• Kosár
 • Rendelés Részletei
 • Befejezett Megrendelés
Kommunikáció
Leírás és információk
Weboldal alkalmassága
Árak
Termékek - Minőség és hatékonyság
Futárcég
hu agriphar fungicide syllit 400 sc 1 l - 2, thumbnail

Syllit 400 SC, 1 liter

15 507,18 Ft

Készleten

European Store cannot dispatch to

Egyesült Államok

Syllit 400 SC, 1 liter

hu agriphar fungicide syllit 400 sc 1 l - 2

Syllit 400 SC, 1 liter

Készleten

15 507,18 Ft
- +
15 507,18 Ft

Készleten

European Store cannot dispatch to

Egyesült Államok

Termékleírás

A készítménnyel almatermésűekben varasodás ellen – a fertőzési veszélytől függően – 2 alkalommal, pirosbimbó állapottól az 50 %-os gyümölcsnagyságig célszerű védekezni 7–10 naponként. 

Cseresznyében és meggyben a védekezést a levélfoltosságot okozó kórokozók (Blumeriella, Cercospora) ellen a fertőzésveszély kialakulásakor, általában terméstisztulástól 7–10 naponkénti gyakorisággal kell elvégezni. A védekezéseket gyümölcsszüret után is folytatni kell a korai lombhullás megakadályozására, az élelmezés-egészségügyi várakozási idő figyelembe vételével. 

Őszibarackban kora tavasszal, rügyfakadástól hűvös, csapadékos időjárás esetén a fertőzési veszély fennállásáig (általában május közepéig) kell folytatni a védekezéseket. Erősebb fertőzési veszély, érzékeny fajta és termőhely esetén a magasabb dózis alkalmazása indokolt.

Egy vegetációban legfeljebb 2 kezelés alkalmazható, és a rezisztenciaveszély csökkentése miatt egy-egy alkalommal célszerű beiktatni más hatásmechanizmusú hatóanyagokat (pl. triazolok, anilinopirimidinek, ftálimidek) is.

A kijuttatáshoz bőséges permetlé (500–1200 l/ha) alkalmazása szükséges.

Egyéb technológiai javaslatok

A Syllit 400 SC egyedülálló hatásmódjának köszönhetően igen eredményesen alkalmazható megelőző (preventív), gyógyító (kuratív), illetve a fertőzés tovaterjedését gátló (eradikatív) kezelések céljára. Amennyiben a „szisztemikus blokk” valamelyik kezelése megkésik vagy nem sikerül és megjelennek a varasodás tünetei a levélen, akkor a készítmény eredményesen alkalmazható a járványhelyzet kialakulásának megakadályozására. Ilyen esetben mindig két kezelés között, önmagában használjuk a készítményt. Az intenzív hajtásnövekedés időszakában 2–3 napnál hosszabb hatástartama a készítménynek valószínűleg nincs, ezért felszívódó készítmény kombinációs partnereként a Syllit 400 SC ezen időszakban nem javasolt.

A készítmény tünetek kezelésére történő alkalmazásával a rezisztencia kialakulásának a veszélye a dodin hatóanyaggal szemben megnő!

További információk

Gyártó Agriphar
Csomagolás 1 liter
Felhasználhatósági idő (év) 2
Halmazállapot SC-Koncentrált szuszpenzió
Hatóanyagok Dodine
Aktívanyag koncentráció 400 g/litre
Növények Almafa, Birsalmafa, Cseresznye fa, Köte fa, Meggy, Őszibarackfa, Sárgabarackfa, Szilvafa
Betegségek A paradicsomlevél penészedése, Őszibarack levél csavarodás, Venturia
Adagolás 1.3-2 l/ha
Bio Növények Nem megfelelő
Alkalmazás típusa Alacsony nyomásu spray

Óvintézkedési nyilatkozatok

 
 
P261 Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését
P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását
P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező
P281 Az előírt egyéni védőfelszerelés használata kötelező
P302 + P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel
P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása
P310 Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz
P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni
P501 A termékhulladékot és / vagy csomagolást csak a hivatalos gazdasági szereplők ártalmatlanítják, a hatályos előírásoknak megfelelően.
EUH208 <Allergén anyag neve>-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki
EUH401 Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait
H315 Bőrirritáló hatású
H318 Súlyos szemkárosodást okoz
H335 Légúti irritációt okozhat
H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra
H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Hogyan értékli ezt a terméket

  1 csillag 2 csillag 3 csillag 4 csillag 5 csillag
A te értékelésed*: Szörnyű Hiányos Elégséges Kiváló
Mégse
Az ün véleméne X-ről szolhat :
 • Hogyan kezelte a termék az ön helyzetét
 • A fizetett ár minősége
 • Ajálja másoknak

Értékelések

ÉRTÉKELÉS HOZZÁADÁSA

Kedvezmények listája

 • 2%
  135.000 HUF és 195.000 HUF közöttimegrendelések esetén

  Kedvezmény kódja: NXLHU-2%

 • 4%
  195.000 HUF és 390.000 HUF közötti megrendelések esetén

  Kedvezmény kódja: NXLHU-4%

 • 5%
  390.000 HUF feletti megrendelések esetén

  Kedvezmény kódja: NXLHU-5%

 • A kedvezmények egyike sem alkalmazható a permetezőgépek és a speciális egységek kategóriájában.
 • Nem lehet több kupont felvenni a bevásárlókosárba.