• Kosár
 • Rendelés Részletei
 • Befejezett Megrendelés
Kommunikáció
Leírás és információk
Weboldal alkalmassága
Árak
Termékek - Minőség és hatékonyság
Futárcég
hu bayer insecticide k obiol ec 25 1 l - 1, thumbnail

Rovairtó K-obiol EC25, 1 liter

Nincs készleten

K-obiol EC25, 1 liter

hu bayer insecticide k obiol ec 25 1 l - 1

Rovairtó K-obiol EC25, 1 liter

5 (1)

Nincs készleten

 
Használhatja
Képzett személyzet, Populáció, Szakemberek

Termékleírás

Bayer K-obiol EC25, 1 liter

A K-Obiol® EC25 egy folyékony gabona védőszer az épület és az adalékanyagok szövetének tárolására a tárolt termék kártevői elleni védekezéséhez, beleértve a csúszó rovarokat, mint a gabonabogarak (Sitophilus granarius), lisztbogarak (Tribolium castaneum), gabonafúrók (Rhyzopertha dominica), fűrészáru bogarak (Oryzaephilus surinamensis) és babkenyér (Acanthoscelides obtectus) és repülő rovarok, mint pl. raktári lepkék (Ephestia cautella), rizs molyok (Corcyra cephalonica), indiai étkezési lepkék (Plodia interpunctella) és gabonapehely (Sitotroga cerealella).
Korlátozások: A teljes gabonafélékre vonatkozó maximális maradékanyag-szint (MRL) deltametrin esetében 2 ppm. A deltametrinre vonatkozó impulzusok maximális maradékanyag szintje (MRL) 1 ppm. Az ajánlott adagok esetén a K-Obiol® EC25 maradék anyag- tartalma 0,25 ppm.
Használat: A kezelés fennmaradó élettartama az alkalmazás típusától és a felülettől függ.
Direkt használata esetén a gabonafélékre: A maximális hatékonyság érdekében kövesse a „Gabonatároló útmutatót”, amelyet a HGCA (Home-Grown Cereals Authority) kiadott, a nedvességtartalom 14,5% alatt, a hőmérséklet 12 °C alatt kell lennie a keverés és a tárolás előtt. A magasabb nedvességtartalmú gabona tárolása csökkenti a kezelés hatékonyságát. A K-Obiol® EC25-et vízzel kell hígítani, és alacsony nyomású fúvókákkal kell permetezni. Az adagolási mennyiséget úgy kell beállítani, hogy 1 liter oldatot menjen 1 tonna gabonára. 1 rész K-Obiol® EC25-et 99 rész vízzel kell hígítani (1 liter koncentrátum 99 liter vízhez 100 tonna gabonát kezelve), hogy 12 hónapos védelmet biztosítson a felsorolt rovarok ellen, és 3 hónapig a felsorolt repülő rovarok ellen mint a molyok.

 

A gabonatároló épületek kezelése esetén:

Az épületek / berendezések kezelése és használata között nincs várakozási idő, azonban a maximális hatás elérése érdekében a kezelést egy korábban tisztított raktárba kell helyezni, 3-4 órával a töltés előtt. A betonfelületeken a teljesítmény csökkenhet. A tárolót alaposan át kell mosni vagy porszívózni, hogy eltávolítsa az összes laza töredéket és az előző tárolt növényi hulladékot, amely képes a kártevőket megvédeni a rovarirtószertől. Ezt a törmeléket az épülettől távol kell égetni vagy ártalmatlanítani. A gabonatárolók tisztítására vonatkozó útmutatás a „Gabonatároló útmutató” -ból származik, amelyet a HGCA (Home-Grown Cereals Authority) kiadott. Használjon egy kisnyomású fúvókával ellátott hátsó permetezőt, amely közepes és durva permetet eredményez.

Abszorbens felületek (pl. Fa és beton) kezelése esetén:
- Adjon 20-30 ml K-Obiol® EC25-t minden 5 liter vízhez. Permetezzen 5 liter oldattal 50 m2-en. Nem porózus felületek esetén(pl. Fém, zárt fa, zárt beton).
- Adjon 40-60 ml K-Obiol® EC25-t mindegyik 5 liter vízhez. Permetezzen 5 liter oldattal 100 m2-en. A kezelés 2 hónapos védelmet biztosít.
Ellenállás:
- Ha a deltametrinre rezisztens törzsek alakulnak ki, a hatékony kontroll nem érhető el.
Elsősegély eljárások:
- Bőrrel való érintkezés esetén: Távolítsa el a szennyezett ruhákat és cipőket! A bőrt bő vízzel és szappannal le kell mosni! Azonnal forduljon orvoshoz!
- Szembe való jutás esetén: Azonnal öblítse le hideg vízzel legalább 15 percig! Azonnal forduljon orvoshoz!
- Lenyelés esetén: Mossa ki a száját vízzel! Ne hánytassa magát! Ne egyen vagy igyon semmit! Győződjön meg arról, hogy a légutak tiszták! Azonnal forduljon orvoshoz!
- Belégzés esetén: Miután több, mint véletlen belégzés történt, a beteget friss levegőre kell vinni, pihennie kell és melegben kell lennie! Azonnal forduljon orvoshoz!
- Orvosi eljárás: A deltametrinre és a piperonil-butoxidra vagy ezek készítményeire nincs specifikus ellenszer. A tüneti és a támogató terápia ajánlott.

További információk

Gyártó Bayer
Csomagolás 1 liter
Célzott használat Képzett személyzet, Populáció, Szakemberek
Felhasználhatósági idő (év) 2
Halmazállapot EC-Emulgeáló koncentrát
Alkalmazás típusa Alacsony nyomásu spray, ULV-Hideg köd, ULV-Meleg köd
Hatóanyagok Deltamethrin, Piperonyl Butoxide
Aktívanyag koncentráció 25 g / litre, 225 g / litre
Alkalmazási mód érintkezés, táplálékfelvétel
Szag erösen irritáló
Adagolás 50 ml/100 mp;1 l/100 t cereale
Megszabadulni Aszalvány molyok, Bogarak, Címeres poloskák, Dohánybogarak, Gabonazsizsik

Óvintézkedési nyilatkozatok

 
 
 
 
 
P240 A tárolóedényt és a fogadóedényt le kell földelni/át kell kötni
P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását
P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező
P301+P310 LENYELÉS ESETÉN: azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz
P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása
P307+P311 Expozíció esetén: forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz
P308 Expozíció vagy annak gyanúja esetén:, P311
P331 TILOS hánytatni
P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni
P501 A termékhulladékot és / vagy csomagolást csak a hivatalos gazdasági szereplők ártalmatlanítják, a hatályos előírásoknak megfelelően.
EUH066 Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja
EUH401 Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait
H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz
H302 Lenyelve ártalmas
H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt
H332 Belélegezve ártalmas
H335 Légúti irritációt okozhat
H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat
H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Hogyan értékli ezt a terméket

  1 csillag 2 csillag 3 csillag 4 csillag 5 csillag
A te értékelésed*: Szörnyű Hiányos Elégséges Kiváló
Mégse
Az ün véleméne X-ről szolhat :
 • Hogyan kezelte a termék az ön helyzetét
 • A fizetett ár minősége
 • Ajálja másoknak

Értékelések

ÉRTÉKELÉS HOZZÁADÁSA

K-obiol

Értékelés:
Kiválló!
Misa, 25 Feb, 2021
Hasznos volt?

7

Hagyjon egy választ

Cancel
Válasz

Kedvezmények listája

 • 2%
  135.000 HUF és 195.000 HUF közöttimegrendelések esetén

  Kedvezmény kódja: NXLHU-2%

 • 4%
  195.000 HUF és 390.000 HUF közötti megrendelések esetén

  Kedvezmény kódja: NXLHU-4%

 • 5%
  390.000 HUF feletti megrendelések esetén

  Kedvezmény kódja: NXLHU-5%

 • A kedvezmények egyike sem alkalmazható a permetezőgépek és a speciális egységek kategóriájában.
 • Nem lehet több kupont felvenni a bevásárlókosárba.