• Kosár
 • Rendelés Részletei
 • Befejezett Megrendelés
Kommunikáció
Leírás és információk
Weboldal alkalmassága
Árak
Termékek - Minőség és hatékonyság
Futárcég
hu evonik industries adjuvant break thru s 240 2 ml - 1, thumbnail

Break Thru S 240, 2 ml

221,9 Ft

Készleten

European Store cannot dispatch to

Egyesült Államok

Break Thru S 240, 2 ml

hu evonik industries adjuvant break thru s 240 2 ml - 1

Break Thru S 240, 2 ml

Készleten

221,9 Ft
- +
221,9 Ft

Készleten

European Store cannot dispatch to

Egyesült Államok

 
Használhatja
Képzett személyzet, Populáció, Szakemberek

Termékleírás

Adjuvant Evonik Industries Break Thru S 240, 2 ml

További információk

Gyártó Evonik Industries
Csomagolás 2 ml
Célzott használat Képzett személyzet, Populáció, Szakemberek
Halmazállapot Folyadék
Növények Ananász, Birsalmafa, Búza, Cseresznye fa, Káposzta, Repce, Sárgabarackfa, Szilvafa, Tritikálé, Zöldborsó
Hatóanyagok Polyether, Polyether modified trisiloxane
Aktívanyag koncentráció 750 g/L Polyether modified trisiloxane, 250 g/L Polyether
Bio Növények Nem megfelelő
Alkalmazás típusa Alacsony nyomásu spray

Óvintézkedési nyilatkozatok

 
 
P102 Gyermekektől elzárva tartandó
P103 Használat előtt olvassa el a címkén közölt információkat
P261 Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését
P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását
P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező
P301+P312 LENYELÉS ESETÉN: rosszullét esetén azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz
P302 + P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel
P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása
P337 + P313 Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.
H302 Lenyelve ártalmas
H312 Bőrrel érintkezve ártalmas
H319 Súlyos szemirritációt okoz
H332 Belélegezve ártalmas
H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Hogyan értékli ezt a terméket

  1 csillag 2 csillag 3 csillag 4 csillag 5 csillag
A te értékelésed*: Szörnyű Hiányos Elégséges Kiváló
Mégse
Az ün véleméne X-ről szolhat :
 • Hogyan kezelte a termék az ön helyzetét
 • A fizetett ár minősége
 • Ajálja másoknak

Értékelések

ÉRTÉKELÉS HOZZÁADÁSA

Kedvezmények listája

 • 2%
  64.000 és 96.000 Ft közöttimegrendelések esetén

  Kedvezmény kódja: NXLHU-2%

 • 4%
  96.001 és 160.000 Ft közötti megrendelések esetén

  Kedvezmény kódja: NXLHU-4%

 • 7%
  160.000 Ft feletti megrendelések esetén

  Kedvezmény kódja: NXLHU-7%

 • A kedvezmények egyike sem alkalmazható a permetezőgépek és a speciális egységek kategóriájában.
 • Nem lehet több kupont felvenni a bevásárlókosárba.