l - 1

Axial 050 EC, 5 liter

Készleten

143 507,15 Ft
- +
Ingyenes szállítás
143 507,15 Ft

Készleten

European Store cannot dispatch to

Egyesült Államok

 
Használhatja
Képzett személyzet, Populáció, Szakemberek

Termékleírás

Az Axial 050 EC egy új, a Syngenta gyomirtó, amely a gabonafélékben a főbb éves egyszikű gyomok utókezelésére irányul.

Aktív anyag: pinoxaden 50 gr / liter + klokvintocet - mexil 12,5 g / liter 

Csomagolási módszer: 5 liter

Jellemzők:

 Az Axial 050 EC egy új Syngenta gyomirtó szer, amely a gabonafélékben a főbb éves egyszikű gyomok elleni küzdelemre szolgál. A hatóanyag, a pinoxaden, egy új kémiai osztály része. Az Axial 050 EC rugalmasságot kínál a gyomnövények elleni küzdelemben, mivel ez a kultúra szempontjából nagyon szelektív. 

Működési mód és használat:

 A termék a búzakultúra második szakaszáig, a gyomirtás optimális szakaszában alkalmazható. Ebben a szakaszban a gyomok ellenállóbbak, és a légköri viszonyoktól (aszálytól függően) a termék hatása csökkenhet. A vegyes (egyszikű és kétszikű) fertőzések a herbicidhez kapcsolódó axiális 050 EC-t alkalmazzák a kétszikű gyomok, például a Logran 20 WG ellen. Használjon 200-300 liter / ha mennyiséget.

Kezelt növények: Búza, tavaszi árpa

Harcolt gyomok: Közös szélfű, vad zab.

További információk

Gyártó Syngenta
Csomagolás 5 liter
Célzott használat Képzett személyzet, Populáció, Szakemberek
Felhasználhatósági idő (év) 3
Halmazállapot EC-Emulgeáló koncentrát
Hatóanyagok Pinoxaden
Aktívanyag koncentráció 12,5 g/liter, 50 g/liter
Ellen Közönséges szélfű, Vad zab
Növények Búza, Hordeum distichon
Adagolás 0.9 l/ha
Az alkalmazás időzítése Posztemergens
Gyom típusok éves egyszíkü
Alkalmazás típusa Alacsony nyomásu spray, ULV-Hideg köd

Óvintézkedési nyilatkozatok

 
 
 
P102 Gyermekektől elzárva tartandó
P261 Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését
P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező
P302 + P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel
P304+P340 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni
P321 Szakellátás (lásd ... a címkén)
P333+P313 Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni
P362 A szennyezett ruhát le kell vetni és az újbóli használat előtt ki kell mosni
P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni
P501 A termékhulladékot és / vagy csomagolást csak a hivatalos gazdasági szereplők ártalmatlanítják, a hatályos előírásoknak megfelelően.
EUH066 Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja
EUH401 Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait
H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt
H315 Bőrirritáló hatású
H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki
H319 Súlyos szemirritációt okoz
H332 Belélegezve ártalmas
H335 Légúti irritációt okozhat
H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra
H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz
H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Hogyan értékli ezt a terméket

  1 csillag 2 csillag 3 csillag 4 csillag 5 csillag
A te értékelésed*: Szörnyű Hiányos Elégséges Kiváló
Mégse
Az ün véleméne X-ről szolhat :
 • Hogyan kezelte a termék az ön helyzetét
 • A fizetett ár minősége
 • Ajálja másoknak

Értékelések

ÉRTÉKELÉS HOZZÁADÁSA

Kedvezmények listája

 • 2%
  135.000 HUF és 195.000 HUF közöttimegrendelések esetén

  Kedvezmény kódja: NXLHU-2%

 • 4%
  195.000 HUF és 390.000 HUF közötti megrendelések esetén

  Kedvezmény kódja: NXLHU-4%

 • 5%
  390.000 HUF feletti megrendelések esetén

  Kedvezmény kódja: NXLHU-5%

 • A kedvezmények egyike sem alkalmazható a permetezőgépek és a speciális egységek kategóriájában.
 • Nem lehet több kupont felvenni a bevásárlókosárba.