• Kosár
 • Rendelés Részletei
 • Befejezett Megrendelés
Kommunikáció
Leírás és információk
Weboldal alkalmassága
Árak
Termékek - Minőség és hatékonyság
Futárcég
hu bayer insecticide crops decis expert 100 ec 100 ml - 1, thumbnail

Decis Expert 100 EC, 100 ml

6 747,22 Ft

Készleten

European Store cannot dispatch to

Egyesült Államok

Decis Expert 100 EC, 100 ml

hu bayer insecticide crops decis expert 100 ec 100 ml - 1

Decis Expert 100 EC, 100 ml

Készleten

6 747,22 Ft
- +
6 747,22 Ft

Készleten

European Store cannot dispatch to

Egyesült Államok

Termékleírás

Decis Expert egy foliar-rovarirtó szer, emulziós koncentrátumot tartalmazó készítményrel, amelyet lárvák vagy felnőtt rovar kártevők kezelésére használnak ősszel és tavasszal (búza, árpa, zab), repce, mustár (ősz és tavasz), káposzta, karfiol, bab, borsó saláta, cukorrépa.

Decis Expert úgy működik, hogy a lárva vagy felnőtt szakaszban káros rovarokat érint. Ez körülbelül 10 napos sokkal és aktivitási időtartammal rendelkezik. Erősen tapad a levélfelülethez, és a mosás után több mint egy óra múlva nem mosódik le.

További információk

Gyártó Bayer
Csomagolás 100 ml
Felhasználhatósági idő (év) 4
Halmazállapot EC-Emulgeáló koncentrát
Hatóanyagok Deltamethrin
Aktívanyag koncentráció 100 g/litre
Növények Árpa, Babok, Búza, Cukorrépa, Káposzta, Karfiol, Mustár, Repce, Saláta, Zab, Zöldborsó
Bio Növények Nem megfelelő
Alkalmazási mód érintkezés
A növények kátrevői az üvegház fehér legye, leveltetű, nagy fehér lepke, repce bogara, repceszár katicabogra
Adagolás 62.5-75 ml/ha
Alkalmazás típusa Alacsony nyomásu spray, ULV-Hideg köd
Szag erösen irritáló

Óvintézkedési nyilatkozatok

 
 
 
 
 
P210 Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/…/forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás
P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását
P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező
P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása
P307+P311 Expozíció esetén: forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz
P331 TILOS hánytatni
P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni
P501 A termékhulladékot és / vagy csomagolást csak a hivatalos gazdasági szereplők ártalmatlanítják, a hatályos előírásoknak megfelelően.
EUH066 Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja
EUH401 Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait
H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz
H301 Lenyelve mérgező
H302 Lenyelve ártalmas
H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt
H312 Bőrrel érintkezve ártalmas
H315 Bőrirritáló hatású
H318 Súlyos szemkárosodást okoz
H331 Belélegezve mérgező
H332 Belélegezve ártalmas
H335 Légúti irritációt okozhat
H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat
H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra
H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz
H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Hogyan értékli ezt a terméket

  1 csillag 2 csillag 3 csillag 4 csillag 5 csillag
A te értékelésed*: Szörnyű Hiányos Elégséges Kiváló
Mégse
Az ün véleméne X-ről szolhat :
 • Hogyan kezelte a termék az ön helyzetét
 • A fizetett ár minősége
 • Ajálja másoknak

Értékelések

ÉRTÉKELÉS HOZZÁADÁSA

Kedvezmények listája

 • 2%
  135.000 HUF és 195.000 HUF közöttimegrendelések esetén

  Kedvezmény kódja: NXLHU-2%

 • 4%
  195.000 HUF és 390.000 HUF közötti megrendelések esetén

  Kedvezmény kódja: NXLHU-4%

 • 5%
  390.000 HUF feletti megrendelések esetén

  Kedvezmény kódja: NXLHU-5%

 • A kedvezmények egyike sem alkalmazható a permetezőgépek és a speciális egységek kategóriájában.
 • Nem lehet több kupont felvenni a bevásárlókosárba.