• Kosár
 • Rendelés Részletei
 • Befejezett Megrendelés
Kommunikáció
Leírás és információk
Weboldal alkalmassága
Árak
Termékek - Minőség és hatékonyság
Futárcég
hu dupont disinfectant virkon s powder 500 g - 1, thumbnail

Fertőtlenítőszer Virkon S Por, 500 g

11 286,15 Ft

Készleten

European Store cannot dispatch to

Egyesült Államok

Virkon S Por, 500 g

hu dupont disinfectant virkon s powder 500 g - 1

Fertőtlenítőszer Virkon S Por, 500 g

Készleten

11 286,15 Ft
- +
11 286,15 Ft

Készleten

European Store cannot dispatch to

Egyesült Államok

 
Használhatja
Képzett személyzet, Populáció, Szakemberek

Termékleírás

Disinfectant Dupont Virkon S powder, 500 g

További információk

Gyártó Dupont
Csomagolás 500 g
Célzott használat Képzett személyzet, Populáció, Szakemberek
Halmazállapot Pór
Kezeli a Állatorvosi felületeket, Vizet
Felhasználási spektrum Baktericid, Gombaölő, Sporicid, Vírusölő
Hatóanyagok Benzenesulfonic acid, Dipotassium Sulphate, Malic acid, Pentapotassium, Potassium Bisulphate, Potassium salt, Sodium toluenesulfonate, Sulfamidic acid
Aktívanyag koncentráció 50 g/kg

Óvintézkedési nyilatkozatok

 
P264 A használatot követően a(z) … -t alaposan meg kell mosni
P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását
P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező
P302 + P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel
P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása
P310 Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz
P332+P313 Bőrirritáció esetén: orvosi ellátást kell kérni
P362 A szennyezett ruhát le kell vetni és az újbóli használat előtt ki kell mosni
P501 A termékhulladékot és / vagy csomagolást csak a hivatalos gazdasági szereplők ártalmatlanítják, a hatályos előírásoknak megfelelően.
EUH208 <Allergén anyag neve>-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki
H315 Bőrirritáló hatású
H318 Súlyos szemkárosodást okoz
H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Hogyan értékli ezt a terméket

  1 csillag 2 csillag 3 csillag 4 csillag 5 csillag
A te értékelésed*: Szörnyű Hiányos Elégséges Kiváló
Mégse
Az ün véleméne X-ről szolhat :
 • Hogyan kezelte a termék az ön helyzetét
 • A fizetett ár minősége
 • Ajálja másoknak

Értékelések

ÉRTÉKELÉS HOZZÁADÁSA

Kedvezmények listája

 • 2%
  64.000 és 96.000 Ft közöttimegrendelések esetén

  Kedvezmény kódja: NXLHU-2%

 • 4%
  96.001 és 160.000 Ft közötti megrendelések esetén

  Kedvezmény kódja: NXLHU-4%

 • 7%
  160.000 Ft feletti megrendelések esetén

  Kedvezmény kódja: NXLHU-7%

 • A kedvezmények egyike sem alkalmazható a permetezőgépek és a speciális egységek kategóriájában.
 • Nem lehet több kupont felvenni a bevásárlókosárba.