• Kosár
 • Rendelés Részletei
 • Befejezett Megrendelés
Kommunikáció
Leírás és információk
Weboldal alkalmassága
Árak
Termékek - Minőség és hatékonyság
Futárcég
hu agriphar insecticide crop cyperguard 25 ec 100 ml - 2, thumbnail

Cyperguard 25 EC, 100 ml

2 357,62 Ft

Készleten

European Store can dispatch today

Cyperguard 25 EC, 100 ml

hu agriphar insecticide crop cyperguard 25 ec 100 ml - 2

Cyperguard 25 EC, 100 ml

Készleten

2 357,62 Ft
- +
2 357,62 Ft

Készleten

European Store can dispatch today
 
Használhatja
Képzett személyzet, Populáció, Szakemberek

Termékleírás

Cyperguard 25 EC egy növényvédő szer, melynek hatóanyaga 250 g / l cypermetrin és a készítmény típusa: koncentrált emulzió.

Működési mód:

A Cyperguard 25 EC érintkezéssel és lenyeléssel jár, és számos kultúrában küzd a rovarok széles spektrumával. Gyúlékony és enyhén illékony. Mérsékelt toxicitást mutat az emberekre és a melegvérű állatokra. Mérgező a halakra, a vízi szervezetekre és a méhekre. 

A használat módja: 

A kezelések és a betakarítás közötti szükséges törési idő 14 nap. Tartsa távol a nedvességtől vagy a hőtől. Ne terjessze a terméket vízforrások közelében.

Cyperguard 25 EC-t az eredeti csomagolásban kell tárolni, a címkével jól láthatóan.

További információk

Gyártó Agriphar
Csomagolás 100 ml
Célzott használat Képzett személyzet, Populáció, Szakemberek
Halmazállapot Folyadék
Hatóanyagok Cypermethrin
Aktívanyag koncentráció 250 g/litre
Növények Almafa, Burgonya, Búza, Őszibarackfa, Padlizsán, Paradicsom, Repce, Szőlőskert
Bio Növények Nem megfelelő
Alkalmazási mód érintkezés
A növények kátrevői búza bogár, Colorado burgonyaborár, őszibarack galyfúró, repce bogara, szőlő bogyó molya, zöldbogár
Adagolás 0.06-0.2 l/ha
Alkalmazás típusa Alacsony nyomásu spray, ULV-Hideg köd, ULV-Meleg köd
Szag erösen irritáló

Óvintézkedési nyilatkozatok

 
 
 
 
 
P210 Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/…/forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás
P261 Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését
P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni
P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező
P301+P310 LENYELÉS ESETÉN: azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz
P302 + P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel
P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása
P331 TILOS hánytatni
P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni
P501 A termékhulladékot és / vagy csomagolást csak a hivatalos gazdasági szereplők ártalmatlanítják, a hatályos előírásoknak megfelelően.
EUH401 Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait
H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz
H302 Lenyelve ártalmas
H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt
H315 Bőrirritáló hatású
H318 Súlyos szemkárosodást okoz
H335 Légúti irritációt okozhat
H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat
H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Hogyan értékli ezt a terméket

  1 csillag 2 csillag 3 csillag 4 csillag 5 csillag
A te értékelésed*: Szörnyű Hiányos Elégséges Kiváló
Mégse
Az ün véleméne X-ről szolhat :
 • Hogyan kezelte a termék az ön helyzetét
 • A fizetett ár minősége
 • Ajálja másoknak

Értékelések

ÉRTÉKELÉS HOZZÁADÁSA

Kedvezmények listája

 • 2%
  64.000 és 96.000 Ft közöttimegrendelések esetén

  Kedvezmény kódja: NXLHU-2%

 • 4%
  96.001 és 160.000 Ft közötti megrendelések esetén

  Kedvezmény kódja: NXLHU-4%

 • 7%
  160.000 Ft feletti megrendelések esetén

  Kedvezmény kódja: NXLHU-7%

 • A kedvezmények egyike sem alkalmazható a permetezőgépek és a speciális egységek kategóriájában.
 • Nem lehet több kupont felvenni a bevásárlókosárba.