• Καλάθι Αγορών
 • Λεπτομέρειες Παραγγελίας
 • Η παραγγελία ολοκληρώθηκε
Επικοινωνία
Περιγραφή και Πληροφορίες
Λειτουργικότητα ιστοσελίδας
Τιμές
Προϊόντα-Ποιότητα και Αποτελεσματικότητα
Εταιρία Courier

Οροι και Προϋποθέσεις & Κανονισμοί διαδικτυακών αγορών

Οι Κανονισμοί καθορίζουν τους κανόνες πωλήσεων μέσω ηλεκτρονικού καταστήματος που λειτουργεί μέσω του ιστότοπου: www.nexles.com/gr
Η συμφωνία πώλησης συνάπτεται στο έδαφος της Ρουμανίας και υπόκειται στη ρουμανική νομοθεσία. Τα προϊόντα που προσφέρει η εταιρεία διαθέτουν τα απαιτούμενα έγγραφα που διασφαλίζουν το δικαίωμα των πωλήσεών τους στη Ρουμανία.Ο ιδιοκτήτης και διαχειριστής του καταστήματος είναι η εταιρεία: Δεδομένα εγγραφής: J40/14657/12.12.2012 Επωνυμία εταιρείας: PestControl Expert S.R.L. Εγγεγραμμένη διεύθυνση γραφείου και αλληλογραφία και διεύθυνση παράδοσης: Ρουμανία, Βουκουρέστι, οδός Sfintii Voievozi, αρ. 65, 1η περιφέρεια, ταχυδρομικός κώδικας 010965

Φαξ: +40 31 814 51 06
E-mail: gr@nexles.com
Δεδομένα εγγραφής - μητρώο και αριθμός: Η εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στον ΦΠΑ ΕΕ: RO31008225

1. Ορισμοί
Ηλεκτρονικό κατάστημα - το κατάστημα που λειτουργεί μέσω του ιστότοπου: www.nexles.com/gr στο οποίο συνάπτεται συμφωνία πώλησης σε ηλεκτρονική μορφή και πραγματοποιείται υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις
Πωλητής - η εταιρεία μας.
Πελάτης - ένα φυσικό πρόσωπο με πλήρη νομική ικανότητα (δηλ. Ένα άτομο ηλικίας άνω των 18 ετών που δεν είναι πλήρως ή μερικώς ανίκανο) και ένα φυσικό πρόσωπο με περιορισμένη νομική ικανότητα (δηλαδή ένα άτομο ηλικίας 13 έως 18 καθώς και άτομα εν μέρει ανίκανα) που έλαβε προηγούμενη συμφωνία από τον νόμιμο εκπρόσωπό του και ο οποίος συνάπτει ή σκοπεύει να συνάψει συμφωνία ή χρησιμοποιεί άλλες υπηρεσίες που παρέχονται στον ιστότοπο του διαδικτυακού καταστήματος.
Εγγεγραμμένος πελάτης - Χρήστης που σύναψε συμφωνία σχετικά με την παροχή πωλήσεων μέσω Διαδικτύου με τον Πάροχο Υπηρεσιών μέσω της εγγραφής στο Κατάστημα και της αποδοχής των Κανονισμών.
Προϊόν – ένα είδος που προσφέρεται προς πώληση στο ηλεκτρονικό κατάστημα.
Κανονισμοί – οι παρόντες Κανονισμοί του διαδικτυακού καταστήματος με την τρέχουσα διατύπωση τους.
Σύμβαση πώλησης – μια συμφωνία πώλησης ενός προϊόντος που συνάπτεται εξ αποστάσεως μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος.
Παραγγελία – δήλωση που γίνεται διαδικτυακά και εκφράζει την προθυμία να συνάψει συμφωνία (σχετικά με την παραγγελία ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας).
Cookies – πληροφορίες που αποθηκεύονται από έναν διακομιστή σε υπολογιστή ή άλλη τερματική συσκευή χρήστη (Πελάτης) σε ένα αρχείο κειμένου που μπορεί να διαβαστεί από τον διακομιστή κατά την ακόλουθη σύνδεση από τον υπολογιστή ή από μια άλλη τερματική συσκευή χρήστη (Πελάτης).
Ενημερωτικό Δελτίο – μια υπηρεσία που παρέχεται σε ηλεκτρονική μορφή; συνίσταται στην αποστολή εμπορικών και διαφημιστικών πληροφοριών στα ενδιαφερόμενα άτομα στη διεύθυνση e-mail που παρέχουν.

ΙΙ. Γενικές προμήθειες
Το εύρος δραστηριότητας – αλληλογραφία απολυμαντικών, ουσιών ελέγχου παρασίτων, επαγγελματικών προϊόντων καθαρισμού, ψεκαστήρων, παγίδων, εξοπλισμού ασφαλείας.
Ο Πωλητής – για να διευκολύνει τη σύναψη συμφωνίας, η εταιρεία παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες μέσω της ιστοσελίδας του Ηλεκτρονικού Καταστήματος:
2α. εγγραφή και διαχείριση του λογαριασμού του Πελάτη στο ηλεκτρονικό κατάστημα ·
2β. επεξεργασία φόρμας παραγγελίας στο ηλεκτρονικό κατάστημα
2γ. μετά τη συμφωνία του Πελάτη – αποστολή εμπορικών πληροφοριών, προωθητικών προσφορών κ.λπ. με τη μορφή της υπηρεσίας "Ενημερωτικό Δελτίο".
3. Η παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών στο προαναφερόμενο εύρος είναι δωρεάν.
4. Η συμφωνία για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών στο εύρος συντήρησης και διαχείρισης του λογαριασμού του Πελάτη στην Ιστοσελίδα συνάπτεται για αόριστο χρονικό διάστημα. Η συμφωνία συνάπτεται με την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής του Πελάτη στην Ιστοσελίδα.
5. Η συμφωνία για την παροχή ηλεκτρονικής υπηρεσίας που επιτρέπει την παραγγελία στο Διαδικτυακό κατάστημα μέσω της συμπλήρωσης του εντύπου παραγγελίας συνάπτεται για μια καθορισμένη περίοδο - για την περίοδο ολοκλήρωσης και επεξεργασίας της παραγγελίας - και λήγει μόλις το η παραγγελία τοποθετείται και γίνεται αποδεκτή.
6. Η υπηρεσία "Newsletter" γίνεται δεκτή για αόριστο χρονικό διάστημα. Η Συμφωνία συνάπτεται όταν ο Πελάτης συμφωνεί ότι θα λάβει μηνύματα στη διεύθυνση e-mail του που καθορίζεται κατά την εγγραφή.
7. Ο Καταναλωτής μπορεί να αποσυρθεί από τη συμφωνία για την παροχή υπηρεσίας πωλήσεων χωρίς να παρέχει λόγους, αλλά μόνο πριν από την αποστολή του παραγγελθέντος προϊόντος. Η ακύρωση της παραγγελίας μπορεί να γίνει:
7α. - μέσω e-mail
8. Τα παράπονα μπορούν να υποβληθούν στον ιστότοπο αφού συνδεθείτε στον λογαριασμό ή στέλνοντας ένα συμπληρωμένο έντυπο παραπόνου μέσω e-mail. Τα παράπονα εξετάζονται το αργότερο εντός 30 ημερών.
9. Ο Πελάτης έχει την υποχρέωση να εισάγει στα δεδομένα του συστήματος τα οποία είναι σύμφωνα με την πραγματική κατάσταση, τη δημόσια ευπρέπεια και είναι νόμιμα. Τα δεδομένα που διατίθενται δεν μπορούν να παραβιάσουν τα προσωπικά δικαιώματα και τα δικαιώματα ιδιοκτησίας τρίτων.
10. Ο Πωλητής είναι πληρωτής ΦΠΑ που εκδίδει ένα σημείωμα πώλησης – ένα τιμολόγιο – για κάθε συναλλαγή πώλησης.
11. Η παραγγελία μπορεί να υποβληθεί μόνο σε ηλεκτρονική μορφή – στον ιστότοπο Ηλεκτρονικού Καταστήματος.
12. Εμπορικές πληροφορίες - τιμοκατάλογοι, περιγραφές, διαφημίσεις και άλλες πληροφορίες σχετικά με Προϊόντα που περιλαμβάνονται στον ιστότοπο του Καταστήματος είναι μια μορφή πρόσκλησης για τη σύναψη συμφωνίας κατά την έννοια του Άρθ. 71 του Αστικού Κώδικα.
13. Οι προωθητικές πωλήσεις και οι πωλήσεις περιλαμβάνουν περιορισμένο αριθμό Προϊόντων και η εκτέλεση παραγγελιών πραγματοποιείται σύμφωνα με τη σειρά πληρωμών που λαμβάνονται για τα Προϊόντα στον τραπεζικό λογαριασμό του Πωλητή έως ότου εξαντληθούν τα αποθέματα που αναφέρονται σε αυτήν τη μορφή πωλήσεων.
14. Οι αποφάσεις των παρόντων Κανονισμών λαμβάνουν υπόψη όλα τα δικαιώματα του Πελάτη που είναι ταυτόχρονα Καταναλωτής, κατά την έννοια των διατάξεων του Νόμου της 23ης Απριλίου 1964 του Αστικού Κώδικα (Dz. U. No. 16 , σημείωμα 93, με μεταγενέστερες τροποποιήσεις), στα δικαιώματα των οποίων δικαιούται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας. Σε περίπτωση που οι διατάξεις των παρόντων Κανονισμών πρέπει να είναι ασυμβίβαστες με τις προαναφερθείσες διατάξεις, οι τελευταίες έχουν υπεροχή έναντι των προηγούμενων.

III. Σειρά
1. Το ηλεκτρονικό κατάστημα εκτελεί τις παραγγελίες με παράδοση στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2. Πριν από την παραγγελία ο Πελάτης πρέπει να διαβάσει τους Κανονισμούς. Το γεγονός ότι τους γνωρίζει και αποδέχεται όλες τις διατάξεις των Κανονισμών επιβεβαιώνεται ρητά από αυτόν κατά την εγγραφή στο σύστημα και πριν από την τελική επιβεβαίωση της παραγγελίας. Χωρίς τέτοια επιβεβαίωση, το έντυπο παραγγελίας δεν θα γίνει αποδεκτό.
3. Η παραγγελία μπορεί να υποβληθεί σε ηλεκτρονική μορφή 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα.  
4. Εάν η συμφωνία ορίζει ότι συνεπάγεται την υποχρέωση πληρωμής από τον Καταναλωτή – για να εξασφαλιστεί η εγκυρότητα της συμφωνίας, ο Καταναλωτής πρέπει να επιβεβαιώσει ότι αντιλαμβάνεται την αναγκαιότητα πληρωμής του ποσού που καθορίζεται στη συμφωνία, και να παρέχετε δηλώσεις μέσω της αποδοχής της παραγγελίας μέσω της φόρμας: "ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ".
5. Η εκτέλεση της παραγγελίας (προετοιμασία και αποστολή προϊόντων) από τον Πωλητή πραγματοποιείται κατά την παραλαβή της πληρωμής στο λογαριασμό.
6. Η ημερομηνία παράδοσης της παραγγελίας για προϊόντα που είναι διαθέσιμα στο απόθεμα ανέρχεται σε όχι περισσότερο από 5 εργάσιμες ημέρες, τα οποία υπολογίζονται από την ημερομηνία που καθορίζεται στο προηγούμενο σημείο. Στις περισσότερες περιπτώσεις οι παραγγελίες εκτελούνται εντός 24 ωρών. Η ημερομηνία παράδοσης παραγγελίας για συγκεκριμένα προϊόντα για τον πελάτη καθορίζεται μαζί με την τοποθέτηση της παραγγελίας.
7. Ο Πωλητής είναι υποχρεωμένος να παρέχει στον Πελάτη το προϊόν που αγοράστηκε αμέσως, το αργότερο εντός 30 ημερών από τη σύναψη της συμφωνίας, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στη συμφωνία. Σε περίπτωση καθυστέρησης του Πωλητή, ο Καταναλωτής έχει το δικαίωμα να καθορίσει άλλη ημερομηνία παράδοσης και μετά την πάροδο του χρόνου μπορεί να αποχωρήσει από τη συμφωνία.

IV. Τιμές
1. Οι τιμές των προσφερόμενων προϊόντων είναι σε ευρώ και είναι ακαθάριστες τιμές (επιτρέπουν τους φόρους που απαιτούνται βάσει του νόμου συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).
2. Οι τιμές είναι τιμές λιανικής και δεν περιλαμβάνουν εκπτώσεις. Οι εκπτώσεις μπορούν να κατανεμηθούν σε ατομική βάση.
3. Οι τιμές των προϊόντων δεν περιλαμβάνουν έξοδα παράδοσης. Το ακριβές κόστος παράδοσης καθορίζεται κατά την παραλαβή της παραγγελίας και εξαρτάται από τη μέθοδο αποστολής και το κόστος παραγγελίας. Κατά τη συμπλήρωση της φόρμας παραγγελίας, ο Πελάτης επιλέγει τον τρόπο αποστολής και πληρωμής και αποδέχεται την επιλογή του.
4. Η τελική τιμή για τον Πελάτη είναι η τιμή που καθορίζεται κατά την παραγγελία.

V. Τρόποι πληρωμής

1. προκαταβολή – πραγματοποιείται με μεταφορά στον τραπεζικό λογαριασμό που παρέχεται μεταξύ των δεδομένων του Πωλητή ή στην επιβεβαίωση παραγγελίας ·
2. σύστημα πληρωμών on-line PayPal - ένα σύστημα που διαχειρίζεται η PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (εγγεγραμμένος στο R.C.S. Λουξεμβούργο με αριθμό Β 118 349) με έδρα στο Λουξεμβούργο, L-2449, κάτοχος έγκυρης άδειας ως πιστωτικού ιδρύματος του Λουξεμβούργου κατά την έννοια του Άρθ. 2 του νόμου για τον χρηματοπιστωτικό τομέα της 5ης Απριλίου 1993 (με μεταγενέστερες τροποποιήσεις), εφεξής καλούμενος «νόμος», και υπόκειται στην αυστηρή εποπτεία του οργάνου ελέγχου του Λουξεμβούργου - Επιτροπή de Surveillance du Secteur Financier (Επιτροπή εποπτείας χρηματοπιστωτικού τομέα;
3.  Πληρωμή με πιστωτική κάρτα - Η πληρωμή μπορεί να γίνει με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα. Θα μεταφερθείτε στην ασφαλή σελίδα του συνεργάτη μας.
4. Εάν ο Πελάτης αποφασίσει να πραγματοποιήσει προκαταβολές μέσω μεταφοράς, υποχρεούται να πραγματοποιήσει πληρωμές που προκύπτουν από τη Συμφωνία πώλησης εντός 7 ημερών από τη σύναψή της, εκτός εάν τα άτομα συμφωνήσουν διαφορετικά.

VI. Αποστολή
1.Τα έξοδα αποστολής (έξοδα αποστολής) χρεώνονται σύμφωνα με τους τρέχοντες τιμοκαταλόγους των εταιρειών ταχυμεταφορών και εξαρτώνται από το βάρος και το μέγεθος της αποστολής και τον τρόπο αποστολής. Με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας πωλήσεων, ο Πελάτης ενημερώνεται για το κόστος, επιλέγει τον τρόπο αποστολής και αποδέχεται το κόστος παράδοσης μαζί με την τοποθέτηση της Παραγγελίας
2. Λεπτομέρειες σχετικά με το κόστος και τους τρόπους αποστολής αναφέρονται στην ενότητα «Παράδοση» του ιστότοπου του διαδικτυακού καταστήματος (στο κάτω μέρος).
3. Τα έξοδα παράδοσης καλύπτονται από τον Πελάτη, εκτός εάν η περιγραφή της προσφοράς ορίζει διαφορετικά.
4. Τα προϊόντα που αγοράζονται αποστέλλονται από τις εταιρείες ταχυμεταφορών που επιλέγονται κατά τη διαδικασία πληρωμής.
5. Λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία παραγγελίας και την υπηρεσία παράδοσης μπορείτε να βρείτε στην ακόλουθη σελίδα: Πώς να κάνετε μια παραγγελία & υπηρεσία παράδοσης.
6. Η τελική τιμή παράδοσης υπολογίζεται αυτόματα κατά τη διαδικασία πληρωμής με βάση τη γεωγραφική θέση του αγοραστή και το ίδιο το δέμα.

VII. Το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη συμφωνία (επιστροφή εμπορευμάτων) σε περίπτωση εξ αποστάσεως πώλησης
1.Ο Καταναλωτής που συνάπτει «συμφωνία πωλήσεων εξ αποστάσεως» έχει το δικαίωμα να αποχωρήσει από αυτήν χωρίς να παρέχει λόγους, εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του Προϊόντος. Τα πωληθέντα αγαθά θεωρούνται ότι παραδίδονται στον Αγοραστή τη στιγμή που ο Πωλητής παραδίδει τα αγαθά στον μεταφορέα, υπό την προϋπόθεση ότι ο Πωλητής δεν επηρεάζει την επιλογή του μεταφορέα που έκανε ο Αγοραστής.Η προθεσμία τηρείται από τον Αγοραστή όταν εντός αυτού του χρονικού πλαισίου υποβάλει στον Πωλητή τη δήλωση υπαναχώρησης από τη συμφωνία. Είναι σημαντικό να αποστέλλεται η δήλωση σε ηλεκτρονική μορφή. Μετά την υποβολή της δήλωσης σε ηλεκτρονική μορφή, ο Πωλητής θα στείλει αμέσως στον Καταναλωτή ειδοποίηση σχετικά με την παραλαβή της δήλωσης υπαναχώρησης από τη συμφωνία
2. Έχοντας αποστείλει τη δήλωση, ο Καταναλωτής έχει 14 ημερολογιακές ημέρες (μετριούνται από την ημερομηνία αποστολής της δήλωσης) για να στείλει το προϊόν στη διεύθυνση αλληλογραφίας όπως αναφέρεται στα δεδομένα του Πωλητή, εκτός εάν ο Πωλητής πρότεινε να παραλάβει το Προϊόν. Η ημερομηνία αποστολής θα αποφασίσει εάν τηρείται η προθεσμία.
3. Ο Καταναλωτής έχει δικαίωμα επιστροφής των εμπορευμάτων μόνο εάν το προϊόν δεν παρουσιάζει σημάδια χρήσης.
4. Ο Πωλητής θα επιστρέψει στον Αγοραστή όλες τις πληρωμές εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της δήλωσης. Ωστόσο, ο Πωλητής μπορεί να παρακρατήσει από την επιστροφή πληρωμών μέχρι τη λήψη του προϊόντος. Ο Πωλητής επιστρέφει πληρωμές μέσω της ίδιας μεθόδου πληρωμής που χρησιμοποιήθηκε από τον Καταναλωτή, εκτός εάν ο Καταναλωτής συμφώνησε σαφώς για μια άλλη μορφή επιστροφής που δεν συνεπάγεται πρόσθετο κόστος για αυτόν ή αυτήν.
5. Τα άμεσα κόστη της επιστροφής του Προϊόντος στον Πωλητή καλύπτονται από τον Καταναλωτή (Πελάτης).
6. Ο Πωλητής δεν δέχεται αποστολές που αποστέλλονται με μετρητά κατά την παράδοσηy.
7. Η αποστολή επιστροφής πρέπει να προστατεύεται σωστά από ζημιές κατά τη μεταφορά.
8. Στην περίπτωση συναλλαγών με ηλεκτρονικές κάρτες, τα ποσά πρέπει να επιστραφούν στην αρχική κάρτα από την οποία ελήφθησαν τα χρήματα.

VIII. Ευθύνη για την εγγύηση σχετικά με τις πωλήσεις αγαθών στον Καταναλωτή

1. Ο Πωλητής δεσμεύεται για την παράδοση ενός Προϊόντος, που αποτελεί αντικείμενο συμφωνίας, χωρίς ελαττώματα.
2. Ο Πωλητής απαλλάσσεται από την ευθύνη για εγγύηση εάν ο Καταναλωτής γνώριζε το ελάττωμα κατά την υπογραφή της συμφωνίας.
3. Εάν ο Καταναλωτής εντοπίσει ελάττωμα ή ασυμφωνία του παραδοθέντος Προϊόντος με Συμφωνία, ο Καταναλωτής έχει το δικαίωμα να υποβάλει καταγγελία.
4. Για να υποβάλει καταγγελία, ο Καταναλωτής πρέπει να συμπληρώσει ένα πρωτόκολλο καταγγελίας ή να περιγράψει τους λόγους της καταγγελίας και των αιτημάτων σχετικά με την αποκατάσταση ελαττωμάτων σε άλλη μορφή και να το στείλει σε ηλεκτρονική μορφή (e-mail) ή μέσω αλληλογραφία στη διεύθυνση αλληλογραφίας του Πωλητή όπως ορίζεται στο επιστολόχαρτο.
5. Εάν το προϊόν που πωλήθηκε έχει ελάττωμα, ο Πελάτης μπορεί να υποβάλει αίτηση με αίτημα για μείωση της τιμής ή δήλωση υπαναχώρησης από τη συμφωνία, εκτός εάν ο Πωλητής αντικαταστήσει το ελαττωματικό στοιχείο για το προϊόν χωρίς ελαττώματα ή επισκευάζει το ελάττωμα αμέσως και χωρίς αδικαιολόγητη ταλαιπωρία.
6. Η μειωμένη τιμή πρέπει να είναι ανάλογη με την τιμή που συμφωνήθηκε στη συμφωνία, έτσι ώστε να ισούται με την αξία του ελαττωματικού προϊόντος σε σύγκριση με το προϊόν χωρίς ελαττώματα.
7. Ο Αγοραστής δεν μπορεί να αποσυρθεί από τη συμφωνία εάν το ελάττωμα είναι ασήμαντο.
8. Εάν το πωλημένο αντικείμενο έχει ελάττωμα, ο Αγοραστής μπορεί να ζητήσει την αντικατάσταση του αντικειμένου για αυτό χωρίς ελαττώματα ή να ζητήσει την επισκευή του ελαττώματος. Ο Πωλητής οφείλει να αντικαταστήσει το ελαττωματικό προϊόν για ένα προϊόν χωρίς ελαττώματα εντός εύλογου χρονικού διαστήματος και χωρίς αδικαιολόγητη ταλαιπωρία για τον Αγοραστή. Ο Πωλητής μπορεί να αρνηθεί να συμμορφωθεί με το αίτημα του Αγοραστή εάν είναι αδύνατο να γίνει το προϊόν σύμφωνο με τη συμφωνία με τρόπο που επιλέγει ο Αγοραστής, ή εάν σε σύγκριση με τη δεύτερη μέθοδο για να καταστεί το προϊόν σύμφωνο με τη συμφωνία, απαιτεί υπερβολικό κόστος.
9. Ο Πωλητής θα εξετάσει το παράπονο χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, το αργότερο εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του παραπόνου και θα ενημερώσει τον Καταναλωτή σχετικά με την κατάσταση της καταγγελίας μέσω ταχυδρομείου ή e-mail.
10.Εάν το παράπονο γίνει αποδεκτό, ο Πωλητής θα επιστρέψει στον Καταναλωτή όλα τα έξοδα που σχετίζονται με το παράπονο και που επιβαρύνουν τον Καταναλωτή . Ο Πωλητής θα πληρώσει το οφειλόμενο ποσό στον τραπεζικό λογαριασμό του Καταναλωτή ή με ταχυδρομική παραγγελία.

ΙΧ. Η επεξεργασία και προστασία προσωπικών δεδομένων

1. Όλα τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται κατά τη διαδικασία της παραγγελίας χρησιμοποιούνται μόνο για τη σύναψη, αλλαγές ή διάλυση της Συμφωνίας μεταξύ του παρόχου υπηρεσιών και του Καταναλωτή και για την πραγματοποίηση της Συμφωνίας πώλησης ή της Συμφωνίας για την παροχή ηλεκτρονικής υπηρεσίας ή την εκτέλεση της εντολής και δεν διατίθενται σε άλλα ιδρύματα και τρίτους – με εξαίρεση εκείνα που περιγράφονται στο σημείο 2.
2. Σε περίπτωση πωλήσεων προϊόντων μέσω του Διαδικτυακού καταστήματος, προκειμένου να παραδοθούν τα προϊόντα, τα προσωπικά δεδομένα του Καταναλωτή που είναι απαραίτητα για την αντιμετώπιση και παράδοση της αποστολής μεταφέρονται στις εταιρείες των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα περιλαμβάνει παραδόσεις αποστολής - σε συγκεκριμένα σε μια εταιρεία ταχυμεταφορών - μαζί με την αποστολή και στην περίπτωση χρήσης του διαδικτυακού συστήματος άμεσων πληρωμών στον διαχειριστή του συστήματος πληρωμών.
3. Ο διαχειριστής των προσωπικών δεδομένων του Καταναλωτή που συλλέγονται από το Ηλεκτρονικό κατάστημα είναι η εταιρεία
4. Εάν ο Πελάτης εγγραφεί στο "Ενημερωτικό Δελτίο", θα το παραλάβει στην παρεχόμενη διεύθυνση. Η κατάργηση εγγραφής από την υπηρεσία είναι δυνατή ανά πάσα στιγμή.
5. Ο Πελάτης έχει πρόσβαση στα δεδομένα του. Τα δεδομένα μπορούν να τροποποιηθούν ή ο Καταναλωτής μπορεί να απαιτήσει τη διαγραφή τους ανά πάσα στιγμή.
6. Ο Καταναλωτής μπορεί να παρέχει εθελοντικά τα προσωπικά του δεδομένα, ωστόσο, εάν δεν παρέχει προσωπικά δεδομένα που ορίζονται στους Κανονισμούς και τα οποία είναι απαραίτητα για τη σύναψη Συμφωνίας Πωλήσεων ή της Συμφωνίας για την παροχή ηλεκτρονικής υπηρεσίας, Η σύναψη και εκτέλεση αυτής της συμφωνίας μπορεί να είναι αδύνατη. Ο Καταναλωτής συμφωνεί ρητά για την καταχώρηση και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πριν από την εγγραφή στο σύστημα.
7. Η εκτέλεση της Συμφωνίας είναι δυνατή υπό τον όρο ότι παρέχονται τα ακόλουθα δεδομένα του Καταναλωτή:

– πλήρες όνομα; – διεύθυνση παράδοσης;
– διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail);
– αριθμός τηλεφώνου.

X. Τελικές διατάξεις

1. Το περιεχόμενο των Κανονισμών είναι διαθέσιμο στην ενότητα Κανονισμοί στην ιστοσελίδα του Πωλητή ανά πάσα στιγμή και μπορεί να αντιγραφεί και να εκτυπωθεί από τον Αγοραστή ανά πάσα στιγμή. Το περιεχόμενο των Κανονισμών μπορεί επίσης να σταλεί στον Καταναλωτή μέσω ταχυδρομείου ή e-mail κατόπιν αιτήσεώς του.
2. Για ζητήματα που δεν καθορίζονται στους παρόντες κανονισμούς ισχύουν οι ακόλουθες νομικές διατάξεις
3. Σε περίπτωση που οι κανονισμοί που περιλαμβάνονται στο παρόν έγγραφο είναι αντίθετοι με εκείνους που απαριθμούνται παραπάνω ή τους άλλους Ρουμανικούς κανονισμούς - οι τελευταίοι θα έχουν το προβάδισμα έναντι αυτών που διατυπώνονται στους Κανονισμούς.
4. Σε περίπτωση που κάποιος από τους κανονισμούς αυτού του εγγράφου θεωρηθεί παράνομος, άκυρος ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο ανεφάρμοστος εντός των ορίων που ορίζει ο νόμος, τότε θα αποκοπεί στο βαθμό που ορίζει ο νόμος. Σε άλλες περιπτώσεις οι κανονισμοί θα εξακολουθήσουν να ισχύουν.
5. Όλα τα ονόματα των Προϊόντων που προσφέρονται από το ηλεκτρονικό κατάστημα χρησιμοποιούνται για σκοπούς αναγνώρισης και μπορούν να προστατευτούν και να διατηρηθούν βάσει των διατάξεων του νόμου περί βιομηχανικής ιδιοκτησίας.
6. Όλες οι φωτογραφίες που χρησιμοποιούνται στην ιστοσελίδα προστατεύονται. Δεν μπορούν να αντιγραφούν χωρίς τη συγκατάθεση του Διαχειριστή του ιστότοπου.

Λίστα Εκπτώσεων

 • 2%
  Για παραγγελίες μεταξύ €350 και €500

  Κωδικός έκπτωσης: NXLGR-2%

 • 4%
  Για παραγγελίες από €500 έως €1000

  Κωδικός έκπτωσης: NXLGR-4%

 • 5%
  Για παραγγελίες άνω των €1000

  Κωδικός έκπτωσης: NXLGR-5%

 • Καμία από τις εκπτώσεις δεν ισχύει για προϊόντα των κατηγοριών 'Σπρέι-Ψεκαστήρες' και 'Ειδικές Μονάδες'.
 • Δεν είναι δυνατή η συγκέντρωση περισσότερων κουπονιών στο καλάθι αγορών σας.