• Kosár
 • Rendelés Részletei
 • Befejezett Megrendelés
Kommunikáció
Leírás és információk
Weboldal alkalmassága
Árak
Termékek - Minőség és hatékonyság
Futárcég
hu ghilotina insecticide i8 2 protect spray bedbugs ticks 500ml - 4, thumbnail

Rovairtó i0.82 Protect Spray ellen Poloska és Bolhák, 500 ml

6 072,17 Ft

Készleten

European Store cannot dispatch to

Egyesült Államok

i0.82 Protect Spray ellen Poloska és Bolhák, 500 ml

hu ghilotina insecticide i8 2 protect spray bedbugs ticks 500ml - 4

Rovairtó i0.82 Protect Spray ellen Poloska és Bolhák, 500 ml

Készleten

6 072,17 Ft
- +
6 072,17 Ft

Készleten

European Store cannot dispatch to

Egyesült Államok

 
Használhatja
Populáció, Szakemberek

Termékleírás

Rovarirtó Ghilotina i8.2 Protect Spray ellen poloska és bolhák, 500 ml

További információk

Gyártó Ghilotina
Csomagolás 500 ml
Célzott használat Populáció, Szakemberek
Halmazállapot Folyadék
Alkalmazás típusa Használatra kész
Hatóanyagok Piperonyl Butoxide, Pyrethrum Extract, S-Methoprene
Aktívanyag koncentráció 0.36%; 0.18%; 0.28%
Alkalmazási mód érintkezés
Szag enyhe
Adagolás 5-15 ml/mp
Megszabadulni Ágyi poloskák, Amerikai Csotányok, Aszalvány molyok, Bolhák, Dohánybogarak, Ecetmuszlicák, Hangyák, Konyhai Csotányok, Legyek, Német Csotányok, Pókok, Ruhamolyok, Százlábuak, Tetvek

Óvintézkedési nyilatkozatok

 
 
 
P102 Gyermekektől elzárva tartandó
P210 Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/…/forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás
P261 Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését
P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását
P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező
P303+P361+P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás
P333+P313 Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni
P362 A szennyezett ruhát le kell vetni és az újbóli használat előtt ki kell mosni
P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni
P403+P235 Jól szellőző helyen tárolandó. Hűvös helyen tartandó
P501 A termékhulladékot és / vagy csomagolást csak a hivatalos gazdasági szereplők ártalmatlanítják, a hatályos előírásoknak megfelelően.
H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz
H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki
H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Hogyan értékli ezt a terméket

  1 csillag 2 csillag 3 csillag 4 csillag 5 csillag
A te értékelésed*: Szörnyű Hiányos Elégséges Kiváló
Mégse
Az ün véleméne X-ről szolhat :
 • Hogyan kezelte a termék az ön helyzetét
 • A fizetett ár minősége
 • Ajálja másoknak

Értékelések

ÉRTÉKELÉS HOZZÁADÁSA

Kedvezmények listája

 • 2%
  135.000 HUF és 195.000 HUF közöttimegrendelések esetén

  Kedvezmény kódja: NXLHU-2%

 • 4%
  195.000 HUF és 390.000 HUF közötti megrendelések esetén

  Kedvezmény kódja: NXLHU-4%

 • 5%
  390.000 HUF feletti megrendelések esetén

  Kedvezmény kódja: NXLHU-5%

 • A kedvezmények egyike sem alkalmazható a permetezőgépek és a speciális egységek kategóriájában.
 • Nem lehet több kupont felvenni a bevásárlókosárba.