• Kosár
 • Rendelés Részletei
 • Befejezett Megrendelés
Kommunikáció
Leírás és információk
Weboldal alkalmassága
Árak
Termékek - Minőség és hatékonyság
Futárcég
hu ghilotina insecticide i38 6 segal ew 500 ml - 3, thumbnail

Rovairtó i38.6 Segal EW, 500 ml

Normál ár: 40 935,39 Ft

24 970,59 Ft

Készleten

European Store cannot dispatch to

Egyesült Államok

i38.6 Segal EW, 500 ml

hu ghilotina insecticide i38 6 segal ew 500 ml - 3

Rovairtó i38.6 Segal EW, 500 ml

Készleten

Normál ár: 40 935,39 Ft

24 970,59 Ft

- +

Normál ár: 40 935,39 Ft

24 970,59 Ft

Készleten

European Store cannot dispatch to

Egyesült Államok

 
Nem használhatja
Populáció
 
Használhatja
Szakemberek

Termékleírás

Rovarirtó Ghilotina i38.6 Segal EW, 500 ml

További információk

Gyártó Ghilotina
Csomagolás 500 ml
Célzott használat Szakemberek
Halmazállapot EW-Emulzió vízben
Alkalmazás típusa Alacsony nyomásu spray
Hatóanyagok Cypermethrin, Piperonyl Butoxide, Tetramethrin
Aktívanyag koncentráció 14.5%; 19.3%; 4.8%
Alkalmazási mód érintkezés, táplálékfelvétel
Szag enyhén irritáló
Adagolás 5-10 ml/L
Megszabadulni Ágyi poloskák, Amerikai Csotányok, Aszalvány molyok, Bolhák, Darazsak, Ecetmuszlicák, Ezüstös pikkelyesek, Hangyák, Legyek, Német Csotányok, Pókok, Ruhamolyok, Szúnyogok

Óvintézkedési nyilatkozatok

 
 
 
P201 Használat előtt ismerje meg az anyagra vonatkozó különleges utasításokat
P202 Ne használja addig, amíg az összes biztonsági óvintézkedést el nem olvasta és meg nem értette
P260 A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos
P264 A használatot követően a(z) … -t alaposan meg kell mosni
P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni
P271 Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható
P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását
P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező
P301+P312 LENYELÉS ESETÉN: rosszullét esetén azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz
P302 + P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel
P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása
P337 + P313 Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni
P403+P233 Jól szellőző helyen tárolandó. Az edény szorosan lezárva tartandó
P405 Elzárva tárolandó
P501 A termékhulladékot és / vagy csomagolást csak a hivatalos gazdasági szereplők ártalmatlanítják, a hatályos előírásoknak megfelelően.
H319 Súlyos szemirritációt okoz
H351 Feltehetően rákot okoz < meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt >
H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Hogyan értékli ezt a terméket

  1 csillag 2 csillag 3 csillag 4 csillag 5 csillag
A te értékelésed*: Szörnyű Hiányos Elégséges Kiváló
Mégse
Az ün véleméne X-ről szolhat :
 • Hogyan kezelte a termék az ön helyzetét
 • A fizetett ár minősége
 • Ajálja másoknak

Értékelések

ÉRTÉKELÉS HOZZÁADÁSA

Kedvezmények listája

 • 2%
  135.000 HUF és 195.000 HUF közöttimegrendelések esetén

  Kedvezmény kódja: NXLHU-2%

 • 4%
  195.000 HUF és 390.000 HUF közötti megrendelések esetén

  Kedvezmény kódja: NXLHU-4%

 • 5%
  390.000 HUF feletti megrendelések esetén

  Kedvezmény kódja: NXLHU-5%

 • A kedvezmények egyike sem alkalmazható a permetezőgépek és a speciális egységek kategóriájában.
 • Nem lehet több kupont felvenni a bevásárlókosárba.