• Košarica za kupovinu
 • Detalji narudžbe
 • Narudžba je gotova
Komunikacija
Opis i informacije
Funkcionalnost stranice
Cijene
Proizvodi - kvaliteta i učinkovitost
Kurirska tvrtka

Uvjeti i odredbe i propisi online trgovine

Pravilnik utvrđuje pravila prodaje putem internetske trgovine koja posluje putem web stranice: www.nexles.com/hr. Ugovor o prodaji sklopljen je na teritoriju Rumunjske i podliježe rumunjskom zakonu. Proizvodi koje nudi tvrtka imaju potrebne dokumente koji which osiguravaju pravo na njihovu prodaju u Rumunjskoj. Vlasnik i administrator trgovine su:

Naziv tvrtke: PestControl Expert S.R.L.
Registracija kod EU PDV-a: RO 31008225
Datum registracije: 12.12.2012
Adresa sjedišta i adresa za korespondenciju i dostavu: Rumunjska, Bukurešt, ulica Sfintii Voievozi, br. 65, 1. kotar, poštanski broj 010965
Fax: +40 31 814 51 06
E-pošta: hr@nexles.com
Trgovačka registracija: J40/14657/12.12.2012 

I. Definicije
Internetska trgovina – trgovina koja djeluje putem web stranice: www.nexles.com/hr u kojoj se sklapa kupoprodajni ugovor u elektroničkom obliku i odvija se pod uvjetima Prodavatelj – naša tvrtka.
Kupac – fizička osoba s punom poslovnom sposobnošću (tj. osoba starija od 18 godina koja nije potpuno ili djelomično poslovno poslovno nesposobna) i fizička osoba s ograničenom poslovnom sposobnošću (tj. osoba od 13 do 18 godina kao i djelomično nesposobna osoba) koja je dobila prethodnu suglasnost svog zakonskog zastupnika i koji sklapa ili namjerava sklopiti ugovor ili koristi druge usluge koje se pružaju na web stranici internetske trgovine.
Registrirani kupac – Korisnik koji je s Davateljem usluga sklopio ugovor o obavljanju prodaje putem Interneta registracijom u Trgovini i prihvaćanjem Pravila.
Proizvod – artikal koji se nudi na prodaju u online trgovini. Pravila – sadašnja Pravila internet trgovine u sadašnjem tekstu. Kupoprodajni ugovor – kupoprodajni ugovor sklopljen na daljinu putem internet trgovine. Narudžba – izjava koja se daje online i izražava spremnost za sklapanje ugovora (u vezi narudžbe proizvoda ili usluge).
Kolačići – informacije koje poslužitelj sprema na računalo ili drugi terminalski uređaj korisnika (Kupac) u tekstualnu datoteku koju poslužitelj može pročitati tijekom sljedećeg povezivanja s računala ili drugog terminalnog uređaja korisnika (Kupac).
Newsletter – usluga koja se pruža u elektroničkom obliku; sastoji se u slanju komercijalnih i reklamnih informacija zainteresiranim osobama na e-mail adresu koju su oni dali.

II. Opće odredbe
Opseg djelatnosti – narudžba dezinficijensa, sredstava za dezinfekciju, profesionalna sredstva za čišćenje, prskalice, zamke, sigurnosna oprema.
Prodavatelj – radi lakšeg sklapanja ugovora tvrtka putem web stranice Online trgovine pruža sljedeće usluge:
2a. registraciju i administraciju računa Kupca u internetskoj trgovini;
2b. obrada obrasca za narudžbu u online trgovini
2c. nakon dogovora Kupca – slanje komercijalnih informacija, promotivnih ponuda i sl. u obliku usluge “Newsletter”.
3. Pružanje elektroničkih usluga u gore navedenom rasponu je besplatno.
4. Ugovor o pružanju elektroničkih usluga u sklopu vođenja i administriranja korisničkog računa na Internet stranici sklapa se na neodređeno vrijeme. Ugovor se sklapa po završetku procesa registracije Kupca na Internet stranici.
5. Ugovor o pružanju elektroničke usluge koja omogućuje narudžbu u Online trgovini ispunjavanjem obrasca za narudžbu sklapa se na određeno vrijeme – za vrijeme dovršavanja i obrade narudžbe – i raskida se čim narudžba je postavljena i prihvaćena.
6. Usluga “Newsletter” prihvaća se na neodređeno vrijeme. Ugovor je sklopljen kada je Kupac suglasan da će primati poruke na svoju e-mail adresu navedenu prilikom registracije.
7. Potrošač može odustati od ugovora o pružanju prodajne usluge bez navođenja razloga, ali samo prije slanja naručenog proizvoda. Otkazivanje narudžbe može se izvršiti: e-mailom
8. Pritužbe se mogu podnijeti na web stranici nakon prijave na račun ili slanjem popunjenog obrasca za pritužbe e-poštom. Pritužbe se razmatraju najkasnije u roku od 30 dana.
9. Kupac ima obvezu unijeti u sustav podatke koji su u skladu sa činjeničnim stanjem, javnom pristojnošću i zakoniti. Podaci koji se stavljaju na raspolaganje ne mogu narušiti osobna prava i vlasnička prava trećih osoba.
10. Prodavatelj je PDV obveznik koji za svaku prodajnu transakciju izdaje prodajni list – fakturu.
11. Narudžba se može izvršiti samo u elektroničkom obliku – na web stranici Online trgovine.
12. Komercijalne informacije – cjenici, opisi, reklame i drugi podaci o proizvodima koji se nalaze na web stranici Trgovine su oblik poziva na sklapanje ugovora u smislu čl. 71. Građanskog zakonika.
13. Promotivna prodaja i prodaja obuhvaća ograničen broj Proizvoda, a izvršenje narudžbi odvija se prema redoslijedu zaprimljenih uplata za Proizvode na bankovni račun Prodavatelja do isteka zaliha koje se odnose na ovaj oblik prodaje.
14. Odluke ovog Pravilnika uzimaju u obzir sva prava Kupca koji je ujedno i Potrošač, u smislu odredbi Zakona od 23. travnja 1964. Građanskog zakona (Dz. U. br. 16). , točka 93., s kasnijim izmjenama i dopunama), na prava na koja on ili ona ima pravo prema mjerodavnom zakonu. U slučaju da odredbe ovog Pravilnika budu u suprotnosti s gore navedenim odredbama, potonje imaju primat nad prethodnima.

III. Narudžba
1. Online shop izvršava narudžbe s dostavom u zemlje Europske unije.
2. Prije narudžbe Kupac je dužan pročitati Pravilnik. Činjenicu da je s njima upoznat i prihvaćanje svih odredbi Pravilnika izričito potvrđuje prilikom registracije u sustav, a prije konačne potvrde narudžbe. Bez takve potvrde obrazac za narudžbu neće biti prihvaćen.
3. Narudžba se može izvršiti u elektroničkom obliku 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu.
4. Ako je ugovorom propisano da podrazumijeva obvezu plaćanja od strane potrošača – da bi osigurao valjanost ugovora, potrošač mora potvrditi da uviđa nužnost plaćanja iznosa koji je određen ugovorom i davati izjave kroz prihvaćanje narudžbe putem obrasca: “POSTAVI NARUDŽBU”.
5. Izvršenje narudžbe (priprema i otprema proizvoda) od strane Prodavatelja odvija se po primitku uplate na račun.
6. Rok isporuke narudžbe za proizvode koji su dostupni na skladištu iznosi najviše 5 radnih dana koji se računaju od datuma navedenog u prethodnoj točki. U većini slučajeva, nalozi se izvršavaju u roku od 24 sata. Datum isporuke narudžbe za proizvode specifične za kupca bit će naveden zajedno s narudžbom.
7. Prodavatelj je dužan Kupcu odmah, a najkasnije u roku od 30 dana od sklapanja ugovora, dostaviti kupljeni proizvod, osim ako ugovorom nije drugačije navedeno. U slučaju kašnjenja Prodavatelja, Potrošač ima pravo odrediti drugi datum isporuke, a nakon isteka iste može odustati od ugovora.

IV. Cijene
1. Cijene ponuđenih proizvoda su u eurima i predstavljaju bruto cijene (uključuju poreze propisane zakonom uključujući PDV).
2. Cijene su maloprodajne i ne uključuju popuste. Popusti se mogu dodijeliti na individualnoj osnovi.
3. Cijene proizvoda ne uključuju troškove dostave. Točan trošak dostave utvrđuje se prilikom zaprimanja narudžbe i ovisi o načinu dostave i cijeni narudžbe. Prilikom ispunjavanja obrasca za narudžbu, Kupac bira način dostave i plaćanja te prihvaća svoj izbor.
4. Konačna cijena za Kupca je cijena naznačena prilikom narudžbe.

V. Oblici plaćanja
1. avansno plaćanje – vrši se prijenosom na bankovni račun naveden među podacima Prodavatelja ili u potvrdi narudžbe;
2. on-line PayPal sustav plaćanja – sustav kojim administrira PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (registrirana u R.C.S. Luxembourg pod brojem B 118 349) sa sjedištem u Luksemburgu, L-2449, s važećom licencom kao luksemburška kreditna institucija u smislu čl. 2. Zakona o financijskom sektoru od 5. travnja 1993. (s kasnijim izmjenama), u daljnjem tekstu “Zakon”, i podliježe strogom nadzoru luksemburškog kontrolnog tijela – Commission de Surveillance du Secteur Financier (Povjerenstvo za nadzor financijskog sektora);
3. Plaćanje kreditnom karticom - plaćanje se može izvršiti kreditnom ili debitnom karticom. Bit ćete preusmjereni na zaštićenu stranicu našeg partnera.
4. Ako se Kupac odluči na plaćanje predujma prijenosom, dužan je izvršiti plaćanja koja proizlaze iz Ugovora o prodaji u roku od 7 dana od njegovog sklapanja, osim ako se stranke drugačije ne dogovore.

VI. Dostava
1. Troškovi dostave (troškovi dostave) naplaćuju se prema važećim cjenicima kurirskih tvrtki i ovise o težini i veličini otpreme te načinu dostave. Po popunjavanju obrasca za online prodaju, Kupac se informira o troškovima, odabire način dostave i prihvaća trošak dostave zajedno s narudžbom.
2. Detalji o troškovima i načinima dostave navedeni su u odjeljku “Dostava” na web stranici internet trgovine.
3. Troškove dostave snosi Kupac osim ako u opisu ponude nije drugačije navedeno.
4. Kupljene proizvode šalju kurirske tvrtke koje su odabrane u procesu naplate.
5. Pojedinosti o postupku narudžbe i službi dostave možete pronaći na sljedećoj stranici: Kako izvršiti narudžbu i usluga dostave.
6. Konačna cijena dostave se izračunava automatski u procesu naplate na temelju geo-lokacije kupca i same pošiljke.

VII. Pravo na odustanak od Ugovora (povrat robe) u slučaju prodaje na daljinu
1. Potrošač koji sklopi “ugovor o prodaji na daljinu” ima pravo odustati od njega bez navođenja razloga, u roku od 14 kalendarskih dana od dana primitka Proizvoda, sukladno Pravilniku o hitnim slučajevima br. 34/2014. Smatra se da je prodana roba predana Kupcu u trenutku kada Prodavatelj preda robu prevozniku, pod uvjetom da Prodavatelj nije imao utjecaja na odabir prijevoznika od strane Kupca. Kupac će ispuniti rok kada u tom roku Prodavatelju dostavi izjavu o odustajanju od ugovora. Važno je da se izjava pošalje u elektroničkom obliku. Nakon podnošenja izjave u elektroničkom obliku, Prodavatelj će odmah poslati potrošaču obavijest o primitku izjave o odustajanju od ugovora.
2. Nakon slanja deklaracije, potrošač ima rok od 14 kalendarskih dana (računajući od dana slanja izjave) da vrati proizvod na adresu za korespondenciju koja je navedena u podacima Prodavatelja, osim ako Prodavatelj nije ponudio preuzimanje Proizvoda. Datum slanja će odlučiti da li je rok ispoštovan.
3. Potrošač ima pravo na povrat robe samo ako proizvod ne pokazuje znakove korištenja.
4. Prodavatelj će Kupcu vratiti sva plaćanja u roku od 14 kalendarskih dana od dana primitka izjave. Međutim, Prodavatelj može zadržati od povrata plaćanja do primitka proizvoda. Prodavatelj vraća uplate istim načinom plaćanja koji je koristio Potrošač osim ako je potrošač jasno pristao na drugi oblik povrata koji za njega ili nju ne uzrokuje nikakve dodatne troškove.
5. Izravne troškove povrata Proizvoda Prodavatelju snosi Potrošač (Kupac).
6. Prodavatelj ne prihvaća pošiljke koje se šalju pouzećem.
7. Povratna otprema treba biti propisno zaštićena od oštećenja u transportu.
8. U slučaju online kartičnih transakcija, iznosi se moraju vratiti na početnu karticu s koje je novac primljen.

VIII. Odgovornost za jamstvo i jamstvo u vezi s prodajom robe Potrošaču
1. Prodavatelj se obvezuje na isporuku Proizvoda, koji je predmet ugovora, bez nedostataka.
2. Prodavatelj je oslobođen odgovornosti za jamstvo ako je Potrošač bio upoznat s nedostatkom prilikom potpisivanja ugovora.
3. Ako potrošač utvrdi nedostatak ili neusklađenost isporučenog proizvoda s Ugovorom, potrošač ima pravo podnijeti prigovor.
4. Za podnošenje reklamacije potrošač treba ispuniti prigovorni protokol ili opisati razloge prigovora i zahtjeve u vezi s otklanjanjem nedostataka u drugom obliku, te ga poslati u elektroničkom obliku (e-mail) ili putem poštom na adresu za korespondenciju Prodavatelja kako je navedena u zaglavlju.
5. Ako prodani artikl ima nedostatak, Kupac može podnijeti zahtjev sa zahtjevom za sniženje cijene ili izjavom o odustajanju od ugovora, osim ako Prodavatelj ne zamijeni neispravan proizvod za proizvod bez nedostataka, ili popravi kvar odmah i bez nepotrebnih neugodnosti.
6. Snižena cijena treba biti proporcionalna cijeni koja je ugovorena u ugovoru tako da bude jednaka vrijednosti neispravnog proizvoda u odnosu na proizvod bez nedostataka.
7. Kupac ne može odustati od ugovora ako je nedostatak beznačajan.
8. Ako prodani artikl ima nedostatak, Kupac može zahtijevati zamjenu artikla za onaj bez nedostataka ili zahtijevati popravak kvara. Prodavatelj je dužan zamijeniti neispravan proizvod za proizvod bez nedostataka u razumnom roku i bez nepotrebnih neugodnosti za Kupca. Prodavatelj može odbiti udovoljiti zahtjevu Kupca ako je nemoguće uskladiti proizvod s ugovorom na način koji je odabrao Kupac, ili ako u usporedbi s drugom metodom usklađivanja proizvoda s ugovorom zahtijeva prekomjerne troškove.
9. Prodavatelj će razmotriti prigovor bez nepotrebnog odgađanja, najkasnije u roku od 30 kalendarskih dana od dana zaprimanja prigovora, te će o statusu prigovora obavijestiti potrošača poštom ili e-mailom.
10. Ako je prigovor prihvaćen, Prodavatelj će potrošaču vratiti sve troškove vezane uz prigovor i koje je potrošač imao. Prodavatelj će dospjeli iznos uplatiti na bankovni račun Potrošača ili poštanskom uputnicom.

IX. Obrada i zaštita osobnih podataka
1. Svi osobni podaci koji se daju u postupku narudžbe koriste se samo za sklapanje, promjenu ili raskid Ugovora između Pružatelja usluge i Potrošača te za realizaciju kupoprodajnog ugovora ili Ugovora o pružanju elektroničkih usluga. usluge ili izvršenja naloga i nisu dostupni drugim institucijama i trećim osobama – osim onih opisanih u točki 2.
2. U slučaju prodaje proizvoda putem internetske trgovine, za isporuku proizvoda, osobni podaci Potrošača koji su potrebni za adresiranje i dostavu otpreme prenose se na tvrtke čija je djelatnost otpremna isporuka - u posebno kuriskoj tvrtki – zajedno s otpremom i u slučaju korištenja online sustava izravnih plaćanja administratoru platnog sustava.
3. Administrator osobnih podataka Potrošača koje prikuplja Online trgovina je tvrtka
4. Ako se Kupac pretplati na “Newsletter”, on ili ona će ga dobiti na navedenu adresu. Odjava s usluge je moguća u svakom trenutku.
5. Kupac ima pristup svojim podacima. Podaci se mogu mijenjati ili potrošač može zahtijevati da se u svakom trenutku izbrišu.
6. Potrošač može dobrovoljno dati svoje osobne podatke, međutim, ako ne da osobne podatke koji su propisani Pravilnikom, a koji su potrebni za sklapanje Ugovora o prodaji ili Ugovora o pružanju elektroničke usluge, sklapanje i izvršenje ovog sporazuma može biti nemoguće. Potrošač izričito pristaje na registraciju i obradu osobnih podataka prije registracije u sustav.
7. Sklapanje Ugovora je moguće pod uvjetom da se navedu sljedeći podaci o potrošaču: – puno ime; – adresa dostave; – email adresa; – telefonski broj.

X. Završne odredbe
1. Sadržaj Pravilnika je u svakom trenutku dostupan u odjeljku Propisi na web stranici Prodavatelja i Kupac ga može kopirati i ispisati u bilo kojem trenutku. Sadržaj Pravilnika također se može poslati Potrošaču poštom ili e-mailom na njegov zahtjev.
2. Za pitanja koja nisu određena ovim Pravilnikom primjenjuju se sljedeće zakonske odredbe
3. Ako su neki propisi uključeni u ovaj dokument protivni gore nabrojanim ili drugim rumunjskim propisima – potonji će imati primat nad onima formuliranim u Pravilniku.
4. Ako se bilo koji od propisa ovog dokumenta smatra nezakonitim, nevažećim ili na bilo koji drugi način neprovedivim u granicama propisanim zakonom, isti će se odvojiti u mjeri utvrđenoj zakonom. U ostalim slučajevima, Pravilnik ostaje na snazi.
5. Svi nazivi Proizvoda koje nudi Online trgovina koriste se u svrhu identifikacije i mogu biti zaštićeni i rezervirani na temelju odredbi Zakona o industrijskom vlasništvu.
6. Sve fotografije koje se koriste na web stranici su zaštićene. Ne mogu se kopirati bez suglasnosti Administratora web stranice.

Popis popusta

 • 2%
  Za narudžbe između €350 i €500

  Šifra za popust: NXLHR-2%

 • 4%
  Za narudžbe između €500 i €1000

  Šifra za popust: NXLHR-4%

 • 5%
  Za narudžbe iznad €1000

  Šifra za popust: NXLHR-5%

 • Niti jedan od popusta se ne odnosi na proizvode u kategorijama 'Specijalne jedinice' i 'Prskalice Foggers'.
 • Nije moguće skupiti više kupona u košarici.