• Kosár
 • Rendelés Részletei
 • Befejezett Megrendelés
Kommunikáció
Leírás és információk
Weboldal alkalmassága
Árak
Termékek - Minőség és hatékonyság
Futárcég
hu arysta lifescience insecticide crop deltagri 5 l - 1, thumbnail

Deltagri, 5 liter

46 664,59 Ft

Készleten

European Store cannot dispatch to

Egyesült Államok

Deltagri, 5 liter

hu arysta lifescience insecticide crop deltagri 5 l - 1

Deltagri, 5 liter

Készleten

46 664,59 Ft
- +
46 664,59 Ft

Készleten

European Store cannot dispatch to

Egyesült Államok

Termékleírás

Insecticide crop Arysta Lifescience Deltagri, 5 litres

További információk

Gyártó Arysta Lifescience
Csomagolás 5 liter
Halmazállapot EC-Emulgeáló koncentrát
Hatóanyagok Deltamethrin
Aktívanyag koncentráció 25 g/l
Növények Almafa, Árpa, Burgonya, Búza, Cseresznye fa, Cukorrépa, Őszibarackfa, Padlizsán, Repce, Szilvafa, Szőlőskert, Zab
Bio Növények Nem megfelelő
Alkalmazási mód érintkezés, táplálékfelvétel
A növények kátrevői az üvegház fehér legye, búza bogár, Colorado burgonyaborár, déli szürke katicabogár, gyümölcs férgek, káposzta levéltetve, körte levél holyagzó molya, leveltetű, repce bogara, zöldbogár
Adagolás 0.2-0.6 l/ha
Alkalmazás típusa Alacsony nyomásu spray
Szag enyhe

Óvintézkedési nyilatkozatok

 
 
 
 
 
P210 Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/…/forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás
P261 Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését
P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni
P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező
P301+P310 LENYELÉS ESETÉN: azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz
P302 + P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel
P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása
P331 TILOS hánytatni
P501 A termékhulladékot és / vagy csomagolást csak a hivatalos gazdasági szereplők ártalmatlanítják, a hatályos előírásoknak megfelelően.
EUH401 Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait
H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz
H302 Lenyelve ártalmas
H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt
H315 Bőrirritáló hatású
H318 Súlyos szemkárosodást okoz
H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat
H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Hogyan értékli ezt a terméket

  1 csillag 2 csillag 3 csillag 4 csillag 5 csillag
A te értékelésed*: Szörnyű Hiányos Elégséges Kiváló
Mégse
Az ün véleméne X-ről szolhat :
 • Hogyan kezelte a termék az ön helyzetét
 • A fizetett ár minősége
 • Ajálja másoknak

Értékelések

ÉRTÉKELÉS HOZZÁADÁSA

Kedvezmények listája

 • 2%
  135.000 HUF és 195.000 HUF közöttimegrendelések esetén

  Kedvezmény kódja: NXLHU-2%

 • 4%
  195.000 HUF és 390.000 HUF közötti megrendelések esetén

  Kedvezmény kódja: NXLHU-4%

 • 5%
  390.000 HUF feletti megrendelések esetén

  Kedvezmény kódja: NXLHU-5%

 • A kedvezmények egyike sem alkalmazható a permetezőgépek és a speciális egységek kategóriájában.
 • Nem lehet több kupont felvenni a bevásárlókosárba.