• Kosár
 • Rendelés Részletei
 • Befejezett Megrendelés
Kommunikáció
Leírás és információk
Weboldal alkalmassága
Árak
Termékek - Minőség és hatékonyság
Futárcég
hu ghilotina insecticide dobol fumigator 10 g - 1, thumbnail

Rovairtó i7.2 Dobol Fumigator, 10 g

4 257,82 Ft

Készleten

European Store cannot dispatch to

Egyesült Államok

i7.2 Dobol Fumigator, 10 g

hu ghilotina insecticide dobol fumigator 10 g - 1

Rovairtó i7.2 Dobol Fumigator, 10 g

Készleten

4 257,82 Ft
- +
4 257,82 Ft

Készleten

European Store cannot dispatch to

Egyesült Államok

 
Használhatja
Populáció

Termékleírás

Insecticide Ghilotina Dobol Fumigator, 10 g

További információk

Gyártó Ghilotina
Csomagolás 10 g
Célzott használat Populáció
Halmazállapot Aeroszol
Alkalmazás típusa Aeroszol
Hatóanyagok Diatomaceous Earth, Silicon dioxide
Alkalmazási mód érintkezés
Szag enyhén irritáló
Adagolás 10 g/ 20-50 mp;10 g/125 mc
Megszabadulni Ágyi poloskák, Amerikai Csotányok, Aszalvány molyok, Bolhák, Hangyák, Konyhai Csotányok, Legyek, Német Csotányok, Pókok, Póratkák, Ruhamolyok, Szúnyogok, Tyúkatkák

Óvintézkedési nyilatkozatok

 
 
 
P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét
P102 Gyermekektől elzárva tartandó
P103 Használat előtt olvassa el a címkén közölt információkat
P261 Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését
P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását
P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező
P301+P312 LENYELÉS ESETÉN: rosszullét esetén azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz
P301+P330+P331 LENYELÉS ESETÉN: a szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni
P303+P361+P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás
P304+P341 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Légzési nehézségek esetén az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni
P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása
P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni
P403+P235 Jól szellőző helyen tárolandó. Hűvös helyen tartandó
P405 Elzárva tárolandó
P501 A termékhulladékot és / vagy csomagolást csak a hivatalos gazdasági szereplők ártalmatlanítják, a hatályos előírásoknak megfelelően.
H302 Lenyelve ártalmas
H315 Bőrirritáló hatású
H318 Súlyos szemkárosodást okoz
H332 Belélegezve ártalmas
H334 Belélegezve allergiás és asztmás tüneteket, és nehéz légzést okozhat
H335 Légúti irritációt okozhat
H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Hogyan értékli ezt a terméket

  1 csillag 2 csillag 3 csillag 4 csillag 5 csillag
A te értékelésed*: Szörnyű Hiányos Elégséges Kiváló
Mégse
Az ün véleméne X-ről szolhat :
 • Hogyan kezelte a termék az ön helyzetét
 • A fizetett ár minősége
 • Ajálja másoknak

Értékelések

ÉRTÉKELÉS HOZZÁADÁSA

Kedvezmények listája

 • 2%
  135.000 HUF és 195.000 HUF közöttimegrendelések esetén

  Kedvezmény kódja: NXLHU-2%

 • 4%
  195.000 HUF és 390.000 HUF közötti megrendelések esetén

  Kedvezmény kódja: NXLHU-4%

 • 5%
  390.000 HUF feletti megrendelések esetén

  Kedvezmény kódja: NXLHU-5%

 • A kedvezmények egyike sem alkalmazható a permetezőgépek és a speciális egységek kategóriájában.
 • Nem lehet több kupont felvenni a bevásárlókosárba.